To pewne novum… Z powodu pielęgniarek na zwolnieniach szpital organizuje… briefing. Wydaje oficjalny komunikat na stronie szpitala…

3 min czytania
AktualnościPielęgniarki na zwolnieniach
To pewne novum… Z powodu pielęgniarek na zwolnieniach szpital organizuje… briefing. Wydaje oficjalny komunikat na stronie szpitala…

Briefing prasowy 29 czerwca 2018 roku w sprawie sytuacji

w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie.

Monitorujemy sytuację w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie. Od 18 czerwca 2018 roku do chwili obecnej szpital dotknęła niespodziewanie wysoka liczba absencji chorobowych wśród pielęgniarek i położnych, która ograniczyła dotychczasowe funkcjonowanie szpitala. W zaistniałej sytuacji priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów przyjmowanych do szpitala w trybie „ostrodyżurowym”. Pomimo istniejących okoliczności opieka medyczna nad pacjentami przebywającymi w szpitalu jest zapewniona.

Nie jest nam znana geneza i inspiracja tych działań części personelu medycznego. Z doniesień medialnych wyłania się obraz nieformalnego protestu na tle płacowym. Zwracamy uwagę, iż kwestie wynagrodzeń personelu szpitala, w tym pielęgniarek i położnych, są regulowane i zabezpieczane przez przepisy, które szpital ma obowiązek respektować. Przez ostatnie trzy lata wynagrodzenia wszystkich pracowników Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie wzrosły o 21%, a w dniu 1 lipca szpital zobowiązany jest do kolejnej regulacji wynagrodzeń na podstawie ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Założeniem jest zniwelowanie w latach 2017-21 różnic w zakresie wynagrodzeń zasadniczych pracowników podstawowych grup wykonujących zawody medyczne w podmiotach leczniczych. Na ten cel szpital przeznaczy w 2018 roku kwotę 646 tys. zł. nie mając na to dodatkowych środków z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Ponadto wyłącznie grupa zawodowa pielęgniarek i położnych otrzyma od września 2018 roku kolejną transzę tzw. „dodatku Zembali”, który obecnie wynosi 1200 zł brutto a wzrośnie do 1600 zł brutto.

Warto wspomnieć, iż szpital wypłaca także pielęgniarkom i położnym wynagrodzenie za pracę
w nadgodzinach, w sytuacji, w której koniecznym jest wzmożona praca personelu pielęgniarskiego (I kw. 2018 r.- 1340 nadgodzin).

Z niepokojem obserwujemy spadek ilości wykonanych procedur związany z zaistniałą sytuacją. Może to bezpośrednio przełożyć się na spadek finansowania szpitala przez NFZ w drugim półroczu. Zagrożony jest również proces odnowienia akredytacji szpitala, który może przynieść zwyżkę kwoty kontraktu ryczałtowego z NFZ od 900 tys. do 1 800 tys. zł rocznie.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą i apelem do osób których to dotyczy o szybki powrót do pracy, i tym samym zakończenie tego niepokojącego stanu funkcjonowania szpitala. Mając na względzie dobro pacjentów oraz warunki pracy personelu szpitala w konsultacji z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego ustala się, że przychody ze środków, które szpital  pozyska z tytułu odnowienia akredytacji, przeznaczyć na podwyżki wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę. Oczekuje się jednak obecnie maksymalnego wysiłku, by uzyskanie akredytacji stało się możliwe.

Dyrekcja szpitala, w geście szacunku dla pielęgniarek i położnych, które nie pozostawiły szpitala w tej trudnej sytuacji, uzgodniono decyzję o przyznaniu im jednorazowej premii uznaniowej w wysokości 400 zł.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego liczy na takie działania dyrekcji, które zmienią sytuację osób zatrudnionych w szpitalu, stosownie do możliwości płacowych jednostki i istniejących dysproporcji.
Szpital w liczbach
Stan zatrudnienia w poszczególnych grupach zawodowych (różne rodzaje umów):
– lekarze – 259
– pielęgniarki i położne : – 640
 – pozostały personel medyczny: – 144
– inne – 194
Łącznie: 1440 osób

Wartość umów zawartych z NFZ – 166 678 238,18 zł
 Liczba hospitalizacji – 41 366
 Ilość zabiegów – 21 143

Wynagrodzenie pielęgniarek i położnych stan na dzień 31.05.2018 r.

Wynagrodzenie poniżej 3000 zł netto (na rękę) za miesiąc maj 2018 otrzymało 18 osób (dot. osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy bądź wypłata zobowiązań wobec pracowników po ustaniu zatrudnienia (np. dodatki nocne, świąteczne).

Najwyższe wynagrodzenie netto (na rękę) z dodatkiem NFZ wynosi: 4018,47

Mediana z wynagrodzenia netto (na rękę) z dodatkiem NFZ : 3277,38

Dofinansowanie WSZ w Koninie ze strony Samorządu Województwa Wielkopolskiego w 2018 roku wynosi: 8 068 437 zł.

źródło: strona internetowa szpitala


Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8117 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. Umowa o pracę. Kontrakt 55- 65 PLN/godz.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Dom opieki dla seniorów we Wrocławiu, gdzie poza domem opieki funkcjonują Mieszkania dla Seniorów oraz Centrum Alzheimera poszukuje…
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnych

Na kurs specjalistyczny dla pielęgniarek zapisało się ponad 700 osób.

1 min czytania
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek Według danych prezentowanych na stronie internetowej Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie dowiadujemy się, że kurs specjalistyczny, któremu…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarka Krystyna Ptok w sejmie: 17 miliardów złotych przetransferowano.

2 min czytania
Czy ustawa o podwyżkach dla pielęgniarek musi być procedowana przez Zespół Trójstronny? Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych w kilku ostatnich artykułach…
Komentarze