Szczepienia ochronne pielęgniarek i położnych przeciw grypie sezonowej? MZ w sprawie metod zapobiegania zakażeniom wirusem grypy: " Szczepieniom ochronnym podlegają osoby wykonujące zawód medyczny". Zobacz projekt rozporządzenia ministra zdrowia. POZWOLISZ SIĘ ZASZCZEPIĆ? 7 KOMENTARZY.

3 min czytania
AktualnościPielęgniarstwo a GRYPA A/H1N1
Szczepienia ochronne pielęgniarek i położnych przeciw grypie sezonowej? MZ w sprawie metod zapobiegania zakażeniom wirusem grypy: " Szczepieniom ochronnym podlegają osoby wykonujące zawód medyczny". Zobacz projekt rozporządzenia ministra zdrowia. POZWOLISZ SIĘ ZASZCZEPIĆ? 7 KOMENTARZY.

 

PROJEKT 09.12.02

 

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia ………………….
w sprawie metod zapobiegania zakażeniom wirusem grypy

Na podstawie art. 3 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 76, poz. 641) zarządza się, co następuje:
 

§ 1.

1. Do dnia 30 czerwca 2010 r. wprowadza się metodę zapobiegania zakażeniu wirusem grypy, obejmującą przeprowadzenie szczepień ochronnych przeciwko temu zakażeniu, zwanych dalej "szczepieniami ochronnymi".
2. Szczepieniom ochronnym podlegają osoby wykonujące zawód medyczny, które ze względu na specyfikę i miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych, mogą mieć styczność z grypą lub biologicznym czynnikiem chorobotwórczym wywołującym tę chorobę, w rozumieniu art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
3. Szczepienia ochronne są wykonywane przy użyciu szczepionki przeciw grypie sezonowej.
4. Szczepienia ochronne nie obejmują osób zaszczepionych przeciwko grypie z użyciem szczepionki, o której mowa w ust. 3, od dnia 1 września 2009 r. do dnia wejścia w życie rozporządzenia, u których wykonanie szczepienia ochronnego w tym terminie zostało udokumentowane.

 

§ 2.

Nadzór nad przeprowadzeniem szczepień ochronnych sprawuje właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny.
 

§ 3.

1. W terminie 3 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia, minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Głównego Inspektora Sanitarnego, dokonuje przydziału szczepionek, o których mowa w § 1 ust. 3, w podziale na obszary działania poszczególnych państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych, w liczbie zapewniającej wykonanie szczepień ochronnych.
2. Przy wykonywaniu szczepień ochronnych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące nabywania szczepionek, ich przechowywania i dystrybucji, wykonywania i dokumentowania obowiązkowych szczepień ochronnych oraz zgłaszania i leczenia niepożądanych odczynów poszczepiennych.

 

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 

§ 5.

Rozporządzenie obowiązuje do dnia 30 czerwca 2010r.
 

MINISTER ZDROWIA

Szacuje się, że niezbędne będzie zakupienie 50.000 dawek szczepionki, której cena detaliczna za 1 dawkę wynosi 25 zł a cena hurtowa ok. 21 zł. Przyjmując cenę hurtową niezbędne byłoby zapewnienie środków w kwocie ok. 1,050 mln zł.
 

 Uzasadnienie

Rozporządzenie jest wydane w związku z sytuacją epidemiologiczną w Rzeczypospolitej Polskiej, obecnie bowiem obserwowane jest gwałtowne narastanie zachorowań na grypę. Zachorowania dotyczą zarówno grypy sezonowej jak i nowej grypy typu A/H1N1v oraz chorób, których obraz kliniczny umożliwiał postawienie wstępnego rozpoznania sugerującego zakażenie wirusem grypy.
W związku z tym Krajowy Komitet ds. Pandemii Grypy jak również Krajowy Konsultant ds. Epidemiologii wskazali na konieczność zaszczepienia przeciwko grypie sezonowej osób wykonujących zawód medyczny, którzy ze względu na specyfikę i miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych są w szczególny sposób narażeni na zakażenie. Szczepienie takie doprowadzi do zmniejszenia ryzyka zachorowania na grypę sezonową u lekarzy, pielęgniarek oraz u innych osób wykonujących zawód medyczny bezpośrednio związanych z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych. Szczepienie tej grupy osób jest szczególnie ważne dla ochrony zdrowia publicznego i zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pozostałym obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej.
Dystrybucję szczepionek będą prowadziły organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w trybie przewidzianym dla szczepień obowiązkowych. Nadzór nad prowadzeniem szczepień sprawować będzie właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny.
Odnosząc się do treści art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449, z późn. zm.) należy stwierdzić, iż w związku z rosnącym zagrożeniem wystąpienia zachorowań na grypę konieczne jest jak najszybsze wejście w życie przedłożonego rozporządzenia, co uzasadnia konieczność jego wejścia w życie z dniem ogłoszenia i nie narusza zasad demokratycznego państwa prawnego. Z uwagi na to, że akcja szczepień ochronnych ma dotyczyć obecnego sezonu zachorowań na grypę proponuje się utratę mocy projektowanego rozporządzenia z dniem 30 czerwca 2010 r. , to jest z końcem sezonu zachorowań na grypę.
Zawarte w projekcie regulacje nie stanowią przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), dlatego też projekt rozporządzenia nie podlega procedurze notyfikacji.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337), został umieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publiczne
j.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7698 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. Od 5 623 do 7 305 PLN. Minimum średnie wykształcenie zawodowe.

2 min czytania
Praca dla pielęgniarek Miejsce pracy: Warszawa Zakres obowiązków: – przygotowywanie gabinetów zabiegowych, lekarskich i diagnostycznych poprzez sprawdzanie ich stanu gotowości do świadczenia…
AktualnościSklep Pielęgniarek i Położnych

Polecamy torbę z krzyżówką z zawodami medycznymi.

1 min czytania
Torby na zakupy, do pracy W asortymencie Sklepu Pielęgniarek i Położnych znajdziemy kilak wzorów toreb bawełnianych. Są one dedykowane pielęgniarkom i położnym….
Aktualności

Izby pielęgniarek – czas skończyć z patologią. Rzecz o zarobkach i składkach.

1 min czytania
Pielęgniarka o zarobkach w izbach pielęgniarek i składkach ściąganych przez izby Witam Serdecznie. w środowisku pielęgniarek tematem numer jeden są obecne problemy…
Komentarze