Te liczby kapitalnie oddają jak w Polsce postrzega się pielęgniarki i pielęgniarstwo jako profesję! Stanowiska i przypisane im najniższe wynagrodzenie: pielęgniarka – 1 350, starsza pielęgniarka – 1 400, kierująca zespołem pielęgniarek – 1 450.

3 min czytania
AktualnościPielęgniarka DPS
Te liczby kapitalnie oddają jak w Polsce postrzega się pielęgniarki i pielęgniarstwo jako profesję! Stanowiska i przypisane im najniższe wynagrodzenie: pielęgniarka – 1 350, starsza pielęgniarka – 1 400, kierująca zespołem pielęgniarek – 1 450.

       

 


Odpowiedź na interpelację w sprawie wynagrodzeń dla pielęgniarek pracujących w domach pomocy społecznej

Odpowiadając na wystąpienie Pana Marszałka z dnia 10 marca 2017 r., znak K8INT10684, dotyczące interpelacji poseł Krystyny Pawłowicz w sprawie wynagrodzeń pielęgniarek pracujących w domach pomocy społecznej przekazuję poniższe wyjaśnienia.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, ze zm.) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej należy do zadań własnych gminy (przepis art. 17 ust. 2 pkt 3), a prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym – do zadań własnych powiatu (przepis art. 19 pkt 10). Również samorząd województwa może organizować i prowadzić regionalne jednostki organizacyjne pomocy społecznej (przepis art. 21 pkt 5), np. domy pomocy społecznej o zasięgu regionalnym.

Pracownicy zatrudnieni w domach pomocy społecznej prowadzonych przez samorządy lokalne są zatrudniani i wynagradzani ze środków pochodzących z budżetów tych samorządów, zgodnie z regulaminem wynagradzania ustalonym na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1786). Zatem wszelkie decyzje dotyczące polityki płacowej, w tym ewentualnych podwyżek dla tej grupy pracowników DPS, podejmowane są wyłącznie w poszczególnych samorządach.

Rozporządzenie Rady Ministrów określa jedynie minimalne miesięczne poziomy wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych stanowisk pracowników samorządowych oraz minimalne wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na tych stanowiskach. Rada Ministrów przyjęła założenie, że pracodawcy będą samodzielnie ustalać stawki wynagrodzenia zasadniczego, które nie mogą być niższe niż określone w tym rozporządzeniu. Tzw. widełki zaszeregowania oraz możliwość tworzenia przez pracodawcę funduszu premii i funduszu nagród pozwalają mu na elastyczne tworzenie zakładowej polityki płacowej, uwzględniającej specyfikę pracy każdej grupy pracowników oraz zwiększające się zakresy obowiązków, którymi są oni obciążani. Natomiast w przypadku DPS prowadzonych na zlecenie podmiot realizujący to zadanie określa w swoim regulaminie zasady wynagradzania zatrudnionych pracowników, w tym pielęgniarek.

Ze sprawozdania jednorazowego, przeprowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na początku 2016 roku, dotyczącego wynagrodzeń w domach pomocy społecznej w poszczególnych województwach wynika, że w styczniu 2016 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie wszystkich pracowników w przeliczeniu na pełny etat wynosiło 2.400 zł, natomiast pielęgniarek – 2.703 zł (dla pielęgniarki najniższe wynosiło 2.322 zł, a najwyższe – 2.921 zł). Dla porównania średnie miesięczne wynagrodzenie: rehabilitanta wynosiło 2.316 zł, pracownika socjalnego – 2.582 zł, pracownika zapewniającego usługi opiekuńcze, edukacyjne i wspomagające – 2.297 zł. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z tego, że zarobki pracowników, w tym pielęgniarek, zatrudnionych na różnych stanowiskach w DPS są bardzo zróżnicowane w skali całego kraju.

Odnosząc się wprost do pytania zadanego przez poseł Krystynę Pawłowicz uprzejmie informuję, że w listopadzie 2016 r. w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowany został projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Projekt rozporządzenia dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa.

W odniesieniu do pielęgniarek zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego (np. w domach pomocy społecznej) na stanowiskach: pielęgniarka, st. pielęgniarka, kierownik zespołu pielęgniarek zakłada się podniesienie minimalnego poziomu miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych kategorii zaszeregowania:

– XII (pielęgniarki) z 1350 zł do 1920 zł,
– XIII (st. pielęgniarki) z
1400 zł do 1940 zł,
– XIV (kierujący zespołem pielęgniarek) z
1450 zł do 1960 zł.

Trudno jednak określić jaki będzie wzrost wynagrodzenia zasadniczego poszczególnych pracowników w DPS, bowiem to zależy od wysokości ich obecnych wynagrodzeń oraz od możliwości finansowych konkretnych samorządów, zwłaszcza że nowe regulacje będą dotyczyć wszystkich pracowników, a nie tylko pielęgniarek, dotychczas otrzymujących najniższe wynagrodzenia.

W dniu 25 stycznia Sekretarz Stanu w Ministerstwie zwrócił się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz do Przewodniczącego Związku Gmin Wiejskich RP i Współprzewodniczącego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego z ponowną prośbą o pomoc w oszacowaniu skutków finansowych dla jednostek samorządu terytorialnego, wynikających z rozwiązań wprowadzanych przedmiotową regulacją. Informacje w powyższym zakresie niezbędne są do pełnej Oceny Skutków Regulacji i dalszego procedowania projektu.

Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2017 r.

Elżbieta Bojanowska

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

23 marca 2017 roku 

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8255 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LM

Pielęgniarki – wezwanie przedsądowe uwzględniające dodatek stażowy.

2 min czytania
Odszkodowanie za nierówne traktowanie w zatrudnieniu pielęgniarek z grupy 6 od 1 lipca 2021 do 30 czerwca 2024 uwzględniające stratę finansową na…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. Umowa o pracę: 9-10 tys. brutto. Kontrakt: 11,5-13 tys. netto.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Szybko rozwijająca się, nowoczesna Przychodnią POZ położona w centrum Ochoty poszukuje do pracy dwóch pielęgniarek – Pielęgniarka POZ…
Aktualności

In vitro ratunkiem dla osób dotkniętych niepłodnością, chorobami onkologicznymi i genetycznymi - podsumowanie konferencji #invitroToMY

5 min czytania
In vitro ratunkiem dla osób dotkniętych niepłodnością, chorobami onkologicznymi i genetycznymi 4 czerwca br., odbyła się konferencja społeczno – medyczna InvitroToMY, która…
Komentarze