Wiceminister zdrowia w dniu 9 lutego 2017 roku, mówi w sejmie o dodatkach brutto brutto dla pielęgniarek i położnych. Zobacz komentarz redakcyjny…

2 min czytania
AktualnościTzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych
Wiceminister zdrowia w dniu 9 lutego 2017 roku, mówi w sejmie o dodatkach brutto brutto dla pielęgniarek i położnych. Zobacz komentarz redakcyjny…

      

 

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, rozpatrzyła:
– informację Ministra Zdrowia na temat założeń projektów ustaw o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym;
– informację Ministra Zdrowia na temat założeń projektu ustawy o sieci szpitali.

(…)

Pełnomocnik Zarządu Związku Miast Polskich Marek Wójcik:

(…)

Kluczowa jest kwestia wysokości ryczałtu. Pan minister powiedział, że ryczałt jest wyliczany na podstawie wykonania 2015 r. Tak więc, nie uwzględnia wzrostu kosztów w ostatnich latach, wynikających m.in. z podwyżek płac dla pielęgniarek, nie mówiąc już o wzroście koszów związanych z inflacją. Nie uwzględnia także kosztów wynikających z podniesienia wymogów technicznych, czy też kadrowych.

Podsekretarz stanu w MZ Piotr Gryza:

(…)

Kolejna sprawa. Kwoty wynagrodzenia na pielęgniarki określone są ustawowo. I tu nie musimy niczego uwzględniać, ponieważ jest to odrębnie rozliczane i to musi być wypełnione, więc w ogóle jestem zdziwiony, że pan zwraca na to uwagę, bo pieniądze muszą na to być i są. I są do tej pory wypłacane.

źródło: stenogram sejmowy 

Wybrał: Mariusz Mielcarek

 

KOMENTARZ REDAKCJI PIELEGNIARKI.INFO.PL

Panie wiceministrze!

Po pierwsze – kwestię dodatków brutto brutto reguluje dotychczas nie ustawa jak pan mówił w sejmie – "Kwoty wynagrodzenia na pielęgniarki określone są ustawowo" – lecz rozporządzenie. 

Po drugie – zagadnienie dodatków brutto brutto zostało poruszone w projekcie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

W przedmiotowym projekcie zapisano:

„Art. 7. 2. Ustalony w drodze porozumienia albo zarządzenia sposób podwyższania wynagrodzenia zasadniczego osoby zajmującej stanowisko pielęgniarki lub położnej uwzględnia wzrost miesięcznego wynagrodzenia danej pielęgniarki albo położnej dokonany na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, 1807, 1860, 1948, 2138 i 2173)”.

Panie wiceministrze! Powyższy zapis jest sposobem na praktyczną likwidację dodatków brutto brutto wypłacanych obecnie pielęgniarkom i położnym.

Posłużę się treścią stanowiska OZZPiP: 

"Przy utrzymaniu takiej treści zapisu ustawy grupa zawodowa pielęgniarek i położnych nie otrzyma po wejściu w życie tej ustawy żadnego realnego wzrostu wypłacanych wynagrodzeń, bowiem MZ zezwoliło wprost w art. 7 ust. 2 projektu z dnia 27.09.2016 r. skorzystać na potrzeby wykonania tej ustawy ze środków przekazywanych NFZ w wykonywaniu wynegocjowanego w 2015 r. porozumieniu pomiędzy OZZPiP MZ i NFZ. Można zatem przypuszczać, że w konsekwencji pracodawcy, którzy obecnie w większości wypłacają pielęgniarkom i położnym dodatki miesięczne do wynagrodzenia, znaczną część tych środków przekierują na wzrosty wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarek i położnych, aby wykonać nowe obowiązki ustawowe."

Mariusz Mielcarek 

 
Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7612 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płacPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Podwyżki dla pielęgniarek – głos zabiera autorka dyskryminującej siatki płac.

3 min czytania
O wynagrodzeniach pielęgniarek wypowiada się autorka dyskryminującej siatki płac W kolejnym artykule redakcyjnym Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych rozkminiamy wypowiedzi pani posłanki…
AktualnościPraktyka zawodowa

Pielęgniarka: od dźwigania pacjentów "siadają stawy i kręgosłupy".

1 min czytania
Pielęgniarka o warunkach w jakich musi wykonywać zawód Siadają stawy, kręgosłupy, a pomocy dalej nie widzimy z żadnej strony. Pani Prezes na…
Aktualności

Pielęgniarka o pracy pielęgniarek: non stop jesteśmy na lekach przeciwbólowych.

1 min czytania
Pielęgniarka o skutkach podnoszenia pacjentów Pielęgniarka Wioletta: W odniesieniu do wszystkich wypowiedzi, które już padły, chciałam na przykładach oprzeć, jak wygląda nasza…
Komentarze