Szkolenia pielęgniarek – 700 pielęgniarek zainteresowanych odbyciem specjalizacji.

2 min czytania
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnych
Szkolenia pielęgniarek – 700 pielęgniarek zainteresowanych odbyciem specjalizacji.

Specjalizacja dla pielęgniarek

Celem szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie Ochrony zdrowia pracujących jest uzyskanie przez pielęgniarkę specjalistycznej wiedzy i umiejętności w dziedzinie ochrony zdrowia pracujących umożliwiających samodzielną realizację zadań w opiece nad pracującymi oraz współdziałanie z pracodawcami, pracownikami i innymi profesjonalistami realizującymi działania w ochronie zdrowia pracujących.

Do 2015 roku specjalizacja ta nosiła nazwę Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących. Od 2003 roku do sesji wiosennej w bieżącym roku, tytuł specjalisty w tej dziedzinie uzyskało 459 pielęgniarek.

W toku realizacji programu przewiduje się ocenianie:

 1. Bieżące – rozumiane jako zaliczanie poszczególnych modułów (sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności będących przedmiotem nauczania teoretycznego i praktycznego, w tym świadczeń zdrowotnych przewidzianych w programie kształcenia).
 2. Końcowe – egzamin państwowy, który przeprowadza państwowa komisja egzaminacyjna powołana przez ministra właściwego do spraw zdrowia na wniosek dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.

Wykaz świadczeń pielęgniarek po odbyciu szkolenia

Poniżej przedstawiamy wykaz świadczeń zdrowotnych, do których jest uprawniona pielęgniarek po ukończeniu przedmiotowej specjalizacji.

 1. Rozpoznawanie i ocena zagrożeń zdrowotnych (czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych) występujących w środowisku pracy oraz sposobów wykonywania pracy mogących mieć ujemny wpływ na zdrowie pracowników.
 2. Rozpoznawanie i ocena ryzyka zawodowego w środowisku pracy oraz informowanie pracodawców i pracujących o możliwości wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych będących jego następstwem.
 3. Planowanie, organizowanie i koordynowanie badań profilaktycznych pracowników.
 4. Opracowywanie analiz dotyczących stanu zdrowia pracowników.
 5. Projektowanie i wdrażanie programów profilaktycznych i promocji zdrowia w miejscu pracy.
 6. Planowanie i wykonywanie szczepień ochronnych osób zawodowo narażonych na czynniki biologiczne.
 7. Wykonywanie badań i pomiarów niezbędnych w procesie orzekania lekarskiego o zdolności do pracy tj.: badanie ostrości wzroku, badanie widzenia barwnego i stereoskopowego przy użyciu tablic i testów przesiewowych, badanie audiometryczne.
 8. Wykonywanie w porozumieniu z lekarzem specjalistycznych badań związanych z orzecznictwem chorób zawodowych, tj.: palestezjometria i próba oziębieniowa z termometrią skórną i próbą uciskową, badanie audiometryczne, testy naskórne metodą płatkową.
 9. Organizowanie i udzielanie pierwszej pomocy medycznej w nagłych zachorowaniach i wypadkach.
 10. Udzielanie pracodawcom i pracującym porad w zakresie organizacji pracy, ergonomii, fizjologii i psychologii pracy.
 11. Informowanie pracowników o zasadach zmniejszania ryzyka zawodowego.
 12. Wdrażanie zasad profilaktyki zdrowotnej u pracowników należących do grup szczególnego ryzyka.
 13. Tworzenie warunków do prowadzenia rehabilitacji zawodowej.
 14. Wykonywanie kontroli świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarki w podstawowych jednostkach medycyny pracy

Liczba pielęgniarek, które chcą odbyć szkolenie specjalizacyjne Ochrona zdrowia pracujących

W Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych zamieszczono informacje o liczbie zainteresowanych pielęgniarek odbyciem kursów i szkoleń. Poniżej publikujemy liczby dotyczące szkolenia Ochrona zdrowia pracujących, z podziałem na województwa.

Województwo:Liczba pielęgniarek, które zgłosiły swój udział w kursie
dolnośląskie0
kujawsko-pomorskie0
lubelskie0
lubuskie30
łódzkie170
małopolskie45
mazowieckie100
opolskie25
podkarpackie55
podlaskie0
pomorskie40
śląskie70
świętokrzyskie0
warmińsko-mazurskie30
wielkopolskie140
zachodniopomorskie0
Razem:705
(dane na dzień na dzień 7 sierpnia 2023 roku)

źródło danych: smk2.ezdrowie.gov, ckppip.edu.pl.

Opracowanie: Daria Krajewska pielegniarki.info.pl

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3 / 5. Ilość głosów: 2

Bądź pierwszym, który oceni wpis

1106 artykułów

O autorze

Redaktor, specjalista social media. Koordynator dystrybucji Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych oraz wyszukiwarki szkoleń w ramach kształcenia podyplomowego. Doradca klienta Sklepu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. Forma zatrudnienia: umowa o pracę, zlecenia, samozatrudnienie.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Instytut Ozonoterapii w Warszawie zatrudni pielęgniarkę. Wynagrodzenie: 5 000 – 10 000 zł / mies. bruttoWymiar pracy: Pełny…
Aktualności

Związek pielęgniarek: dziwi nas stanowisko innych związków zawodowych.

3 min czytania
Stanowisko Prezydium Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 lipca 2024 roku W związku z wypowiedziami Marka Kosa, wiceministra zdrowia oraz…
Aktualności

Pielęgniarki o pracy w upały - staramy się chodzić szybciej bo wtedy powstaje przeciąg.

1 min czytania
Praca pielęgniarek w upalne dni Zapytaliśmy pielęgniarki i położne, jak sobie radzą podczas pracy w te upalne dni? Poniżej zdjęcie termometru z…
Komentarze
×
Aktualności

Badania profilaktyczne - dlaczego są tak ważne dla naszego zdrowia?