Wobec licznych pytań dotyczących podmiotów, które nie obejmuje ustawa podwyżkowa informujemy, że w ustawie określono podmioty, które podlegają podwyżkom. Wykaz tych , które nie podlegają podwyżkom nie wynika z zapisów ustawy lecz interpretacji.

2 min czytania
Aktualności

Poniżej przedstawiamy fragment informatora Portalu Pielęgniarek i Położnych – Podwyżki 2006 – przewodnik po ustawie o podwyżkach w ochronie zdrowia.

Jakim podmiotom zostaną przekazane środki finansowe na wynagrodzenia, a których ustawa nie obejmuje?

Ustawa określa, że środki finansowe zostaną przekazane:

Zakładom opieki zdrowotnej, które są świadczniodawcami w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych czyli:

  • zakład opieki zdrowotnej wykonujący zadania określone w jego statucie, grupową praktykę lekarską, grupową praktykę pielęgniarek lub położnych, osobę wykonującą zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki,
  • osobę fizyczną inną niż w/w wymieniona , która uzyskała fachowe uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych i udziela ich w ramach wykonywanej działalności gospodarczej np. rehabilitant.

Z interpretacji ustawy wynika, że środki finansowe nie zostaną przekazane:

  • Z zapisów ustawy wynika, że ustawa nie obejmuje pracowników domów pomocy społecznej, stacji sanitarno – epidemiologicznych oraz stacji krwiodawstwa i medycyny pracy, gdyż te obszary ochrony zdrowia nie są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, który jest dysponentem zwiększonych środków na podwyżki.
  • Ustawy nie stosuje się do podmiotów realizujący czynności z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi. To około 6-7 tys. pracowników rehabilitantów, pielęgniarek i lekarzy. Już organizacje zrzeszjace te podmioty zapowiadają zaskarżenie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego.
  • Ustawa nie obejmuje ponad to osób szkolących się, a jedynie osoby wykonujące świadczenia, przede wszystkim wykonujące świadczenia zdrowotne. Dlatego do wzrostu wynagrodzeń nie zaliczono lekarzy i dentystów rezydentów (odbywających specjalizację) oraz odbywających staż podyplomowy argumentując to, że ich wynagrodzenie  finansowane jest z budżetu państwa. Rezydent zawiera umowę o pracę z zakładem opieki zdrowotnej, w którym odbywa staż, ale refundację kosztów ich wynagradzania pokrywa Ministerstwo Zdrowia. Aby objęła te osoby podwyżka należało by zmienić ustawę budżetową. Ustawodawca proponując takie rozwiązanie zapomina, że  rezydenci to są lekarze, którzy uzyskali możliwość specjalizowania się w ramach rezydentury po zdaniu kilku egzaminów, są to najlepsi z najmłodszych lekarzy, którzy zostali zakwalifikowani do dalszej specjalizacji. W skali kraju jest to około 10 tysięcy lekarzy. Zobacz interpelację poselską w tej sprawie.
  • Ustawa nie obejmuje dyrektorów zakładów opieki zdrowotnej, są oni zatrudniani przez swoje organy założycielskie na mocy innych przepisów. Pomimo tego, że środki na ich wynagrodzenia pochodzą z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, to na podstawie tej ustawy nie można im podnieść wynagrodzeń. Jeżeli chodzi o zastępców, mogą oni skorzystać z podwyżek określonych tą ustawą.
  • Ustawy nie stosuje się również do osób, których wynagrodzenie odpowiada kwocie co najmniej siedmiokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale -zobacz dlaczego taki zapis jest w ustawie.

Wnioski:

1) Podwyżki nie obejmą pielęgniarek pracujących w domach pomocy społecznej, stacjach sanitarno – epidemiologicznych oraz stacjach krwiodawstwa i medycyny pracy. Podwyżki również nie obejmą pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, które wykonują świadczenia na rzecz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Np. grupa pielęgniarek i położnych założyła nzoz i wykonuje świadczenia na rzecz spzoz. Gdyby prowadziły swoją działalność w ramach indywidualnej praktyki i każda miała umowę z danym spzoz to podwyżki by je objęły. Ten błąd w ustawie zostanie naprawiony – stwierdził w dniu 6 października br. na konferencji prasowej Minister Zdrowia, zapowiadając nowelizacje ustawy podwyżkowej. Ponad to pielęgniarki i położne pracujące w poz nie dostaną podwyżek w 2006 roku, tylko od 2007. Tak skonstruowana ustawa jest dalece niesprawiedliwa.

Mariusz Mielcarek

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8165 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Pielęgniarka: nie mam sumienia zwracać uwagi seniorom.

2 min czytania
Pielęgniarki o zwrotach „siostrzyczko” i „siostro” Wiele tematów wzbudza żywą wymianę opinii wśród pielęgniarek i położnych. Tak też właśnie było z postem…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarek w szpitalu. Wynagrodzenie zgodne z ustawą.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek na różnych oddziałach Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc zatrudni pielęgniarki na cały etat na pulmonologię, endoskopię i blok…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki – ministerstwo podało ile zarabiają.

3 min czytania
Resort zdrowia o obecnych zarobkach pielęgniarek… Artykuł redakcyjny Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych z dnia 26 marca 2024 roku pt. Pielęgniarki –…
Komentarze