Stanowiska ministerstwa zdrowia w sprawie: pielęgniarek z Ukrainy; wykazu priorytetowych dziedzin; szkolnictwa średniego.

3 min czytania
AktualnościPielęgniarki z Ukrainy
Stanowiska ministerstwa zdrowia w sprawie: pielęgniarek z Ukrainy; wykazu priorytetowych dziedzin; szkolnictwa średniego.


Stanowisko ministerstwa zdrowia w sprawie pielęgniarek z Ukrainy

Przytaczamy odpowiedź wiceministra zdrowia (pielęgniarki) na pytanie posła: "W jaki sposób Ministerstwo zamierza rozwiązać bariery zatrudnienia pielęgniarek, chociażby z Ukrainy, w polskich szpitalach?".

"W odniesieniu do pytania 3, w jaki sposób Ministerstwo zamierza rozwiązać bariery zatrudnienia pielęgniarek, chociażby z Ukrainy, w polskich szpitalach, informuję, że wspomniane bariery uniemożliwiające obywatelom Ukrainy dostęp do zawodu pielęgniarki wynikają z przepisów dyrektywy o uznawaniu kwalifikacji zawodowych (2005/36/ WE, 2013/55/WE). Dotyczy to zarówno Polski, jak i innych krajów unijnych. Uznawanie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek z krajów pozaunijnych, w tym Ukrainy, reguluje dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (2005/36/ WE), która zobowiązuje kraje unijne do ścisłego przestrzegania jej zapisów, szczególnie w zakresie realizacji określonej liczby godzin kształcenia oraz przedmiotów zawodowych. W krajach UE obowiązuje wymóg minimum 4600 godzin i 3 lat kształcenia zawodowego. Pielęgniarki kończące szkoły na Ukrainie, zarówno średnie jak i wyższe, niestety nie mają zaliczonego powyższego minimum, realizując niekiedy tylko połowę wymaganych godzin kształcenia. Przede wszystkim to ten fakt uniemożliwia im uzyskanie polskiego prawa wykonywania zawodu.

Podpisana do celów akademickich, tj. dalszego kształcenia się, Umowa z dnia 11 kwietnia 2005 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wzajemnym uznawaniu akademickim dokumentów o wykształceniu i równoważności stopni (obowiązuje od 20 czerwca 2006 r.) odnosi się do ukraińskich świadectw o pełnym wykształceniu średnim (атестат про повну загальну средню освіту), dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia (bakaławr, specjalist, magistr) oraz dyplomów o nadaniu stopnia naukowego (kandydat nauk) i gwarantuje ich posiadaczom możliwość kontynuacji kształcenia w placówkach drugiego państwa bez konieczności dokonywania procedury nostryfikacji – ale nie podejmowania pracy.

Reasumując, w chwili obecnej jedną z ważniejszych barier uniemożliwiających zatrudnianie pielęgniarek ukraińskich w Polsce jest niezrealizowanie przez nie wymaganego w UE programu kształcenia. Jedynym możliwym rozwiązaniem tej sytuacji jest podjęcie przez zainteresowane osoby uzupełniającego kształcenia, np. ukończenie tzw. studiów pomostowych dla pielęgniarek (dla osób posiadających maturę, czyli jej ukraiński odpowiednik – świadectwo o pełnym wykształceniu średnim). Czytaj dalej…

 

Stanowisko ministerstwa zdrowia w sprawie wykazu priorytetowych dziedzin

Ministerstwo zdrowia poinformowało, że w roku 2017 dofinansuje minimum 2250 miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych, które rozpoczną specjalizację. Organizatorzy kształcenia zostaną wyłonieni w drodze postępowania przetargowego. Dofinansowanie jednego miejsca szkoleniowego za cały okres trwania specjalizacji dla szkoleń rozpoczynających się w 2017 roku wyniesie nie więcej niż 3.500 zł. Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie minimalnej liczby miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych, maksymalnej kwoty dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego oraz maksymalnej kwoty przeznaczonej na szkolenia specjalizacyjne w 2017 r. Poniżej publikujemy za ministerstwem zdrowia dziedziny pielęgniarstwa, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w 2017 roku,  z uwzględnieniem dziedzin specjalizacji oraz podziałem na województwa. Czytaj dalej…

 

Stanowisko ministerstwa zdrowia w sprawie szkolnictwa średniego

Ministerstwo zdrowia po raz pierwszy oficjalnie, na piśmie, poinformowało w stanowisku z dnia 31 maja br. o swojej decyzji w sprawie "możliwości rozpatrzenia ponownego utworzenia pielęgniarskich szkół średnich". 

W odpowiedzi na interpelację poselską czytamy:

"W odniesieniu do 2 pytania, czy istnieje możliwość rozpatrzenia ponownego utworzenia pielęgniarskich szkół średnich, informuję, że Minister Zdrowia wraz z Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych oraz Warszawskim Uniwersytetem Medycznym w dniu 27 marca 2017 r. zorganizował debatę poświęconą problemom współczesnego pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce, która odbyła się w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Czytaj dalej…
 

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 5 / 5. Ilość głosów: 1

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8015 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościSklep Pielęgniarek i Położnych

Propozycje prezentów dla pielęgniarek i położnych do 100 zł i więcej.

1 min czytania
Prezenty dla personelu medycznego Wybór odpowiedniego prezentu to zawsze trudne zadanie. Jeśli szukasz podarunku dla bliskiej Ci pielęgniarki lub położnej to trafiłaś/eś…
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitale

Dyrektor do pielęgniarek: nie wyrażałem zgody na podwyższanie kwalifikacji. To za nie nie zapłacę.

5 min czytania
Obraz chaosu płacowego w podmiotach leczniczych na przykładzie Szpitala Wielospecjalistycznego Do Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie wpłynęło zawiadomienie dotyczące zwolnień grupowych, które…
AktualnościOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitale

Pielęgniarki - rosną długi szpitali wobec pielęgniarek. Kto je sfinansuje?

3 min czytania
Lawinowo rosną zobowiązania finansowe podmiotów leczniczych wobec pielęgniarek i położnych Sprawy sądowe dotyczące zasad wynagradzania pielęgniarek i położnych zaczynają mieć wpływ na…
Komentarze