Strajk pielęgniarek w CZD. "Panie w czepkach" piszą listy. Do premiera i ministra zdrowia. Lecz my pielęgniarki pamiętamy, że obecna sytuacja ma miejsce także dlatego, że "panie w czepkach" podpisały porozumienie brutto brutto. Natomiast środowisko zawodowe pielęgniarek nigdy warunków tego porozumienie nie zaakceptowało!

3 min czytania
AktualnościStrajk pielęgniarek w CZD.
Strajk pielęgniarek w CZD. "Panie w czepkach" piszą listy. Do premiera i ministra zdrowia. Lecz my pielęgniarki pamiętamy, że obecna sytuacja ma miejsce także dlatego, że "panie w czepkach"  podpisały porozumienie brutto brutto. Natomiast środowisko zawodowe pielęgniarek nigdy warunków tego porozumienie nie zaakceptowało!

 

Zobacz więcej informacji o strajku pielęgniarek w CZD

 

 

List do ministra zdrowia 

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych zwraca się z prośbą o bezpośrednie włączenie się Pana Ministra w rozwiązanie sytuacji kryzysowej, jaka od kilkunastu dni ujawniła się w Instytucie-Pomniku Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. 

Zdajemy sobie sprawę, że formalnie stroną uprawnioną do rozmów ze strajkującymi Koleżankami i Kolegami z CZD jest Pracodawca, jednak w naszej ocenie wyczerpały się już możliwości samodzielnego zakończenia sporu zbiorowego przez jego Strony.

Akcja strajkowa prowadzona przez nasze Koleżanki i Kolegów dotyczy warunków płacowych, które są uregulowane na poziomie zbyt niskim i w konsekwencji prowadzą do stopniowego zmniejszania się stanu zatrudnienia. W ten sposób powstał trwały niedobór liczby pielęgniarek i położnych w zestawieniu z rzeczywistymi potrzebami zatrudnienia, co uniemożliwia właściwe i bezpieczne wykonywanie zawodu.

Uważamy, że w tym konkretnym przypadku – wobec przedłużających się w nieskończoność rozmów i pewnego impasu w rozwiązaniu sporu – włączenie się do rozmów bezpośrednio Pana Ministra i zarazem przedstawiciela właściciela Centrum Zdrowia Dziecka stworzy warunki, aby wynegocjować zapisy pozwalające choćby zawiesić prowadzoną akcję strajkową.

Wnosimy również o natychmiastowe podjęcie działań mających na celu zwiększenie zatrudnienia pielęgniarek i położnych oraz stopniowe uporządkowanie warunków pracy naszej grupy zawodowej.

List do premiera

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych wnosi o spotkanie – w dogodnym dla Pani Premier terminie i miejscu – w celu umożliwienia przedstawienia sytuacji grupy zawodowej pielęgniarek i położnych w Polsce.

Sytuacja, jaka powstała w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie jest sytuacją nadzwyczajną, a prowadzona od kilkunastu dni akcja strajkowa jest już kryzysowa. Liczymy, że pomimo wielkich trudności w prowadzeniu dialogu – z pomocą Ministra Zdrowia – uda się wynegocjować zapisy pozwalające choćby zawiesić prowadzoną akcję strajkową.

Dramatyczna sytuacja, jaka powstała w CZD w Warszawie jest jednak przykładem, że w poszczególnych zakładach pracy ujawniają się już tak duże napięcia społeczne i konflikty związane z warunkami pracy, że nie da się ich rozwiązać wyłącznie rokowaniami i mediacjami. 

W 2015r. udało się określić ścieżkę stopniowego wzrostu wynagrodzeń grupy zawodowej pielęgniarek i położnych rozłożoną na cztery lata (porozumienie z ówczesnym Ministrem Zdrowia i Prezesem NFZ z dnia 23 września 2015 r.) Zarząd Krajowy OZZPiP wywiązał się z warunków porozumienia i zakończył ogólnokrajową akcję protestacyjną dotyczącą warunków płacy.

Narasta jednak w Polsce inny problem, stopniowego pogarszania się warunków pracy pielęgniarek i położnych. Wnosimy zatem o spotkanie z Zarządem Krajowym OZZPiP, podczas którego chcemy bezpośrednio przedstawić Pani Premier jak wygląda w praktyce świadczenie opieki pielęgniarskiej i położniczej, jakie są główne oraz najbardziej palące problemy naszych zawodów oraz jakie są zagrożenia dla jego przyszłości.

Wnosimy także o utrzymanie mechanizmów wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych, które zostały wypracowane na zasadzie rozłożonego na cztery lata kompromisu stopniowego podniesienia uposażeń. Kompromis ten z uwagi na tak długie rozłożenie w czasie nie był osiągnięciem celu do jakiego pielęgniarki i położne dążyły, ale pozwolił jednak wygasić w 2015r. emocje społeczne i zapobiegł masowym strajkom i akcjom protestacyjnym w Polsce.

Liczymy, że bezpośrednia rozmowa z Panią Premier pozwoli wypracować jeszcze jakieś inne
mechanizmy wsparcia (oprócz realizowanego obecnie stopniowego wzrostu wynagrodzeń), które poprawią warunki pracy naszej grupy zawodowej i jej bezpieczeństwo. Może taki pakiet rozwiązań pozwoli złagodzić napięcia społeczne w poszczególnych zakładach pracy i uniknąć tak ostrego konfliktu jaki rozgorzał w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.

Wobec skali zagrożeń, jakie dotyczą pielęgniarek i położnych. w imieniu Zarządu Krajowego OZZPiP jeszcze raz proszę o osobiste spotkanie z naszymi przedstawicielami.

źródło: strona internetowa ozzpip

8 czerwca 2016 

 

g

 

Zobacz więcej informacji o strajku pielęgniarek w CZD

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8322 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płac

Dodatek dla pielęgniarki za licencjat – 580,24 PLN.

2 min czytania
Związek pielęgniarek za siatką płac opartej na wykształceniu W dniu 10 września 2021 roku OZZPiP ogłosił kolejny projekt dokumentu, który zawiera uregulowanie…
Aktualności

Pielęgniarki – 200 milionów PLN na bezpłatne szkolenia.

2 min czytania
Ministerstwo zdrowia o wsparciu dla kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych W odpowiedzi interpelację nr 24981 Pani Barbary Dolniak – Posła na Sejm…
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

Rekompensata dla pielęgniarek za różnicę w zarobkach.

1 min czytania
Poseł pisze w sprawie pielęgniarek do ministra zdrowia Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie stawek wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych obowiązujących od…
Komentarze