Studia pomostowe są studiami dobrowolnym.

3 min czytania
Aktualności

 

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!

Swoje oświadczenie kieruję do ministra zdrowia, pana profesora Zbigniewa Religi.

Wśród pielęgniarek ciągle budzi się niepokój, iż dyplom pielęgniarki uzyskany po ukończeniu medycznego studium zawodowego, a szczególnie liceum medycznego pielęgniarstwa, okaże się wkrótce nieważny nie tylko w Unii Europejskiej, ale także w ich własnym kraju. Pielęgniarki z dyplomem wymienionych szkół obawiają się, że w niedługim czasie ich rola zawodowa zostanie sprowadzona do funkcji asystentek pielęgniarstwa, nawet jeśli ze względu na wiek i ustabilizowane życie rodzinne nie wybierają się one do krajów Unii Europejskiej. Ich stopień frustracji osiąga często wysoki poziom, ponieważ nie zawsze mogą też podjąć studia pomostowe. Wpływają na to nie tylko problemy z pokryciem opłaty za studia, ale także przeciążenie pracą, obowiązki zawodowe, rodzinne, zaawansowany wiek.

W związku z bardzo często ponawianymi i zgłaszanymi obawami środowiska pielęgniarskiego w tej kwestii, zwracam się do pana ministra z uprzejmą prośbą o zajęcie formalnego stanowiska i stosowne wyjaśnienie sytuacji prawnej polskich pielęgniarek w nowej rzeczywistości kraju.


Odpowiedz Ministerstwa Zdrowia

MINISTER ZDROWIA

Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

W odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Panią Senator Janinę Fetlińską podczas 13. posiedzenia Senatu RP w dniu 21 czerwca 2006 roku (znak sprawy: BPS/DSK-043-415/06), w sprawie kwalifikacji pielęgniarek, które ukończyły liceum medyczne lub medyczne studium zawodowe, uprzejmie przedkładam następujące stanowisko.
Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 92, póz. 885), od roku akademickiego 2004/2005 uruchomione zostały studia zawodowe (tzw. studia pomostowe) na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo dla pielęgniarek i położnych, które są absolwentkami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej i posiadają świadectwo dojrzałości.
Celem utworzenia studiów pomostowych było umożliwienie absolwentom pięcioletnich liceów medycznych oraz medycznych studiów zawodowych pragnącym wykonywać zawód w innych krajach Unii Europejskiej, uzyskanie kwalifikacji zawodowych koniecznych do podjęcia pracy na terenie Wspólnoty.
Aktem prawnym regulującym sposób prowadzenia tzw. studiów pomostowych dla pielęgniarek i położnych jest rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek ł położnych posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz.U. Nr 110. póz. 1170). Absolwent tego rodzaju studiów otrzymuje tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa lub tytuł zawodowy licencjata położnictwa. Ostatni nabór na studia pomostowe zostanie przeprowadzony na rok akademicki 2010/2011.

Studia, o których mowa w wyżej wymienionym rozporządzeniu, są studiami wyłącznie dobrowolnymi, a ich nieukończenie w terminie określonym ustawą – tj. do 2010/2011 roku – nie spowoduje zmian w uprawnieniach zawodowych pielęgniarek i położnych wykształconych w dotychczasowych systemach oraz nie spowoduje utraty tytułu zawodowego a tym samym prawa wykonywania zawodu.

Komunikaty w tej sprawie zostały wydane 13 października 2004 roku oraz 14 stycznia 2005 roku przez Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia i są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.
Oczywiście pielęgniarki i położne mogą skorzystać z tej formy kształcenia w celu podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych do poziomu licencjata, z możliwością kontynuacji kształcenia na uzupełniających studiach magisterskich, jest to jednak indywidualna decyzja każdej pielęgniarki lub położnej.
Art. 34 ust. l ustawy z dnia 5 lipca 1996 roku o zawodach pielęgniarki i położnej /tekst jednolity/ (Dz. U. Nr 57 póz. 602 ze zm.) mówi, że „pielęgniarka, położna, która uzyskała kwalifikacje zawodowe wymagane do otrzymania prawa wykonywania zawodu przed dniem wejścia w życie ustawy, zachowuje te uprawnienia’.
Podsumowując, jeszcze raz podkreślam, iż kwalifikacje polskich pielęgniarek i położnych, zarówno tych, które ukończyły liceum medyczne jak i medyczne studium zawodowe, nie ulegną zmianie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i nie istnieje jakiekolwiek ryzyko utraty nabytego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej.

Z upoważnienia Ministra Zdrowia
Podsekretarz Stanu
Anna Gręziak

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7918 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościPielęgniarki w liczbach.Szkolenia pielęgniarek i położnych

80% pielęgniarek posiadających tę specjalizację pracuje w szpitalach.

1 min czytania
Pielęgniarki w liczbach Jak wspominaliśmy w artykule pt. Tysiące pielęgniarek i położnych pracuje w wieku 65 lat i więcej., według danych prezentowanych…
Aktualności

Zarządzanie podmiotami wykonującymi działalność leczniczą.

1 min czytania
Literatura medyczna W książce pt. „Zarządzanie podmiotami wykonującymi działalność leczniczą” zostały przedstawione w sposób przystępny i wszechstronny fundamentalne i specyficzne sfery oraz…
Aktualności

Pielęgniarka nie będzie musiała być członkiem izby pielęgniarskiej.

5 min czytania
Proponowane zmiany powinny objąć także izby pielęgniarek i położnych Do sejmu wpłynął w dniu 5 lipca 2023 roku projekt ustawy, która między…
Komentarze