Wiceminister zdrowia (pielęgniarka), na plenarnym posiedzeniu sejmu, o nowej ustawie o najniższym wynagrodzeniu zasadniczym w ochronie zdrowia powiedziała…

2 min czytania
AktualnościNowa ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych.


Posiedzenie plenarne sejmu w dniu 8 czerwca 2017 roku

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ze względu na to, że pan marszałek dyscyplinuje mnie co do czasu, postaram się odpowiedzieć na najważniejsze, najistotniejsze pytania dotyczące tego projektu. Szanowni państwo, dlaczego ten projekt w tym momencie? Ponieważ od samego początku, od kiedy był procedowany, była wstawiona data wejścia w życie tego projektu – od 1 lipca 2017 r., i dlatego ten projekt jest dzisiaj przedkładany Wysokiej Izbie, abyśmy mogli wywiązać się z naszych zobowiązań, które zostały zadeklarowane pracownikom służby zdrowia.

Pytanie o kontynuację podwyżek dla pielęgniarek, tzw. 4 razy 400. Tak, będzie to kontynuowane i ustawa nie ma wpływu na kontynuację tego dodatku 4 razy 400. Ustawa obejmuje wszystkich pracowników medycznych, tak jest zapisane w tytule. Pracownikiem medycznym jest ratownik, jest fizjoterapeuta, jest pielęgniarka, jest lekarz – więc wszystkich pracowników medycznych obowiązuje ta ustawa i pozwala ustanowić im minimalne wynagrodzenia.

Jeżeli chodzi o pokrycie kosztów, szanowni państwo, art. 6 mówi wyraźnie, jakie są koszty budżetowe, i są wyraźnie zaznaczone kwoty, które w poszczególnych latach będą przeznaczane na sfinansowanie podwyżki z budżetu. Natomiast jeżeli chodzi o koszty sektora ochrony zdrowia, szacowane są one na ok. 16,8 mld zł i według wieloletniego planu finansowego NFZ-tu jest to zgodne z przyrostem dochodów NFZtu, zatem jest możliwość pokrycia tych podwyżek z przychodów NFZ-tu. 

Kolejne pytanie dotyczyło grup pielęgniarek, były zastrzeżenia do grup pielęgniarek. Szanowni państwo, powołujecie się na projekt obywatelski, a w projekcie obywatelskim w taki sam sposób są ujęte poszczególne kategorie pracowników medycznych, w tym również pielęgniarek. I pod tamtym projektem pielęgniarki się podpisały. W związku z powyższym uważamy, że odpowiada to oczekiwaniom społecznym.

Na koniec chciałabym tylko powiedzieć, jakie kwoty otrzymają pracownicy ochrony zdrowia po wdrożeniu w życie tej regulacji. Szanowni państwo, mówicie, że to są minimalne wynagrodzenia, żenująco niskie, w wyniku czego pracownicy będą wyjeżdżać za granicę. To ja podam przykłady. Być może dla państwa to są żenująco niskie wynagrodzenia, ale np.  w grupie zawodowej lekarzy za 4 lata nastąpi wzrost wynagrodzenia zasadniczego o kwotę 1855 zł.
W grupie zawodowej pielęgniarek, właśnie pielęgniarek z wyższym wykształceniem, magisterskim, ze specjalizacją, nastąpi wzrost wynagrodzenia zasadniczego o kwotę ponad 2500 zł. Również w grupie zawodowej rehabilitantów, fizjoterapeutów będzie wzrost wynagrodzenia zasadniczego – o kwotę ok. 1200 zł. Są to znaczące podwyżki. Mamy nadzieję, że one spowodują, że pracownicy zostaną w Polsce.

Podkreślam: jest to minimalna regulacja, która pozwala na prowadzenie z pracodawcami rozmów o podwyżce wynagrodzeń w miarę możliwości finansowych w przypadku poszczególnych zawodów.

(Poseł Elżbieta Radziszewska: Rezydenci i stażyści.)

Rezydenci i stażyści również są wzięci pod uwagę. Za swoich rządów ustaliliście im państwo wynagrodzenie na poziomie 2007 zł, natomiast my w związku z naszą regulacją proponujemy stażystom 3650 zł.

(Poseł Elżbieta Radziszewska: Będzie to kosztem rezydentów.)

Dziękuję bardzo. (Oklaski)

źródło: stenogram posiedzenia sejmu

Wybrał: Mariusz Mielcarek

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8007 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Szefowa izby pielęgniarek o przyczynach ogromnego skłócenia środowiska pielęgniarskiego.

2 min czytania
Pani prezes izby pielęgniarek o debacie sejmowej w sprawie projektu ustawy autorstwa związku pielęgniarek Za portalem cowzdrowiu.pl publikujemy treść wywiadu, którego udzieliła…
AktualnościPielęgniarki Liceum Medyczne

Pielęgniarki o obowiązku pracy w szpitalu po szkole pielęgniarskiej.

2 min czytania
Praca po LM i studiach Pielęgniarki, które kończyły Liceum Medyczne pracę w zawodzie musiały rozpocząć od dwuletniego okresu pracy szpitalach. „Kiedyś był…
AktualnościOferty pracy

Praca dla "doświadczonej" pielęgniarki.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej poszukuje doświadczonej pielęgniarki, gotowej do podjęcia wyzwań i angażującej się w kompleksową opiekę pacjentów….
Komentarze