Szkolenia pielęgniarek – nowy kurs specjalistyczny.

2 min czytania
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnych
Szkolenia pielęgniarek – nowy kurs specjalistyczny.

Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek

Edukator w chorobach układu krążenia to kurs specjalistyczny, którego program został zatwierdzony 9 listopada 2022 r. Celem kształcenia w zakresie tego kursu jest uzyskanie przez pielęgniarki profesjonalnej wiedzy i umiejętności do prowadzenia edukacji zdrowotnej i terapeutycznej mającej na celu poprawę opieki nad pacjentami z chorobami układu krążenia.

Program kursu został opracowany w ramach programu „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego wynosi 100 godzin dydaktycznych:

 • zajęcia teoretyczne – 80 godzin dydaktycznych,
 • zajęcia praktyczne – 20 godzin dydaktycznych.

Efekty kształcenia

Zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego Edukator w chorobach układu krążenia otrzymuje pielęgniarka, która:

1) W zakresie wiedzy posiada:

 • specjalistyczną wiedzę do koordynowania oraz prowadzenia edukacji pacjentów z chorobami układu krążenia;
 • specjalistyczną wiedzę do koordynowania oraz prowadzenia edukacji na temat prewencji chorób układu krążenia;
 • znajomość aktualnych wytycznych postępowania klinicznego oraz regulacji prawnych i norm etycznych odnoszących się do udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia edukacji w chorobach układu krążenia;
 • specjalistyczną wiedzę w zakresie doboru właściwych metod, form i środków dydaktycznych do prowadzenia edukacji terapeutycznej w chorobach układu krążenia.

2) W zakresie umiejętności potrafi:

 • realizować zadania edukacyjne wobec pacjentów z chorobami układu krążenia, a także wobec ich rodzin i/lub opiekunów;
 • realizować zadania edukacyjne z zakresu prewencji chorób układu krążenia;
 • korzystać z aktualnej wiedzy dla zapewnienia wysokiego poziomu edukacji terapeutycznej;
 • opracować, indywidualizować oraz wdrażać program edukacji pacjenta z chorobą układu krążenia, wraz z włączaniem do niego rodziny i/lub opiekuna pacjenta;
 • udzielać samodzielnie określonych świadczeń edukacyjnych wobec pacjenta z chorobą układu krążenia oraz jego rodziny i/lub opiekuna;
 • przygotować pacjenta z chorobą układu krążenia oraz jego rodzinę i/lub opiekuna do wypisu ze szpitala oraz do samoopieki i samokontroli w domu;
 • oceniać i monitorować wiedzę, gotowość, motywację, możliwości oraz bariery pacjenta, jego rodziny i/lub opiekuna do samoopieki;
 • doradzać członkom zespołu multidyscyplinarnego w opiece nad pacjentem z chorobą układu krążenia;
 • prowadzić szkolenia z zakresu prewencji chorób układu krążenia oraz szkolenia przygotowujące pacjentów z chorobami układu krążenia, ich rodziny i/lub opiekunów do samoopieki i samokontroli.

Edukator w chorobach układu krążenia – literatura

Zachęcamy do zapoznania się z pozycją, która została uwzględniona w wykazie literatury podstawowej programu przedmiotowego kursu.

Kaszuba D., Nowicka A.: Pielęgniarstwo kardiologiczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2022

Nowoczesny podręcznik dotyczący zagadnień pielęgniarstwa kardiologicznego. Zawiera praktyczną wiedzę z zakresu zapobiegania, rozpoznawania, opieki pielęgniarskiej, udziału pielęgniarki w postępowaniu terapeutycznym oraz rehabilitacji w schorzeniach układu sercowo-naczyniowego.

Ze względu na dynamiczny rozwój kardiologii interwencyjnej i elektroterapii, opisano przebieg wybranych procedur specjalistycznych, m.in. koronarografii, cewnikowania serca, stymulacji elektrycznej serca, zabiegów kardiochirurgicznych.

Liczba pielęgniarek, które chcą odbyć kurs specjalistyczny Edukator w chorobach układu krążenia

Sprawdźmy, jak wygląda chęć odbycia przedmiotowego kursu w najbliższym czasie. W Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych zamieszczono informacje o liczbie zainteresowanych pielęgniarek i położnych odbyciem kursów i szkoleń. Poniżej publikujemy liczby dotyczące kursu Edukator w chorobach układu krążenia, z podziałem na województwa.

Województwo:Liczba pielęgniarek, które zgłosiły swój udział w kursie
dolnośląskie152
kujawsko-pomorskie150
lubelskie144
lubuskie72
łódzkie120
małopolskie144
mazowieckie248
opolskie97
podkarpackie176
podlaskie204
pomorskie155
śląskie248
świętokrzyskie112
warmińsko-mazurskie152
wielkopolskie288
zachodniopomorskie115
Razem:2 577
(dane na dzień na dzień 30 sierpnia 2023 roku)

źródło danych: smk2.ezdrowie.gov.

Opracowanie: Daria Krajewska pielegniarki.info.pl

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3 / 5. Ilość głosów: 2

Bądź pierwszym, który oceni wpis

1080 artykułów

O autorze

Redaktor, specjalista social media. Koordynator dystrybucji Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych oraz wyszukiwarki szkoleń w ramach kształcenia podyplomowego. Doradca klienta Sklepu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitale

Pielęgniarki zgłosiły się do biura poselskiego.

3 min czytania
Posłanka pisze do ministra zdrowia po spotkaniu z pielęgniarkami w biurze poselskim… Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie nieuznawania przy ustalaniu minimalnego…
Aktualności

Młodzi pasjonaci medycyny i nauk biologicznych - co oferuje CosinusYoung przyszłym lekarzom?

2 min czytania
Wybór liceum to ważny krok w kierunku przyszłej kariery zawodowej. Rozwój zainteresowań w szkole ponadpodstawowej z pewnością zaprocentuje w przyszłości i ułatwi…
AktualnościGazeta Pielęgniarek i Położnych

Starsze pielęgniarki zarabiają gorzej od młodych pielęgniarek, ponosząc odpowiedzialność za wdrażanie absolwentek do zawodu.

1 min czytania
Dyskusja w Senacie Na stronie internetowej Senatu poinformowano, że w dniu 1 marca br. z inicjatywy wicemarszałka Senatu Michała Kamińskiego w Senacie…
Komentarze
×
Aktualności

E-recepta na medyczną marihuanę - jak ją otrzymać?