Władze ośmiu izb złamały prawo.

4 min czytania
Aktualności

 

Zobacz także artykuł z Gazety Pielęgniarki i Położnej Nr 4 z lipca ubiegłego roku – Kadencja jedna, druga . . . trzecia.

Uchwała nr 12
V Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych
z dnia 5 grudnia 2007 r.

w sprawie wezwania okręgowych izb pielęgniarek i położnych do przedsięwzięcia stosownych działań mających na celu odwołanie osób pełniących tę samą funkcję w ich organach przez okres dłuższy niż dwie kadencje.

Na podstawie art. 31  w związku z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 41, poz. 178  – zmiany: Dz. U. z 1996 r. Nr 24, poz. 110 i Nr 91, poz. 410; z 1998 r. Nr 106, poz. 668; z 2000 r. Nr 120, poz. 1268; z 2002 r. Nr 62, poz. 559, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2004 r. Nr 92, poz. 885, z 2007 r. Nr 176, poz.1237), wobec stanowiska Ministra Zdrowia zawartego w piśmie z dnia 3 grudnia 2007 r. (MZ-PP-0762-2142-3/DB/07) uchwala się, co następuje:

§ 1. V Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych wzywa okręgowe izby pielęgniarek                     i położnych do podjęcia stosownych działań mających na celu odwołanie osób pełniących funkcje: przewodniczącego rady, wiceprzewodniczących rady, sekretarza, skarbnika, przewodniczącego komisji rewizyjnej, przewodniczącego sądu pielęgniarek i położnych, rzecznika odpowiedzialności zawodowej, zastępców rzecznika odpowiedzialności zawodowej, przez okres dłuższy niż dwie następujące po sobie kadencje, tj. sprzecznie z art. 14 ust. 2 ustawy powołanej na wstępie.

§ 2. W przypadku niepodjęcia przez okręgowe izby pielęgniarek i położnych działań określonych w § 1 zobowiązuje się Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych do podjęcia działań celem wykonania niniejszej uchwały z zastosowaniem art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy powołanej na wstępie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 Apel

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 11 marca 2008 r.

w sprawie ustąpienia z funkcji Przewodniczących Okręgowych Rad Pielęgniarek
i Położnych wybranych przez Delegatów Okręgowych Zjazdów Pielęgniarek i Położnych niezgodnie z obowiązującym stanem prawnym według art. 14 ust. 2 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnychNaczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, mając na uwadze zawody pielęgniarki i położnej, posiadające status zawodów zaufania publicznego, których wykonywanie winno odbywać się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Kodeksu Etyki Zawodowej Pielęgniarek i Położnych, apeluje o dobrowolną rezygnację z pełnionych funkcji Przewodniczących Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych przez osoby wybrane niezgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 41, poz. 178 ze zm.).

Powyższa decyzja będzie wyrazem poszanowania prawa samorządowego oraz respektowania uchwały nr 12 V Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych, a tym samym będzie wyrazem usankcjonowania woli Delegatów V Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych.


 

Uchwała Nr 18/V/2008

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 11 marca 2008 r.

w sprawie zobowiązania niektórych okręgowych rad pielęgniarek i położnych Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Chełmie, Gdańsku, Łomży, Przeworsku, Rzeszowie, Wałbrzychu, Włocławku, Zamościu do zwołania nadzwyczajnego okręgowego zjazdu w celu odwołania z funkcji przewodniczących osób nie posiadających biernego prawa wyborczego, a w przypadku izb, w których nie zwołano jeszcze zjazdu, o którym mowa art.22 ust. 1 ww. ustawy,,o samorządzie…,, zobowiązania do wprowadzenia do programu obrad głosowania nad podjęciem uchwały o nie powoływaniu na funkcję przewodniczących okręgowych rad pielęgniarek i położnych osób nie posiadających w świetle art.14 ust.2 ww. ustawy biernego prawa wyborczego


Na podstawie art. 22 ust 2 pkt.2 i ust.3 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 41, poz. 178 – zmiany: Dz. U. z 1996 r. Nr 24, poz. 110 i Nr 91, poz. 410; z 1998 r. Nr 106, poz. 668; z 2000 r. Nr 120, poz. 1268; z 2002 r. Nr 62, poz. 559, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052; z 2004 r. Nr 92, poz. 885 oraz z 2007 r. Nr 176, poz.1237) uchwala się co następuje:


§ 1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zobowiązuje:

  1. Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Chełmie,

  2. Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku,

  3. Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Łomży,

  4. Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Przeworsku,

  5. Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie,

  6. Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu,

  7. Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych we Włocławku,

  8. Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Zamościu

do zwołania nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania niniejszej uchwały- nadzwyczajnych okręgowych zjazdów pielęgniarek i położnych w danej okręgowej izbie w celu odwołania z funkcji przewodniczących okręgowych rad pielęgniarek i położnych wybranych niezgodnie z treścią art.14 ust.2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. ,,o samorządzie pielęgniarek i położnych,, i powołania na te funkcje innych osób, posiadających bierne prawo wyborcze.


§ 2. Celem ograniczenia kosztów zwołania nadzwyczajnego zjazdu w przypadku, gdy w okręgowych izbach, o których mowa w § 1 nie zwołano jeszcze zjazdu, o którym mowa art. 22 ust. 1 ww. ustawy ,,o samorządzie…,, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zobowiązuje okręgowe rady do wprowadzenia do programu obrad zjazdu głosowania nad podjęciem uchwały o nie powoływaniu na funkcję przewodniczących okręgowych rad pielęgniarek i położnych osób nie posiadających w świetle art.14 ust.2 ww. ustawy biernego prawa wyborczego.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8222 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki zszokowane - 43,2 tys. złotych miesięcznie. Rocznie pół miliona. To zarobek w izbach pielęgniarek.

1 min czytania
Gigantyczne wynagrodzenia w izbach pielęgniarek… Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych od lat zwraca uwagę na gigantyczne wynagrodzenia w izbach pielęgniarek. Niestety…
AktualnościGazeta Pielęgniarek i Położnych

Związek pielęgniarek – zaproponowane przez MZ wzrost wskaźników traktujemy jako punkt wyjścia…

2 min czytania
Związek pielęgniarek zawiódł pielęgniarki W bieżącym wydaniu Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych publikujemy fragment listu Krystyny Ptok do Premiera RP. W liście…
AktualnościOdszkodowania dla pielęgniarek LM

Strata finansowa pielęgniarek z grupy 6 za trzeci rok nierównego traktowania w zatrudnieniu.

2 min czytania
Strata finansowa pielęgniarek z grupy 6 za trzy lata nierównego traktowania w zatrudnieniu względem pielęgniarek z grupy 2… Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek…
Komentarze