Szok – 30% pielęgniarek specjalistek nie pracuje w danej specjalizacji.

5 min czytania
Aktualności
Szok – 30% pielęgniarek specjalistek nie pracuje w danej specjalizacji.

Pielęgniarki nie wykonują praktyki zawodowej w dziedzinie pielęgniarstwa, w której są specjalistkami

Posiedzenie sejmowej komisji zdrowia w dniu 16 maja 2022 roku.

Wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej Maciej Sokołowski:

Odpływ kadry pielęgniarskiej. Podczas naszej tegorocznej konferencji zatytułowanej „Opieka paliatywna w Polsce”, 1 kwietnia br., pani doktor Izabela Kaptacz, konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej, poinformowała, że już połowa pielęgniarek posiadających specjalizację z pielęgniarstwa opieki paliatywnej nie pracuje w żadnej placówce hospicyjnej. To są informacje uzyskane przez panią konsultant z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Opowiadając dalej o pewnych uznaniowych decyzjach Ministerstwa Zdrowia i funduszu, należy powiedzieć, że w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nastąpił wzrost wycen świadczeń o 16% od listopada ub.r. To również był już kolejny wzrost wycen świadczeń w ciągu ostatnich lat, chociaż wcześniejsze wzrosty finansowania polegały na wzroście wag punktowych poszczególnych procedur, a nie wzroście ceny. W ostatnich latach łączny wzrost wycen w ambulatoryjnej specjalistyce to ok. 20–30%.

Pielęgniarska opieka hospicyjna wymaga wyższych wynagrodzeń

Hospicja domowe i pogotowie. Hospicja domowe, jeśli wziąć pod uwagę elementy kosztotwórcze, są zbliżone do pogotowia ratunkowego. To już podkreślał w swoim wystąpieniu pan senator Ślusarz. Zatrudnienie medyków głównie w ramach umów cywilnoprawnych dotyczy, jak mówiłem, zarówno hospicjów, jak i pogotowia ratunkowego, gdzie wielu ratowników, lekarzy zatrudnionych jest właśnie na umowach cywilnoprawnych, żeby można było pracować więcej godzin, niż to wynika z zatrudnienia na umowę o pracę. Z tym wiąże się konieczność zapewnienia transportu i całodobowa gotowość do interwencji.

Wycena dobokaretki wzrosła od października ub.r. o 30%. Podstawą do zmiany wyceny było zlecenie ministra zdrowia z 14 lipca ub.r. dotyczące przygotowania wyceny „z uwzględnieniem podwyżek, które weszły w życie wraz ze zmianą ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw”. To jest cytat z pisma pana ministra do Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji.

Minister zdawał sobie sprawę, że musi zwiększyć wycenę świadczeń w pogotowiu, żeby można było przekazać dodatkowe środki na wynagrodzenia dla ratowników medycznych i w ogóle medyków w pogotowiu zatrudnionych inaczej niż na umowach o pracę. Agencja przygotowała raport w niecałe 2 miesiące. Niestety hospicja domowe dla dzieci i dorosłych będące w podobnej sytuacji nie uzyskały wzrostu wycen.

Wzrost wynagrodzeń pielęgniarek skutkuje wzrostem kosztów związanych z wykonywaniem świadczeń

Ustawa podwyżkowa, czyli co nam grozi od lipca 2022 r. Kolejny wzrost wycen dla poszczególnych grup pracowników medycznych, lekarzy, psychologów, fizjoterapeutów, magistrów pielęgniarstwa będzie bardzo istotny. Z uwzględnieniem 20-procentowej wysługi lat i kosztów składek zusowskich podwyżka wyniesie ok. 2–2,5 tysiąca zł na etat. Ja pozwoliłem sobie przeliczyć, jak to będzie skutkowało i jakie powinny być wzrosty wyceny świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej, biorąc pod uwagę hospicjum domowe i normy zatrudnienia wynikające z rozporządzenia koszykowego.

I tak, w przypadku lekarzy specjalistów: 1 etat lekarski na 30 świadczeniobiorców, czyli 900 osobodni miesięcznie przy przeliczeniu kwoty, którą powinno się przeznaczyć na wzrost wynagrodzeń… czyli dzielę miesięczny koszt wzrostu wynagrodzeń przez liczbę osobodni i uzyskuję wartość 2,77 zł.

W przypadku pielęgniarek: 1 etat na 15 pacjentów, co oznacza 5,11 zł. Psycholog – 1 etat na 60 pacjentów to jest 1,28 zł do każdego osobodnia. Fizjoterapeuta – podobnie. Łącznie daje to koszt ok. 10,44 zł koniecznego wzrostu wyceny osobodnia. Przy czym, proszę państwa, nie uwzględniam w tym żadnych innych pracowników medycznych, nie uwzględniam w tym żadnych innych pracowników działalności podstawowej, takich jak rejestratorki, informatycy, nie uwzględniam w tym żadnych wynagrodzeń administracji ani wzrostu pozostałych czynników kosztotwórczych. Tak to wygląda.

Wynagrodzenie pielęgniarki a współczynniki korygujące

Należy pamiętać, że w przypadku wzrostu wyceny świadczeń funduszu od wartości kontraktu zostaną odjęte automatycznie tzw. współczynniki korygujące koszty świadczeń, które dzisiaj otrzymujemy w związku z tzw. zembalówką, czyli dodatkiem dla pielęgniarek i położnych – to jest 1 tysiąc 600 zł na etat plus pochodne – oraz w związku ze zwrotem wynagrodzeń pracowników etatowych od 1 lipca ub.r., na co środki otrzymujemy z Narodowego Funduszu Zdrowia w formie współczynników kwotowych. W przypadku placówki, którą reprezentuję, te współczynniki stanowią łącznie 12,44% wartości kontraktu. To oznacza, że wzrost wyceny punktu o 7 zł będzie oznaczał praktycznie brak wzrostu wyceny, brak wzrostu wartości kontraktu, ponieważ jeżeli będziemy mieli 7 zł więcej, zostaną nam odebrane współczynniki i wyjdziemy na zero.

Wycena świadczeń w opiece hospicyjnej przez NFZ poniżej kosztów funkcjonowania podmiotów leczniczych

Sytuacja jest bardzo poważna. W województwie lubuskim fundusz ogłosił konkurs, chce zawrzeć nowe umowy od lipca 2022 r. Nowa cena oczekiwana to 66,27 zł. Obecnie stawka wynosi 56,19 zł. Wzrost o 10,08 zł, czyli 18%, minus współczynniki, o których mówiłem przed chwilą, 7 zł, minus podwyżki, jak mówię, tylko podstawowych medyków, 10,44 zł. To oznacza faktycznie obniżenie wyceny o 7,36 zł. Ogłaszając konkurs ofert w województwie lubuskim, NFZ wskazał nową cenę oczekiwaną: 66,27 zł. To wzrost o 18% w stosunku do cen obecnych. Ale, proszę państwa, bez ponownej taryfikacji, czyli jednak można zwiększyć cenę świadczenia bez zmiany taryfikacji.

Podsumowanie. Mamy wrażenie, że jesteśmy tylko takim trybikiem w maszynie, niby-ważnym, ale zapomnianym. Nakłady na opiekę paliatywną i hospicyjną to 0,83% budżetu funduszu. Jest COVID, jest wojna, są ważniejsze i pilniejsze sprawy – zwykle to słyszymy. Pogotowie strajkuje, więc ma. My nie będziemy strajkowali, my nie będziemy odchodzić od łóżek naszych pacjentów. Jednak jeśli raz odejdą pielęgniarki, lekarze, psycholodzy i fizjoterapeuci i odejdą tam, gdzie dostaną wyższe wynagrodzenia, to już nie wrócą i po cichutku do historii przejdzie ten kawałek polskiej medycyny, którego wyjątkowo nie trzeba się wstydzić.

Pielęgniarki na umowę o pracę i umowę cywilnoprawną. NFZ płaci tak samo

Dyrektor Archidiecezjalnego Zespołu Domowej Opieki Paliatywnej w Warszawie Ksiądz Władysław Duda:

Co jest jeszcze bardzo istotne? Pan doktor poruszył już bardzo ważną sprawę, że są – ostatnio powstały – małe instytucje opieki hospicyjnej, hospicja nastawione, krótko mówiąc, na zysk. Bo taka jest prawda. Proszę państwa, efekt jest taki… Ja prowadzę jedno z większych hospicjów domowych w Warszawie, mam w tej chwili pod opieką średnio ok. 140 pacjentów dziennie w domach, i proszę państwa, jest taki efekt: ja mam np. 20 pielęgniarek zatrudnionych tylko na etatach, one wszystkie są zatrudnione na etatach, 20 pielęgniarek, ale te małe hospicja, które powstały, zatrudniają te pielęgniarki w dowolnym czasie, bo one mają nienormowany czas pracy.

Czyli te pielęgniarki mają cały ZUS i to spoczywa jako ciężar na moim hospicjum, ale u nich pielęgniarki są zatrudniane na kontraktach, na umowach-zleceniach itd., itd. Identycznie jest z psychologami. Ja mam 4 psychologów, wszyscy są zatrudnieni na etatach. I tu jest identycznie: oni wszyscy pracują też w innych instytucjach, które nie zapewniają tak pełnej opieki paliatywnej. I na to też chciałbym zwrócić uwagę, że mamy w tej chwili bazę świetnie funkcjonujących hospicjów, i stacjonarnych, i domowych – ja mówię głównie o domowych, bo to jest moja działka – z tradycjami, które mają też wypracowany swój sposób opieki. (…)

źródło: sejm.gov.pl

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 4.2 / 5. Ilość głosów: 21

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7447 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płac

Podwyżki dla pielęgniarek – jak w Neo-Nówce – najwyżka podwyżka obniżki.

1 min czytania
Pielęgniarki o podwyżkach Dzień dobry, Nie mogę wyjść z szoku… Podwyżki okazały się obniżką. Po zabraniu jednego dodatku w POZ. Zamiast podwyżki,…
AktualnościNowa siatka płac

Izba pielęgniarek – najbardziej niezadowolone są pielęgniarki z tej grupy.

2 min czytania
Kwalifikacje pielęgniarek a interpretacja siatki płac Poniżej publikujemy fragment wypowiedzi wiceprezesa naczelnej izby pip dla portalu prawo.pl, z dnia 11 sierpnia 2022…
AktualnościNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarka z kursem kwalifikacyjnym niczym nie ustępuje pielęgniarce z tytułami.

3 min czytania
Kwalifikacje zawodowe pielęgniarki z kursem kwalifikacyjnym Teraz w całej okazałości pielęgniarki i położne ponoszą konsekwencje absurdalnej siatki płac obowiązującej w podmiotach leczniczych….
Komentarze
×
AktualnościNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Siatka płac pielęgniarek autorstwa niezależnych ekspertów.