Szpital skierował pielęgniarki z kardiologii do pracy na neurochirurgii.

2 min czytania
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychOrzecznictwo sądowe
Szpital skierował pielęgniarki z kardiologii do pracy na neurochirurgii.

Narodowy Fundusz Zdrowia o organizacji pracy personelu pielęgniarskiego

W majowym wydaniu Gazety Pielęgniarek i Położnych, na stronie 5 publikujemy uzasadnienie do wyroku sądu w sprawie szpitala, w którym NFZ przeprowadził kontrolę, która zakończyła się nałożeniem kary umownej. Szpital od tej kary się odwołał i sprawa trafiła do sądu.

„Przedmiot kontroli stanowiła realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne numer (…) w zakresach: kardiologia – hospitalizacja, kardiologia – hospitalizacja (…), choroby wewnętrzne – hospitalizacja, neurochirurgia – hospitalizacja, ze szczególnym uwzględnieniem warunków udzielania świadczeń pacjentom w ramach ww. zakresów świadczeń, w tym szczególnie pod kątem zapewnienia pacjentom po zabiegach kardiologicznych odpowiedniej opieki (m.in. tryb postępowania w zakresie zapewnienia pacjentom całodobowej opieki lekarsko-pielęgniarskiej i monitorowania stanu chorych po zabiegach kardiologicznych). W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono szereg nieprawidłowości.

W zakresie realizacji umowy kardiologia – hospitalizacja oraz kardiologia hospitalizacja (…)

Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono udzielanie świadczeń w miejscu niewskazanym do realizacji umowy.

Świadczeniodawca (pozwany), udzielając świadczeń w zakresie kardiologia, wykorzystywał sale chorych innego oddziału, tj. (…), a więc planował i organizował udzielanie świadczeń w zakresie kardiologia również poza miejscem wskazanym do realizacji umowy zawartej z (…). Świadczeniodawca udzielał świadczeń w pomieszczeniach niezgłoszonych do realizacji umowy, część chorych kardiologicznych odbywała leczenie w salach chorych oddziału (…). Ponadto na rzecz ww. pacjentów świadczeń udzielał personel pielęgniarski tego oddziału oraz oddziału neurochirurgii, a więc niezgłoszony do realizacji umowy z (…) w zakresie kardiologia.

Nadto oddział (…), w którym byli hospitalizowani pacjenci, nie dysponował sprzętem koniecznym do realizacji świadczeń w zakresie kardiologia. Do dyspozycji tych pacjentów pozostawał sprzęt znajdujący się na sąsiadującym oddziale neurochirurgii bądź piętro niżej na oddziale kardiologii. (…)

Tematy bieżącego wydania Gazety

Poniżej prezentujemy pozostałe tematy majowego wydania Gazety, które dotyczą orzecznictwa sądowego w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej.

Pielęgniarki założyły mężczyźnie cewnik Foleya

Pacjent, który wcześniej miał doświadczenie z cewnikiem Foleya, wiedział o tym, że sam nie może zdejmować cewnika, mógł to uczynić jedynie personel medyczny na zlecenie lekarza. Wiedział także o tym, że powinien uważać na cewnik w trakcie podróży (…), gdyż może to spowodować uszkodzenie cewki moczowej.

Chory wstał z łóżka, zażądał 100 tys. PLN

Niewiarygodne natomiast były dla Sądu zeznania pacjenta w części, w których twierdził, że musiał się doczołgać do dzwonka, długo czekał na pomoc i wstać pomogła mu pielęgniarka. Pacjent ma skłonność do przeinaczania i ubarwiania faktów, (…) w kilku miejscach jego zeznania różniły się od zeznań świadków.

Zaniechanie zmiany miejsca wkłucia wenflonu

Skutkiem nienależytego obserwowania miejsca wkłucia było powstanie zakażenia 4. stopnia; zaniechanie zmiany miejsca wkłucia przez okres 11 dni było z 95-procentowym prawdopodobieństwem przyczyną zakażenia pacjenta gronkowcem złocistym. Margines niepewności wynika z braku badania (…) końcówki wenflonu.

„Nie monitorowano pacjentki należycie”

Dostrzegając potrzebę szczególnego nadzoru nad pacjentką, umieszczono ją w sali intensywnego nadzoru, ale nie monitorowano jej należycie, gdyż zdołała się wyswobodzić z zapiętych pasów obezwładniających i wyskoczyć przez okno. Sala ta sąsiaduje z pokojem pielęgniarek.

Pielęgniarka odmówiła przyjęcia dyżuru

Nie budzi wątpliwości Sądu Okręgowego, że pielęgniarka zareagowała zbyt impulsywnie, telefonując do przełożonej i stosując swoisty szantaż twierdzeniem, że nie przystąpi do pracy, gdy nie otrzyma wsparcia kolejnej pielęgniarki. Jednakże nie można tu doszukać się rażącego naruszenia obowiązków pracowniczych.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3.5 / 5. Ilość głosów: 2

Bądź pierwszym, który oceni wpis

1075 artykułów

O autorze

Redaktor, specjalista social media. Koordynator dystrybucji Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych oraz wyszukiwarki szkoleń w ramach kształcenia podyplomowego. Doradca klienta Sklepu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychOrzecznictwo sądowe

Pacjent ocenił pracę pielęgniarek. Zarzuty przedstawił w sądzie.

2 min czytania
Pacjentka w sądzie: wzywane pielęgniarki nie przychodziły. Opiekował się mną mąż. W jednym z uzasadnień do wyroków sądów w 2023 roku, które…
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LM

Pielęgniarki - propozycja wynagrodzeń zasadniczych od 1 stycznia 2026 złożona przez resort zdrowia.

2 min czytania
Propozycja ministerstwa zdrowia w zakresie siatki płac personelu pielęgniarskiego od 1 stycznia 2026 roku… W kilku poprzednich artykułach redakcyjnych Ogólnopolski Portal Pielęgniarek…
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychOrzecznictwo sądowe

Chory zarzucał pielęgniarce, że leżał w moczu. Co na to sąd?

1 min czytania
Pacjent zarzucał pielęgniarce, iż nie został przebrany, kiedy bezwiednie oddał mocz W jednym z uzasadnień do wyroków sądów w 2022 roku, które…
Komentarze
×
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychOrzecznictwo sądowe

Sąd: pielęgniarki nie monitorowały pacjentki należycie.