Szpital obecnie zatrudnia 195 pielęgniarek. Dyrektor szpitala już policzył, jaki powinien być stan zatrudnienia tej grupy zawodowej w przypadku wejścia w życie norm zatrudnienia 0,6 etatu na łóżko dla oddziałów o profilu zachowawczym i 0,7 etatu na łóżko dla oddziałów o profilu zabiegowym.

2 min czytania
AktualnościNormy zatrudnienia
Szpital obecnie zatrudnia 195 pielęgniarek. Dyrektor szpitala już policzył, jaki powinien być stan zatrudnienia tej grupy zawodowej w przypadku wejścia w życie norm zatrudnienia 0,6 etatu na łóżko dla oddziałów o profilu zachowawczym i 0,7 etatu na łóżko dla oddziałów o profilu zabiegowym.

 

Interpelacja do ministra zdrowia
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego

Szanowny Pani Ministrze
W związku z opublikowaniem przez Ministerstwo Zdrowia projektu rozporządzenia – datowanego na 12 kwietnia br. – zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego, który to projekt określa nowe wskaźniki zatrudnienia pielęgniarek i położnych, proszę o szczegółową informację dotyczącą spodziewanych skutków organizacyjnych i finansowych tej regulacji dla szpitali województwa śląskiego.

Zgodnie z regulacją przewidzianą w ww. projekcie nowe wskaźniki zatrudnienia dla pielęgniarek powinny wynosić 0,6 etatu na łóżko dla oddziałów o profilu zachowawczym i 0,7 etatu na łóżko dla oddziałów o profilu zabiegowym, wraz z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi. Wieloletnia zła polityka kształcenia nowych kadr pielęgniarskich przez rządy PO-PSL sprawiła, że na naukę tego zawodu decydowała się coraz mniejsza liczba chętnych, a część z osób, które ukończyły z sukcesem edukację i tak wybierały ostatecznie pracę poza swoim zawodem lub w wyuczonym zawodzie jednakże poza granicami naszego kraju, co doprowadziło do braku wykwalifikowanych pielęgniarek na rynku pracy.

Na przykładzie szpitala powiatowego w Jaworznie wprowadzenie określonych w projekcie wskaźników wygeneruje konieczność wzrostu zatrudnienia pielęgniarek z obecnych 190 etatów (tylko w części szpitalnej) do 236 etatów, co stanowi prawie 25% wzrostu zatrudnienia. Oczywiście zatrudnienie to określane jest przy założeniu utrzymania obecnej liczby łóżek w tym podmiocie leczniczym.

Kolejnym, nie mniej ważnym aspektem wprowadzenia podwyższonych norm zatrudnienia pielęgniarek są rzecz jasna skutki finansowe tej regulacji, które liczyć należy w stosunku do całego zatrudnionego personelu pielęgniarskiego.

W świetle powyższych faktów proszę Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:
1. Jaki jest przewidywany wzrost zatrudnienia pielęgniarek, konieczny do wypełnienia planowanych norm zatrudnieniowych we wszystkich podmiotach leczniczych województwa śląskiego przy założeniu utrzymania obecnej liczby łóżek i czy obecnie na rynku pracy jest taka ilość pielęgniarek, które mogłyby być zatrudnione w związku z planowanymi w/w uregulowaniami?
2. Jaki skutek finansowy wygeneruje zwiększone zatrudnienie zaplanowane w przedmiotowym rozporządzeniu w skali województwa śląskiego oraz z jakiego tytułu i w jaki sposób środki na sfinansowanie tego zatrudnienia zostaną przekazane do podmiotów leczniczych? Czy w chwili obecnej jest możliwe dokładne oszacowanie skali wzrostu kosztów działalności szpitali? Jest to bowiem niezbędne do planowania dalszej ich działalności. Szpitale bowiem nie mają wolnych zasobów finansowych, z których mogłyby pokryć zwiększone koszty swojej działalności statutowej.

Dariusz Starzycki Poseł na sejm RP
8 maja 2018 

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7535 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościPraktyka zawodowa

Jestem pielęgniarką w wieku 67 lat. Do pracy chodzę na 80 godzin.

1 min czytania
Pielęgniarka o realiach wykonywania zawodu Przytaczamy jeden z komentarzy na pielegniarki.info.pl do artykułu pt. Ile pielęgniarek zmarło w 2022 roku? Zgadzam się,…
AktualnościPraktyka zawodowa

Pielęgniarki i położne o konsekwencjach nocnych dyżurów.

2 min czytania
Dyżury nocne pielęgniarek i położnych Zapytaliśmy na fanpage’u Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych na Facebooku, jak czują się pielęgniarki i położne, gdy…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. Do 12 tys. PLN.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Prestiżowa Klinika Medycyny Estetycznej z siedzibą we Wrocławiu, w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje do pracy pielęgniarek. umowa…
Komentarze