"Wiele problemów stwarza sprawdzenie prawidłowości wykonania przez pracodawców przepisu przejściowego, który zgodnie z ustawą o najniższych wynagrodzeniach nakłada obowiązek wyrównania wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych wstecz od 01.07.2017 r., a w szczególności kwestie zmiany umowy o pracę z mocą wstecz, konieczność naliczenia i wypłaty wynagrodzenia zasadniczego oraz pochodnych".

2 min czytania
AktualnościNowa ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych.
"Wiele problemów stwarza sprawdzenie prawidłowości wykonania przez pracodawców przepisu przejściowego, który zgodnie z ustawą o najniższych wynagrodzeniach nakłada obowiązek wyrównania wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych wstecz od 01.07.2017 r., a w szczególności kwestie zmiany umowy o pracę z mocą wstecz, konieczność naliczenia i wypłaty wynagrodzenia zasadniczego oraz pochodnych".

 


Wypowiedź wiceminister zdrowia pani Józefy Szczurek-Żelazko na posiedzeniu Parlamentarnego Zespół ds. Szpitali Powiatowych w dniu 21 marca 2018 roku:

Warszawa, dnia 23.01.2018 r.

ZK-71/VII/2018

 

Pan
Wiesław Łyszczek
Główny Inspektor Pracy

 

Państwowa Inspekcja Pracy
Główny Inspektor Pracy
ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa

 

Szanowny Panie Ministrze,

działając w imieniu Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, w pierwszej kolejności dziękuję Panu za umożliwienie bezpośredniego spotkania w dniu 17 stycznia 2018 r. naszej organizacji związkowej z Państwową Inspekcją Pracy w celu przekazania problemów związanych ze stosowaniem w praktyce Ustawy z 08.06.2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1473), zwanej dalej Ustawą. Taka wersja "roboczego" spotkania w mojej ocenie pozwoliła w sposób bezpośredni na przekazanie Państwu ilości i skali problemów, jakie powstały na tle stosowania Ustawy.

Liczę na to, że podjęta przez Pana decyzja o zwołaniu Komisji Prawnej GIP dla opracowania wytycznych dla inspektorów pracy prowadzących kontrolę podmiotów leczniczych na podstawie art. 4 pkt. 2 Ustawy pozwoli przynajmniej ujednolicić zasady oceny prawnej podobnych sytuacji w różnych podmiotach leczniczych w Polsce.

Zgodnie z umową przedstawiam poniżej podstawowe kwestie sporne, które w ocenie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie powinny znaleźć próbę odpowiedzi w wytycznych.

-wyciąg-

(…)

4. Wiele problemów stwarza sprawdzenie prawidłowości wykonania przez pracodawców przepisu przejściowego, który zgodnie z Ustawą nakłada obowiązek wyrównania wynagrodzenia zasadniczego wstecz od 01.07.2017 r., a w szczególności kwestie zmiany umowy o pracę z mocą wstecz, konieczność naliczenia i wypłaty wynagrodzenia zasadniczego oraz pochodnych. Na tym tle powstają pytania:

Czy prawidłowe jest niewypłacenie żadnego wyrównania wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych wstecz dla grupy zawodowej pielęgniarek i położnych? Przepis art. 3 ust. 1 pkt. 5 lit a) Ustawy stwierdza, że ustalony w drodze porozumienia albo zarządzenia sposób podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego zapewnia proporcjonalny dla każdej z grup zawodowych średni wzrost tego wynagrodzenia, przy czym na dzień 1 lipca 2017 r. wynagrodzenie zasadnicze pracownika wykonującego zawód medyczny podwyższa się co najmniej o 10% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym tego pracownika.

Część pracodawców twierdzi, że są zwolnieni z obowiązku wypłacenia dla grupy zawodowej pielęgniarek i położnych wyrównania, bo przecież za miesiąc lipiec i sierpień 2017 r. wypłacili ustalone jeszcze w porozumieniu z 2016 r. dodatki miesięczne do wynagrodzeń zasadniczych ze środków tzw. "rozporządzenia zembalowego". Pielęgniarki i położne otrzymały zatem od tych pracodawców informację (angaż lub aneks do umowy o pracę),  że otrzymują podwyżkę wynagrodzeń zasadniczych wstecz od 01.07.2017 r., jednak fizycznie nie otrzymały z tego tytułu żadnej wypłaty wynagrodzenia.

Inni pracodawcy zastosowali jeszcze inną metodę. Potwierdzili angażem lub aneksem wzrost wynagrodzenia zasadniczego wstecz od 01.07.2017 r., jednak środki na pokrycie wyrównania wynagrodzenia za miesiąc lipiec i sierpień 2017 r. pobrali jednorazowo ze środków otrzymanych z NFZ na podstawie tzw. „rozporządzenia zembalowego”. Powstała zatem sytuacja, że miesięczny dodatek do wynagrodzenia zasadniczego za wrzesień 2017 r. został trzykrotnie pomniejszony o wzrosty wynagrodzenia zasadniczego wymagane Ustawą za lipiec, sierpień i wrzesień 2017 r.

Wobec powyższych praktyk zadajemy pytanie: jakie powinno być prawidłowe postępowanie pracodawcy w zakresie stosowania przepisu przejściowego, zobowiązującego do wyrównania wzrostu wynagrodzenia zasadniczego wstecz od 01.07.2017 r.?

Krystyna Ptok – Przewodnicząca OZZPiP

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8163 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Pielęgniarka: to powinien być nasz przywilej.

2 min czytania
Pielęgniarka o zdrowiu pielęgniarek W minionym tygodniu zacytowaliśmy na profilu na Facebooku poniższą wypowiedź pielęgniarki. Trudno się z nią nie zgodzić, urlop…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. 120-150 zł/godz.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Dom seniora – prywatna placówka, znajdującą się na terenie województwa podlaskiego poszukuje do pracy pielęgniarki. Wynagrodzenie: Forma zatrudnienia:…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Związek pielęgniarek zawarł porozumienie.

2 min czytania
Związek pielęgniarek podpisał porozumienie. Podobno „niesamowite”… Jedna z organizacji zakładowych Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w dniu 10 kwietnia 2024 roku…
Komentarze