Szkolenia specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa. Mamy kolejnych specjalistów.

2 min czytania
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnych
Szkolenia specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa. Mamy kolejnych specjalistów.

Egzaminy pielęgniarek i położnych

Szkolenie w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych przygotowuje położne do profesjonalnego i samodzielnego sprawowania opieki nad kobietą i jej rodziną w zdrowiu i z współistniejącymi problemami zdrowotnymi. W latach 2004-2023 ponad 1,2 tys. położnych ukończyło specjalizację w przedmiotowej dziedzinie. 

Egzamin państwowy w zakresie pielęgniarstwa rodzinnego, w obecnie trwającej sesji wiosennej odbył się 11 kwietnia. Po tym egzaminie przybyło 37 specjalistek w tej dziedzinie pielęgniarstwa.

Zobacz także wyniki poprzednich egzaminów pielęgniarek i położnych:

Umiejętności położnych po ukończeniu kursu

Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych
otrzymuje położna, która w zakresie umiejętności potrafi:

 • diagnozować problemy moralne, pojawiające się w pracy pielęgniarki, położnej;
 • przestrzegać w praktyce pielęgniarskiej, położniczej regulacji prawnych odnoszących się do wykonywania zawodu i wykonywania świadczeń zdrowotnych;
 • komunikować się z pacjentem, rodziną i współpracownikami;
 • stosować w praktyce zawodowej pielęgniarki i położnej niezbędne elementy zapobiegania zakażeniom szpitalnym oraz ich zwalczania;
 • opracowywać i wdrażać założenia polityki kadrowej zgodnie z zapotrzebowaniem pacjentów na opiekę pielęgniarską;
 • monitorować i oceniać jakość opieki pielęgniarskiej;
 • korzystać z aktualnej wiedzy dla zapewnienia wysokiego poziomu opieki w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego;
 • udzielać świadczeń specjalistycznych obejmujących planowanie, realizowanie i ocenę w zakresie pielęgniarstwa rodzinnego;
 • wykonywać świadczenia specjalistyczne w zakresie pielęgniarstwa rodzinnego zgodnie z zasadami etyki zawodu i poszanowaniem praw pacjenta;
 • monitorować i interpretować dane z różnych źródeł wynikające z choroby, leczenia i podejmować decyzję o dalszym działaniu;
 • podejmować decyzje zapewniające bezpieczeństwo opieki i poprawę jakości położniczych świadczeń zdrowotnych oraz bezpieczeństwo pracy personelu położniczego;
 • podejmować działania na rzecz rozwoju własnego i członków zespołu;
 • wykorzystywać wyniki badan naukowych do praktyki położniczej.

Poniżej prezentujemy wykaz świadczeń, do których jest uprawniona położna po ukończeniu szkolenia w tej dziedzinie pielęgniarstwa.

 1. Wykonywanie badania fizykalnego kobiety i noworodka.
 2. Organizowanie i prowadzenie czynnego poradnictwa z zakresu prekoncepcji, ciąży, porodu, połogu, opieki nad noworodkiem oraz wobec kobiety zdrowej i chorej ginekologicznie w każdym okresie życia.
 3. Prowadzenie zajęć w szkole dla rodziców.
 4. Prowadzenie ciąży o przebiegu fizjologicznym.
 5. Kierowanie ciężarnej do lekarzy specjalistów i na badania diagnostyczne oraz pobieranie materiału do badań diagnostycznych zgodnie z uprawnieniami.
 6. Dokonanie oceny ryzyka położniczego według karty oceny zdrowia kobiety ciężarnej.
 7. Nadzorowanie i opieka położnicza podczas porodu siłami natury w warunkach domowych.
 8. Sprawowanie opieki nad ciężarną, rodzącą i położnicą oraz jej dzieckiem w środowisku domowym, uwzględniając czynniki ryzyka oraz ocenę stanu zdrowia kobiety.
 9. Prowadzenie poradnictwa laktacyjnego.
 10. Realizowanie opieki nad kobietą i noworodkiem uzależnionymi od środków odurzających i psychotropowych w środowisku domowym.
 11. Konstruowanie i realizowanie indywidualnego planu opieki w stosunku do ciężarnej, rodzącej, położnicy i noworodka oraz kobiety chorej ginekologicznie i onkologicznie.
 12. Diagnozowanie stanu zdrowia oraz sytuacji społecznej kobiety i jej rodziny.
 13. Wykonywanie szczepień ochronnych u noworodka.
 14. Wykonywanie szczepienia przeciw HPV, istotnego ze względów epidemiologicznych.
 15. Objęcie kompleksową, ciągłą i specjalistyczną opieką kobiety z chorobą nowotworową narządu rodnego i piersi przed hospitalizacją i po wypisie ze szpitala.
 16. Udzielanie porad edukacyjnych w zakresie zachowań zdrowotnych zapobiegających występowaniu nowotworów narządu rodnego kobiety i gruczołu piersiowego.
 17. Udzielanie porad edukacyjnych w zakresie profilaktyki nowotworów narządu rodnego kobiety i gruczołu piersiowego.
 18. Udzielanie porad edukacyjnych w zakresie samokontroli i samobadania w profilaktyce nowotworów narządu rodnego kobiety i gruczołu piersiowego.
 19. Kierowanie do specjalisty w przypadku podejrzenia choroby nowotworowej narządu rodnego kobiety i gruczołu piersiowe

źródło: ckppip.edu.pl

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

1057 artykułów

O autorze

Redaktor, specjalista social media. Koordynator dystrybucji Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych oraz wyszukiwarki szkoleń w ramach kształcenia podyplomowego. Doradca klienta Sklepu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LM

Pielęgniarki – okazuje się, że płace mają charakter solidarnościowy.

3 min czytania
Rola związku Solidarność w obecnym chaosie płacowym w ochronie zdrowia… W artykule redakcyjnym Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych pt. W pielęgniarki rzuciła…
Aktualności

V Konferencja Naukowa WUMED już 25 maja!

2 min czytania
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Warszawskiej Uczelni Medycznej już 25 maja 2024 r. Tematem wydarzenia – „Wyzwania w nauce i praktyce z perspektywy…
Aktualności

Pielęgniarki - będzie urlop zdrowotny dla pielęgniarek i położnych.

2 min czytania
Obiecanki cacanki w sprawie urlopu zdrowotnego dla pielęgniarek i położnych mają miejsce od wielu lat… Serial dotycząca urlopów zdrowotnych – dla poratowania…
Komentarze
×
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki - To nic, że plują nam w twarz. Ważne, że w duchu "merytorycznego dialogu".