Warunki publikacji

2 min czytania
AktualnościNowoczesne Pielęgniarstwo i Położnictwo

 

Warunki publikacji w czasopiśmie

Nowoczesne Pielęgniarstwo i Położnictwo”


Materiały zgłaszane do publikacji w czasopiśmie „Nowoczesne Pielęgniarstwo i Położnictwo” są przyjmowane w formie elektronicznej w formacie pliku Word przesłanym jako załącznik do listu na adres internetowy


[email protected]


Przesłany materiał powinien spełniać poniższe kryteria:

  • Tekst artykułu powinien być napisany czcionką Times New Roman, rozmiar czcionki 12, odstęp wiersza 1,5.

  • Objętość całego artykułu wraz z ewentualnymi tabelami i wykresami nie powinna przekraczać 12 stron pliku Word. Tabele i wykresy mogą być zamieszczone w tekście.

  • Na pierwszej stronie przygotowanego materiału powinny się znaleźć następujące dane: tytuł pracy, imię, nazwisko i stopień naukowy autora (autorów) artykułu, nazwa i adres instytucji reprezentowanych przez autora (autorów), a w przypadku prac napisanych na podstawie różnego rodzaju dysertacji naukowych (magisterskich, licencjackich) można także zamieścić informację, że prezentowany artykuł powstał na podstawie określonej rozprawy wskazując na jej tytuł, nazwę uczelni, miejsce i rok obrony oraz imię, nazwisko i stopień naukowy promotora dysertacji. Na pierwszej stronie trzeba także zamieścić streszczenie (nie przekraczające 10 wierszy maszynopisu) oraz wyrazy kluczowe (w liczbie maksymalnie 5) w języku polskim.

  • Na drugiej i kolejnych stronach należy zamieścić treść artykułu. W przypadku prac badawczych trzeba zastosować następujący układ pracy: wstęp, materiał i metody, wyniki badań, omówienie, wnioski, piśmiennictwo.

  • Piśmiennictwo powinno być podane w kolejności cytowania. Należy wymienić pierwszych trzech autorów, następne nazwiska zastąpić skrótem „et al.” („i wsp.”), podać skrót nazwy pisma (wg Index Medicus), rok wydania, wolumen oraz strony (pierwszą i ostatnią). Rozdziały w książkach i monografie powinny być cytowane w następujący sposób: nazwisko i inicjały autorów, tytuł rozdziału, tytuł książki, nazwisko i inicjał redaktora książki, wolumen, nazwa wydawcy, miejsce wydania, rok, strony (od – do).

Przykłady:

  1. Artykuł: Pędziwiatr A. Koncepcje teoretyczne dotyczące satysfakcji   pacjenta. Piel Pol 2005; 20 (2): 421-23.   
  2. Książka: Melosik Z. Tożsamość, ciało i władza. Edytor, Poznań-Toruń 1996.
  3. Rozdział w książce: Wołowicka L, Dyk D. Leczenie usprawniające i pielęgnacja. W: Usprawnianie lecznicze krytycznie chorych, R. Szulc (red.). Urban & Partner, Wrocław 2001; 89-102.
  • Ostatnia strona przygotowanego materiału musi zawierać dane teleadresowe autora pracy, tj. adres e-mail oraz ewentualnie numer telefonu. Na ostatniej stronie autor musi także zamieścić informację, że przesłana przez niego praca jest jego autorstwa i że nie została opublikowana oraz że nie oczekuje na publikację w żadnym innym czasopiśmie.

  • Autor (lub autorzy) może/mogą także przesłać w formie załącznika własne zdjęcie (zdjęcia) wykonane w technice cyfrowej – zdjęcie/zdjęcia zostanie/zostaną wówczas zamieszczone wraz z prezentowanym artykułem obok informacji o autorze/autorach pracy.


Artykuł zostanie opublikowany, jeśli uzyska pozytywną recenzję członka Rady Programowej i spełni powyższe wymogi formalne.


Redakcja zastrzega sobie prawo poprawiania błędów językowych i mianownictwa oraz dokonywania skrótów oraz innych poprawek redakcyjnych.


Za przesłane teksty nie przewiduje się wynagrodzenia.

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8261 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychPraktyka zawodowa

Izba pielęgniarek chce obciążyć pielęgniarki kolejnymi biurokratycznymi obowiązkami.

1 min czytania
Kształcenie i doskonalenie zawodowe STANOWISKO nr 2 Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej i Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 14 lutego…
Aktualności

Pielęgniarka o patologicznych zachowaniach i mobbingu.

1 min czytania
Komentarz pielęgniarki Poniżej przedstawiamy komentarz zamieszczony przez jedną z pielęgniarek. Mam do poruszenia bardzo poważny problem, o dziwo, nie związany z agresją…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki kontrakt - 70-90 PLN/godz.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarki Nowoczesny Ośrodek Badań Klinicznych z siedzibą w Warszawie zatrudni od zaraz pielęgniarkę. Forma zatrudnienia: umowa o pracę, umowa…
Komentarze