WAŻNE! Rola, kompetencje pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia – lista potrzeb i propozycji zmian w prawie. Propozycje autorstwa Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe.

3 min czytania
AktualnościDziałalność Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe
WAŻNE! Rola, kompetencje pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia – lista potrzeb i propozycji zmian w prawie. Propozycje autorstwa Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe.


(3) Rola, kompetencje pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia

a) Zakres kompetencji pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia określa ustawa z dnia USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U.2011.174.1039).
b) Dodatkowe kompetencje i zadania powinny wiązać się z dodatkowym wynagrodzeniem (Kodeks Pracy art.78)
c) Pielęgniarki i położne powinny mieć możliwość delegowania zadań podległemu personelowi, tj. nowemu zawodowi medycznemu, który by był pomocniczy względem zawodu pielęgniarki i położnej. Szczegółowe role i kompetencje tego zawodu opracuje zespół „Nowy zawód medyczny jako zawód pomocniczy dla zawodu pielęgniarki w systemie opieki zdrowotnej”. Zawód powinien być samodzielny, brać pełną odpowiedzialność za swoje czyny. Nowelizacja ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych – w taki sposób, aby uniknąć dyskryminacji i deprecjonowania zawodu pielęgniarki i położnej. Za taki sam poziom wykształcenia i kwalifikacji innych zawodów zastosować taki sam współczynnik dla pielęgniarki i położnej.
d) Grupa zaszeregowania 9 powinna mieć współczynnik 0,73. Należy uznać, że zawód pielęgniarki i położnej wykonują osoby z wyższym wykształceniem, gdyż obecnie nie ma innej formy zdobywania zawodu, tylko wyższe wykształcenie (licencjat). Jest jawną dyskryminacją
zrównanie osób wchodzących do zawodu pielęgniarki i położnej z wykształceniem wyższym i osób, które wykonują zawody medyczne wymagające jedynie wykształcenia średniego, gdyż obecny kształt ustawy zrównuje te współczynniki – 0,64. Grupy powinny wyglądać następująco: 7: Pielęgniarka lub położna ze specjalizacją i tyt. mgr – 1,05, 8: Pielęgniarka albo położna, z tyt. mgr lub specjalizacją – współczynnik – 1,0 oraz dla wszystkich pielęgniarek i położnych – 0,73, stosując analogiczne wyznaczniki jak dla grup: 5 i 6.
e) Określenie dokładne kompetencji pielęgniarek z poszczególnymi szczeblami wykształcenia. Doprecyzowanie unikalnych kompetencji pielęgniarek z tytułem magistra oraz specjalisty w porozumieniu z dziekanami wydziałów pielęgniarskich. Zróżnicowanie kompetencji związanych z kształceniem podyplomowym i doszkalającym. Uznanie tytułu magistra pielęgniarstwa lub położnictwa jako wystarczającego do posiadania określonych kompetencji, które do tej pory osiągane były poprzez kursy specjalistyczne.
f) Stworzenie Programu Mentora dla osób wchodzących do zawodu, który określałby ścieżkę adaptacji nowych pracowników; kompetencję i zakres obowiązków Mentora. Pomoc merytoryczną dla absolwentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo, wybór ścieżki kariery, pomoc w wyborze odpowiedniego oddziału lub specjalności, doradztwo i wsparcie mentalne dla młodych adeptów zawodu. Weryfikacja zasadności etatu związkowego, opłacanego przez pracodawcę (występuje tu konflikt interesów w relacji pracodawca – pracownik).
g) Stworzenie instytucji Rzecznika Praw Pielęgniarki, która wybierana byłaby jawnie przez większość członków Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych, z możliwością wysunięcia
kandydatury przez członków izb. Dostępność radców prawnych, pomocy prawnej w wątpliwych kwestiach. Publikowanie oficjalnego stanowiska w spornej kwestii, która byłaby wiążąca dla pracodawcy, gdy łamane są prawa pielęgniarki, możliwość wizytacji placówek ochrony zdrowia, nie tylko wydawania opinii.
h) Podnoszenie świadomości społecznej co do roli i kompetencji zawodowych pielęgniarek i położnych jako części zespołu terapeutycznego. Edukacja pacjenta, rodziny i szeroko pojmowanego społeczeństwa. Kampanie promujące pielęgniarstwo i zawody pielęgniarki i położnej. Podnoszenie świadomości rodziny co do udziału w pielęgnowaniu i opiece nad pacjentami. Edukacja, czym jest odpowiedzialność za własne zdrowie i samoopieka.
i) Promowanie nowych kompetencji pielęgniarek i położnych, związanych np. z samodzielnym ordynowaniem leków lub wykonywaniem badań fizykalnych przez specjalistów pielęgniarek i położnych.

Opracował Zespół Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 5 / 5. Ilość głosów: 1

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8005 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnychUprawnienia pielęgniarek

Pielęgniarka ze specjalizacją ma uprawnienie do pielęgnowania chorego z centralką. Poważnie?

1 min czytania
Szkolenie specjalizacyjne pielęgniarek Celem szkolenia w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego jest przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonywania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego,…
AktualnościSklep Pielęgniarek i Położnych

Pomysły na prezent dla pielęgniarek i położnych. 20 - 50 zł.

1 min czytania
Prezenty dla personelu medycznego Wybór odpowiedniego prezentu to zawsze trudne zadanie. Jeśli szukasz podarunku dla bliskiej Ci pielęgniarki lub położnej to trafiłaś/eś…
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki ze związku OZZPiP o informacji, że 12 tys. PLN to wynagrodzenie osób z grupy 2.

3 min czytania
Związek pielęgniarek komentuje podawane podczas debaty sejmowej, informacje o zarobkach pielęgniarek Za portalem cowzdrowiu.pl podajemy treść wywiadu, którego udzieliły w sejmie przedstawicielki…
Komentarze