Stanowisko MZ w sprawie postulatu tworzenia kolegiów medycznych dla pielęgniarek. 5 KOMENTARZY.

7 min czytania
Aktualności

 

Interpelacja nr 8598

do prezesa Rady Ministrów

w sprawie tworzenia kolegiów medycznych dla pielęgniarek

   Szanowny Panie Premierze! Braki kadrowe w zawodach pielęgniarki i położnej od dłuższego czasu stanowią poważny problem dla systemu opieki zdrowotnej. Przepisy regulujące wymogi kwalifikacyjne stawiane pielęgniarkom spowodowały, że uzyskanie uprawnień zawodowych związane jest z koniecznością odbycia kilkuletniej nauki na uczelniach wyższych. Działający w przeszłości system kształcenia pielęgniarek w oparciu o licea medyczne i medyczne studia zawodowe sprawiał, że dostępność do kształcenia w tych zawodach była zdecydowanie wyższa. Nowe regulacje prawne związane z członkostwem Polski w Unii Europejskiej spowodowały, że dotychczasowe szkoły straciły swoje uprawnienia. Jak jednak wynika z opinii specjalistów w zakresie kształcenia medycznego należałoby podjąć działania zmierzające do rozszerzenia dostępu do nauki zawodów pielęgniarskich. Rozwiązaniem byłoby utworzenie kolegiów medycznych, które podobnie jak kolegia nauczycielskie, językowe i służb społecznych funkcjonowałyby w mniejszych ośrodkach miejskich, dając szeroki dostęp do zawodu. Ukończenie kolegium daje jego absolwentowi prawo wykonywania zawodu, a po spełnieniu określonych wymagań również możliwość uzyskania tytułu zawodowego licencjata z uczelni wyższej sprawującej opiekę naukowo-dydaktyczną. Możliwe jest również kontynuowanie nauki na studiach uzupełniających magisterskich, zarówno na tej uczelni, jak i innych wyższych szkołach medycznych. Ten system kształcenia gwarantuje jego drożność.

   Rozwiązanie takie wpłynęłoby zarówno na poprawę sytuacji kadrowej w systemie ochrony zdrowia poprzez zwiększenie liczby pielęgniarek, ale jednocześnie pozwoliłoby na zatrzymanie w zawodzie nauczycieli, którzy przez lata jako wspaniali fachowcy pracowali w szkołach medycznych. Ich umiejętności praktyczne i dydaktyczne mogłyby zostać spożytkowane jedynie w systemie kształcenia opartym na kolegiach medycznych tworzonych przez samorządy. Należy jednocześnie zauważyć, że w chwili obecnej część samorządów wojewódzkich dysponuje jeszcze stosownymi obiektami oraz pomocami dydaktycznymi.

   Bardzo proszę Pana Premiera o informację, czy znany jest panu opisany powyżej problem i czy istnieje ze strony rządu wola stworzenia mechanizmów zachęcających i dających możliwość samorządom wojewódzkim, by tworzyły na swoim terenie kolegia medyczne zgodnie z przedstawionymi założeniami.

   Z poważaniem

   Poseł Krystyna Łybacka

   Poznań, dnia 9 marca 2009 r.


 

Zobacz komentarze internutów w tej sprawie:

~danuta Data: 2009-03-23 10:44:40

A co z kolegiami medycznymi kształcącymi położne? Szkoda, że Pani Łybacka o tym nie wspomniała.

~gosia Data: 2009-03-23 12:22:47

mnie się pomysł podoba, inaczej za kilka lat nie będzie pielegniarek, dziewczyny które robia licencjat chcą wyjechać za granice pracować za lepsze pieniądze, no i dobrze, ale ktoś musi tu tez zostać i pracować, młode dziewczyny jeszcze nie znające realiów życia pójdą do takich szkół i zostana pielegniarkami, będą szły tam osoby , które chcą pracować dla człowieka dla których pieniadz jeszcze nie ma tak dużej wartości

acherontamovebo Data: 2009-03-23 13:04:04

To chyba żart? Od wielu lat wiadomo,że liczebność pielęgniarek się zmniejsza. Dramatycznie. Przez kolejne kadencje Sejm RP nie zrobił nic, aby zmienić tą sytuację. Teraz 'Ktoś’ wpada na genialny pomysł kształcenia pielęgniarek na poziomie kolegium. Może szkoły zawodowe? Zaraz po podstawówce, najlepiej z kilkumiesięcznym programem edukacyjnym. Pani Poseł – dostęp do zawodu pielęgniarki i położnej jest wystarczający, problem tkwi w tym, że obecna młodzież nie jest zainteresowana cieżką fizycznie i psychicznie pracą, z nieadekwatnym do wysiłku wynagrodzeniem. I dobrze, bo w dzisiejszych czasach o randze zawodu, a także o poczuciu własnej wartości świadczy min. wynagrodzenie. PS. Do ~gosi: Czy te młode dziewczyny nie będą musiały jeść, pić, ubierać się i opłacić mieszkania? Może też będą chciały pójść do kina, kupić książkę, czy kosmetyki. A może będą to siostry zakonne, one rzeczywiście z racji wykonywanej posługi nie mają dużych potrzeb, a dach nad głową zapewniony. Pozdrawiam

~gosia Data: 2009-03-23 13:16:35

chodzi mi o to że się kierujemy w wyborze zawodu innymi priorytetami mając 16 a 20 lat, my również wybierałyśmy zawód majac 15 lat i nie obchodziło ,mnie co mówili inni że ten zawód nie ma przyszłości ja po prostu chciałam być pielegniarką, teraz jestem matka trojga dzieci, które ,musze wykarmić i ubrać, owszem nie przelewa sie, ale i tak wybrałabym ten zwód jeszcze raz, bo tak czuje i nic innego nie chciałabym robić

acherontamovebo Data: 2009-03-23 14:33:40

~gosiu: Dlatego, że mamy inne priorytety mając 15 i 20 lat, nie można wrócić do dawnych czasów. Wybór zawodu powinien być dokonany świadomie przez dojrzałą jednostkę ludzką. Tobie się udało – wybrałabyś ten zawód jeszcze raz. Ile koleżanek nigdy nie wybrałoby ponownie swojego zawodu? Tego się nie dowiemy. Można jedynie dyskutować dlaczego nie czujemy solidarności zawodowej, dlaczego nie szanujemy się wzajemnie, dlaczego tak wiele osób jest wiecznie niezadowolonych w pracy…..

acherontamovebo Data: 2009-03-23 14:35:45

Propozycja Pani Poseł jest zła i to nie tylko ze względu na problem wyboru zawodu przez młodą osobę. Jest szkodliwa dla rangi zawodu pielęgniarki i położnej, oraz (niestety) jakości pracy. Jestem starszą panią, więc mam prawo do stwierdzenia: za moich czasów…młodzież była inna, panował inny system polityczny, gospodarczy, inne wartości miały znaczenie. To co mogło się sprawdzić wówczas napewno nie sprawdzi się dzisiaj.

~gosia Data: 2009-03-23 18:14:24

jakie wyjście , aby nie zabrakło personelu pielegniarskiego?, zarobki w tym zawodzie były złe i będą złe jak zmotywować młodych do podjęcia trudu edukacji w tym zawodzie, ma ktoś pomysł?

~mała Data: 2009-03-23 22:46:22

Szok!Pani Łybacka chce dalej aby nasz zawód można było zdobyc lekkko , łatwo i przyjemnie .NIE Ja uważam , ze kształcenie pielegniarek powinno odbywa sie tylko na AKademiach Medycznych < obecnie masowo przekształcanych w Uniwersytety > Tylko studia na takich uczelniach dają gwarancję prawidłowego kształcenia głownie praktycznego !!! Obecnie kształcenie odbywajace sie w tzw Wyższych Szkołach Zawodowych jest bardzo niskie pod każdym względem zajęcia odbywają się w jakiś miejskich szpitalach , zajęcia w takich szkólkach prowadzą Panie magister często mające średnie wykształcenie pielęgniarskie , a mgr z rolnictwa , zootechniki czy pedagogiki , które często gęsto przez całe zycie pracowały w przychodniach – Paranoja.

~mała Data: 2009-03-23 22:48:28

A dla wyprostowani błednych informacji podawanych przez Panią Łybacką powiem kolegia nauczycielskie, językowe i służb społecznych kształcą na poziomie studiów licencjackich gdyż aby byc pracownikiem socjalnym , czy nauczycielem trzeba miec min wyższe wykształcenie . A problem z brakiem kadry nie tkwi w braku dostepu do zawodu , bo nabory na studia nie są pełne i zostaje mnóstwo wolnych miejsc .Problem tkwi w pieniądzach jakby pięlęgniarka z licencjtem zarabiała min 1,5 średniej krajowej to by młodzi szli od zawodu ..to takie proste Pani Poseł, a drugi problem to ustalenie zakresu kompetencji w zaleznosci od wykształcenia.

~wiedźma Data: 2009-03-24 11:25:23

Pan poseł nie ma pojęcia o jakim zawodzie mówi. Czy swoje 16-letnie dziecko wysłałby do szpitala aby myło i obsługiwało chorych z gruźlicą, HCV itd., itp.Do dziś nie mogę zapomnieć swoich pierwszych praktyk.

~tiaa Data: 2009-03-24 22:13:23

Pani poseł osoba która dzisiaj wybiera w Polsce ten zawód to albo jest: 1.Altruistą 2.Głupcem 3.Człowiekiem bez pomysłu na życie

~gosia Data: 2009-03-25 18:44:56

jeżeli dalej tak będzie z naszymi poborami to nie tylko nie będzie szkół pielęgniarskich ale i niedługo nie będzie nami miał sie kto zajmować, niestety wszyscy sie starzejemy , kto będzie nas pielegnował, a propo dps-ów, tam też ma nie być pielegniarek , nawet w dps-ach nie będzie fachowej pomocy

~rodzinna Data: 2009-03-25 19:08:09

Do koleżanki Gosi! dziewczyno co piszesz? chcesz powrotu starych czasów gdzie uczono nas także słuzalstwa, pielęgniarka nie miała prawa powiedzieć co myśli ,łatwiej się rządzi nie wykształconymi – one są potulne i robią wszystko . Jestem przerażona tym pomysłem , znów potrzeba wołów do roboty za psie pieniądze a wykształcone pielęgniarki są za mądre i walcza o swoje .Uważam że problem tkwi w marnych pensjach ,dlatego może nas zabraknąć ,powietrzem nie da się zyć !

~gosia Data: 2009-03-25 19:57:10

przecież ja pisze o zarobkach, studentek młodych nie przybywa, a jedynie nasza sara kadra się dokształca, ale my przejdziemy na emerytury i co? młodych brak

alems Data: 2009-04-16 05:20:41

opiekunów medycznych kształcić!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! zobacyć jak to funkcjonuje w większości krajów UE. Czy to takie skomplikowane??????????


Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów –

na interpelację nr 8598

w sprawie tworzenia kolegiów medycznych dla pielęgniarek

   Szanowny Panie Marszałku! Nawiązując do interpelacji pani poseł Krystyny Łybackiej z dnia 9 marca br. (SPS-023-8598/09) dotyczącej tworzenia kolegiów medycznych dla pielęgniarek, uprzejmie informuję, że w aktualnie opracowanym projekcie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej utrzymany jest system kształcenia pielęgniarek i położnych jedynie na poziomie szkolnictwa wyższego (I i II stopnia).

   Przyjęcie powyższego modelu kształcenia wychodziło naprzeciw oczekiwaniom środowiska pielęgniarek i położnych, ułatwiając tym grupom zawodowym podejmowanie pracy na terenie Unii Europejskiej.

   W niedługim czasie Ministerstwo Zdrowia przekaże projekt nowej ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej do konsultacji zewnętrznych. Będzie to okazja do podjęcia dyskusji na temat słuszności przyjętych rozwiązań. Nie wykluczam, że w wyniku konsultacji zostaną zaproponowane zmiany w systemie kształcenia pielęgniarek i położnych.

   Z poważaniem

   Podsekretarz stanu

   Marek Haber

   Warszawa, dnia 9 kwietnia 2009 r.

 

 

Zobacz również:

Interpelacje posłów i senatorów według działów – Zapowiedź zmian w kształceniu pielęgniarek

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7794 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnych

Ponad 3 tys. pielęgniarek zapisało się na ten kurs specjalistyczny.

5 min czytania
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek Według danych podawanych przez Centrum kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie kurs specjalistyczny, który jest przedmiotem poniższego…
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

Na co mogą liczyć pielęgniarki od izb, przechodząc na emeryturę.

3 min czytania
Podziękowanie dla pielęgniarek emerytek W niedziele 28 maja 2023 r. na fanpage’u Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych zapytaliśmy użytkowników Portalu, czy pielęgniarki…
AktualnościMiesięcznik branżowy Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i PołożnychOrzecznictwo sądowe

Chory, mimo zakazu od pielęgniarki wstał z łóżka. Zażądał odszkodowania.

4 min czytania
Szpital musi zapewnić pacjentom bezpieczeństwo Na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych często poruszamy tematykę związaną z praktyką zawodową w kontekście orzecznictwa sądowego. Warto…
Komentarze