Wiceminister: pielęgniarki LM i SM przeniesiemy do wyższej grupy.

5 min czytania
AktualnościNowa siatka płac
Wiceminister: pielęgniarki LM i SM przeniesiemy do wyższej grupy.

Geneza radosnej twórczości rządu oraz związków: Solidarność i OPZZ

Do 30 czerwca 2021 roku absolwentki LM oraz SM były zaszeregowane w jednej grupie z pielęgniarkami i położnym z tytułem licencjata.

Nagle, PAP informowała w depeszy z dnia 19 maja:

MZ w informacji udostępnionej PAP podało, że po wtorkowych dyskusjach na forum Trójstronnego Zespołu, na wniosek NSZZ “Solidarność” oraz OPZZ minister Niedzielski zgłosił na środowym posiedzeniu Rady Ministrów autopoprawkę przewidującą przesunięcie grupy pielęgniarek z ukończonymi studiami licencjackimi do grupy płacowej z wynagrodzeniem na poziomie należnym dla pracowników ze studiami magisterskimi.

Powyższe nastąpiło po uzgodnieniach ministra zdrowia ze związkami: Solidarność oraz OPZZ. Absurdalność powyższego rozwiązania wynikała z dwóch faktów. Po pierwsze – pielęgniarki i położne ze średnim wykształceniem posiadają tożsame kompetencje zawodowe czyli zakres uprawnień oraz obowiązków. Po drugie – przyjęcie takich zapisów w siatce płac stanowi jawne pogwałcenie dyrektywy UE w zakresie uznawania kwalifikacji personelu pielęgniarskiego.

Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych wyrażała stanowczy protest wobec takiego stanu rzeczy oraz zapowiedziała złożenie pozwu zbiorowego oraz złożenia skargi na polski rząd do Strasburga.

Licząc na opamiętanie autorów powyższej urzędniczej i związkowej radosnej twórczości wstrzymaliśmy się z zapowiedzianymi działaniami.

Pielęgniarki i położne LM oraz SM odarto z godności zawodowej

Dla pełnego zobrazowania absurdalności i niesprawiedliwości nowych rozwiązań w siatce płac pielęgniarek i położnych przytoczę fragment stenogramu z posiedzenia senackiej komisji zdrowia w dniu 9 czerwca 2021 roku.

Senator Wojciech Konieczny:

Mam jeszcze jedno pytanie. Proszę mi wyjaśnić, dlaczego ponownie chcecie karać pielęgniarki, które ukończyły 5-letnie licea pielęgniarskie – wtedy tak szkolono pielęgniarki – i które pracują w swoim zawodzie, przepracowały 30 lat, 20 lat, różną liczbę lat, a na koniec swojej, nazwijmy to, kariery zawodowej musiały się zmierzyć z pandemią? Przepracowały to, wzięły na siebie ciężar tego wszystkiego, czego sami nie zapewniliście, czyli przejęły rolę wszystkich właściwie, których musiały przejąć, ponieważ system nie działał, a wy dalej chcecie je karać za to, że weszliśmy do Unii Europejskiej, a Unia Europejska zmieniła podejście do tego, jak pielęgniarki powinny być wykształcone, i uznała, że powinny mieć licencjat czy ukończone studia magisterskie.

W związku z tym, mimo że te pielęgniarki wykonują taką samą pracę, tylko że w trudniejszych warunkach, bo są starsze i jest im trudniej, to w dalszym ciągu chcecie je karać, ustalając dla nich dużo niższe współczynniki niż dla pielęgniarek, które wykonują te same czynności, natomiast mają to szczęście, że urodziły się nieco później, w związku z czym mają dostawać wyższe wskaźniki.

Senator Wojciech konieczny

Bardzo bym chciał się dowiedzieć, jaki jest sens tego podziału. Pielęgniarki pracują tak samo, w tak samo trudnych warunkach, a chcecie je dzielić, różnicować nie z ich winy.

Związek pielęgniarek popiera poprawki dyskryminujące pielęgniarki ze średnim wykształceniem

Niestety należy podkreślić bardzo znamienny fakt, dotyczący roli Pani przewodniczącej Krystyny Ptok w omawianej sprawie. Dlaczego agitowała Pani przed sejmem, za przyjęciem senackich poprawek do ustawy o najniższym wynagrodzeniu w podmiotach leczniczych? Skoro jedna z czterech poprawek senatu umiejscowiła pielęgniarki i położne z tytułem licencjata w grupie wyższej niż absolwentki LM oraz SM.

Warto zacytować fragment wypowiedzi Pani przewodniczącej związku pielęgniarek na posiedzeniu sejmowej komisji zdrowia w dniu 20 maja 2021 roku.

Mamy problem w Polsce, jeśli chodzi o system ochrony zdrowia. Taka polityka prowadzona przez państwo – ja się odniosę do swojej grupy zawodowej – powoduje ogromną zapaść i deficyt kadrowy w grupie zawodowej pielęgniarek i położnych. Minister zdrowia wczoraj wrzucił poprawkę. Zgłaszaliśmy ją jako związek zawodowy. Przez dwa lata pielęgniarki były dyskryminowane w ustawie, dlatego że uwzględniało się pielęgniarkom wyłącznie wyższe magisterskie wykształcenie. Ale pan minister zapomniał o tym, że w tej chwili, sytuując licencjata na 0,81… Wnioskowałam o to, żeby od razu w innych grupach zrobić przesunięcie. Nie było zgody, nie wolno było ruszać niczego.

Podsumuję: nie miała Pani prawa popierać rozwiązań w siatce płac, które dyskryminują ponad 70 tysięcy pielęgniarek z długoletnim stażem zawodowym. Żadne tłumaczenia takiego stanu rzeczy, wynikające z obiektywnych uwarunkowań negocjacji, nie są wytłumaczeniem Pani postępowania. Pani działanie jest nie do zaakceptowania i przyniosło skłócenie środowiska pielęgniarskiego. Jak mogła Pani tak postąpić jako związkowiec? Przecież to łamanie nie tylko praw zawodowych ale przede wszystkim pracowniczych.

Wiceminister zdrowia o zmianie w siatce płac pielęgniarek i położnych

Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych na bieżąco informuje użytkowników Portalu i czytelników Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych w wyżej omawianym zagadnieniu. Kwestia dotycząca naprawy siatki płac ma wiele aspektów. Jesteśmy zdania, że sprawa umiejscowienia pielęgniarek i położnych absolwentów LM oraz SM to tylko wierzchołek góry – absurdalnych rozwiązań płacowych.

Natomiast kolejnym zagadnieniem do natychmiastowego uregulowania jest likwidacja kominów płacowych pomiędzy pielęgniarkami wykonującymi te same zadania oraz spłaszczenie płac personelu pielęgniarskiego względem innych zawodów medycznych oraz niemedycznych. Sposób rozwiązania tego węzła gordyjskiego to zadanie ministra zdrowia i Pani Ptok.

W dniu wczorajszym – 5 października – zakończyła się kolejna runda rozmów protestujących medyków z ministerstwem zdrowia. Coraz bardziej zastanawiającą jest kwestia: czy to jest jeszcze protest pielęgniarek i położnych czy medyków. Związek pielęgniarek i położnych zapowiadał po strajkach ostrzegawczych w maju br., kolejne fale protestów środowiska pielęgniarskiego w zakładach pracy. Mamy początek października. Wobec obecnej sytuacji pełna odpowiedzialność za sposób reprezentowanie i wyegzekwowanie zabezpieczenia interesów zawodowych pielęgniarek i położnych spada na panią Krystynę Ptok.

Z informacji przekazanych przez wiceministra zdrowia wynika istotna zapowiedź w siatce płac pielęgniarek i położnych. Wiceminister oznajmił, że:

Nasza propozycja to również przeniesienie pielęgniarek z wykształceniem średnim, ale długim stażem, do wyższej grupy zaszeregowania.

Redakcja Portalu ma nieukrywaną satysfakcję, że jej wielomiesięczna walka o przywrócenie należnego miejsca w regulacjach płacowych, pielęgniarkom i położnym absolwentów LM oraz SM, przynosi pierwsze zrozumienie w ministerstwie zdrowia.

Czekamy na szczegóły konkretnych rozwiązań płacowych naprawiających krzywdy wyrządzone pielęgniarkom i położnym LM oraz SM.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 4.2 / 5. Ilość głosów: 432

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7328 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarka zarobi mniej niż niemedyk.

3 min czytania
Protestujący medycy pogrążają płacowo pielęgniarki Pani Krystyna Ptok – przewodnicząca związku pielęgniarek, w jednym z ostatnich wywiadów wyraża pogląd, że jest zmęczona…
AktualnościNowa siatka płac

Pielęgniarki - nieco spadnie różnica w podstawie.

3 min czytania
Protestujący medycy oraz minister zdrowia nie mają woli poprawy niesprawiedliwej oraz dyskryminującej siatki płac Sprawę wysokości minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych,…
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

Wzrost wynagrodzenia pielęgniarki za tytuł specjalisty.

2 min czytania
Wzrost wynagrodzenia pielęgniarki z tytułu uzyskania tytułu specjalisty w siatce płac autorstwa ministra zdrowia W dniu dzisiejszym na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i…
Komentarze
×
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. Stawka od 31 PLN zależna od kwalifikacji.