W zakresie regulacji prawnych określających wymagania kwalifikacjne od pielęgniarki ratunkowej, pielęgniarki i położnej rodzinnej doświadczamy "radosnej twórczości" urzędniczej.

4 min czytania
Aktualności

Przykłady:

Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Definicja pielęgniarki systemu:

"pielęgniarka posiadającą tytuł specjalisty lub specjalizującą się w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii, a także pielęgniarkę posiadającą ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii oraz posiadającą co najmniej 3-letni staż pracy w oddziałach tych specjalności, oddziałach pomocy doraźnej, izbach przyjęć lub pogotowiu ratunkowym"

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i rodzaju świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, wykonywanych przez pielęgniarkę samodzielnie, bez zlecenia lekarskiego, oraz zakresu i rodzaju takich świadczeń wykonywanych przez położną samodzielnie

Definicja pielęgniarki uprawnionej do wykonywania samodzielnie, bez zlecenia lekarskiego medycznych czynności ratunkowych:

"Pielęgniarka posiadająca tytuł specjalisty lub specjalizująca się w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, pielęgniarstwa chirurgicznego, pielęgniarstwa kardiologicznego lub pielęgniarstwa pediatrycznego, a także pielęgniarka posiadająca ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, pielęgniarstwa chirurgicznego, pielęgniarstwa kardiologicznego lub pielęgniarstwa pediatrycznego oraz posiadająca co najmniej 3-letni staż pracy w oddziałach tych specjalności, oddziałach pomocy doraźnej, izbach przyjęć lub pogotowiu ratunkowym, jest uprawniona do wykonywania samodzielnie, bez zlecenia lekarskiego medycznych czynności ratunkowych obejmujących:"

Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Definicja pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej:

25) pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej – pielęgniarkę, która ukończyła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego,  przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, w ochronie zdrowia pracujących, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, w ochronie zdrowia pracujących,    środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub posiada tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa oraz co najmniej trzyletni staż pracy w podstawowej opiece zdrowotnej, będącą świadczeniodawcą, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo która jest zatrudniona lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

Definicja położnej podstawowej opieki zdrowotnej:

"28) położna podstawowej opieki zdrowotnej – położną, która ukończyła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, środowiskowego, środowisko-rodzinnego oraz promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub posiada tytuł zawodowy magistra położnictwa oraz co najmniej trzyletni staż pracy w podstawowej opiece zdrowotnej udzielającą świadczeń w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, będącą świadczeniodawcą, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo która jest zatrudniona lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;”.

Komentarz redakcji Portalu Pielęgniarek i Położnych

Muszę przyznać, że zaprezentowane obecnie obowiązujące regulacje prawne w zakresie wymogów kwalifikacyjnych (pielęgniarki ratunkowej) oraz projekty zmian (pielegniarki i położnej środowiskowej – przeszły przez sejm i senat – obecnie ponownie zostaną rozpatrzone przez sejm – w dniu 22 sierpnia) oraz pielęgniarki uprawnionej do wykonywania samodzielnie, bez zlecenia lekarskiego medycznych czynności ratunkowych – termin konsultacji do 22 sierpnia) wzbudzają poważne wątpliwości i należy je zakwalifikować jako przejaw urzędniczej "radosnej twórczości".

Powinniśmy zadać sobie pytanie, dlaczego urzednicy przyznają takie same uprawnienia zawodowe pielęgniarce posiadającej specjalizację oraz specjalizującej się? Należy mieć świadomość, że pielęgniarka specjalistka, aby uzyskać tytuł zawodowy "specjalistka" musiała zdać egzamin państwowy

Mało tego, w definicji pielęgniarki i położnej zapisano, że wymogi kwalifikacyjne w tym zakresie spełnia osoba: odbywająca kurs kwalifikacyjny!

Moim zdaniem jest to celowa polityka. Specjalistkę można będzie szybko zasąpić osobą specjalizującą się lub odbywającą kurs kwalifikacyjny.

Czy takie rozwiązania budują pozycję i prestiż zawodowy czy wręcz go osłabiają? Jest zastanawiające, że powstają one przy aprobacie samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych.

Zadziwiająca jest także urzednicza niekonsekwencja w przedmiotowej sprawie.  

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą 

Definicja pielęgniarki szkolnej:

"pielęgniarka, która ukończyła szkolenie specjalistyczne w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania lub ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania, zwana dalej „pielęgniarką”, albo higienistka szkolna."

Warto zauważyć, że w powyższej definicji nie pojawia się osobą specjalizująca się lub odbywająca kurs kwalifikacyjny.

Mam wrażenie, że unosimy się w oparach absurdu.

Mariusz Mielcarek

Zobacz także:

1 sierpnia 2007 rokuKto ma większe uprawnienia magister pielęgniarstwa czy … ? Zobacz do jakich paradoksów doprowadzają obecnie obowiązujące regulacje prawne – rozporządzenia MZ oraz zarządzenia prezesa NFZ. Poseł sejmowej komisji zdrowia: "Wygląda to tak, jakby ściągano pieniądze z pielęgniarek, które przecież dużo nie zarabiają". Okres dostosowawczy na spełnienie wymogów kwalifikacyjnych określono na 10 miesięcy! Zobacz szczegóły.

7 sierpnia 2007 rokuSejm przeprowadza procedurę nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ustawa ta zawiera definicję pojęcia Ustawa ta zawiera definicję pojęcia "pielęgniarki i położnej poz". Zobacz proponowane zmiany w powyższym zakresie. Ustawę przyjął sejm w dniu 10 lipca, senat wniósł poprawki na posiedzeniu w dniu 26 lipca. Sejm rozpatrzy poprawki senatu w dniu 22 sierpnia br.

Informator Portalu Pielęgniarek i Położnych – Ratownictwo medyczne 2007 – nowa ustawa o państwowym ratownictwie medycznym. Miejsce i rola lekarza, pielęgniarki systemu i ratownika medycznego, ratownika oraz dyspozytora med. i lekarza koordynatora.

NFZ – kontrakty 2007/2008

Pielęgniarka w ratownictwie

 

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7787 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNormy zatrudnienia pielęgniarek i położnych

Izba pielęgniarek pisze zadziwiające stanowisko.

3 min czytania
Decydenci mają nowe pomysły w kwestii norm zatrudnienia pielęgniarek a izba pielęgniarek pisze stanowiska – zdumiewające Na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. Wynagrodzenie za wyższe wykształcenie 400 PLN większe.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Miejsce pracy: Nowy Dwór Mazowiecki Zakres obowiązków: Opieka nad pacjentami zakładu. Rodzaj umowy: Umowa o pracę na okres…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki – poseł walczy o ich płace. Zapomniał o jednym.

4 min czytania
W sejmie o wynagrodzeniach pielęgniarek Posiedzenie sejmu w dniu 25 maja 2023 roku. Wicemarszałek Ryszard Terlecki: Przystępujemy do kolejnego pytania. Posłowie Dariusz…
Komentarze