Wygraj komplet medyczny ze Sklepu Pielęgniarek i Położnych

4 min czytania
AktualnościSklep Pielęgniarek i Położnych
Wygraj komplet medyczny ze Sklepu Pielęgniarek i Położnych

Konkurs dla pielęgniarek i położnych

Aby wziąć udział w konkursie należy dokonać dowolnego zakupu w Sklepie Pielęgniarek i Położnych w dniach od 06.12.2022 r. do 18.12.2022 r., a następnie zamieścić komentarz pod postem „konkursowym” wpisując numer zamówienia, otrzymanego po zakończeniu zakupu.

UWAGA! Nie ma znaczenia wartość zamówienia. Można dokonać dowolnego zakupu np. kubka lub bluzy medycznej. W rozdaniu biorą udział wszystkie osoby, które dokonają zakupu w Sklepie Pielęgniarek i Położnych, a następnie zamieszczą komentarz pod postem konkursowym.

Poniżej link do postu konkursowego.

Nagrodą w konkursie jest jeden dowolny komplet medyczny wybrany przez zwycięzcę z asortymentu Sklepu Pielęgniarek i Położnych.

Zapraszamy do udziału!

Konkurs trwa od dnia 06.12.2022 r. do dnia 18.12.2022 r. (godz. 23:59).
Spośród wszystkich biorących udział zostanie wybrana jedna osoba, która otrzyma komplet medyczny. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w dniu 19.12.2022 r. o godz. 13:00 na Facebook’owym fanpage’u Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych.

Regulamin rozdania poniżej.  

REGULAMIN

I. DEFINICJE 

1. Organizatorem Rozdania jest WortalMed Mariusz Mielcarek z siedzibą w Środa Wlkp. 63-000, ul. Sportowa 3/7 zwany dalej „Organizatorem”.
2. Uczestnikiem Rozdania, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w terminie wskazanym w punkcie II. Regulaminu, w komentarzu pod postem „rozdaniowym” na Facebookowym fanpage’u Portalu Pielęgniarek i Położnych, zamieści numer zamówienia, otrzymanego po zakończeniu zakupu w Sklepie Pielęgniarek i Położnych.
3. Uczestnik powinien posiadać dostęp do komputera lub urządzenia mobilnego, Internetu, profil na Facebooku wyłącznie z prawdziwymi danymi. 
4. Zwycięzcami Rozdania, zwanymi dalej „Zwycięzcami”, jest jeden Uczestnik, który zostanie wylosowany.
5. Nagroda przyznana Zwycięzcom Rozdania, zwana dalej „Nagrodą” to komplet medyczny ze sklep.pielegniarki.info.pl.

II. PRZEBIEG ROZDANIA

1. Rozdanie rozpoczyna się w dniu 06.12.2022 roku i kończy się w dniu 18.12.2022 roku (godz. 23:59).
2. W celu wzięcia udziału w Rozdaniu Uczestnik musi dokonać dowolnego zakupu w Sklepie Pielęgniarek i Położnych, a następnie w komentarzu pod postem „rozdaniowym” na Facebookowym fanpage’u Portalu Pielęgniarek i Położnych, pod wskazanym  postem rozdaniowym zamieści numer zamówienia, otrzymanego po zakończeniu zakupu w Sklepie Pielęgniarek i Położnych.
3. Każdy Uczestnik, który w jakikolwiek sposób spróbuje zakłócić przebieg rozdania, zostanie zdyskwalifikowany ze skutkiem natychmiastowym.
4. Organizator ogłosi wyniki rozdania w dniu 19 grudnia na Facebook’owym fanpage’u Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych: https://www.facebook.com/PortalPielegniarekiPoloznych
5. Uczestnik, który zwycięży w celu uzyskania nagrody powinni podać swoje dane korespondencyjne do wysyłki nagrody.
6. Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcami Rozdania poprzez wiadomość prywatną na Facebooku, w celu podania przez Zwycięzców danych korespondencyjnych do przesyłki pocztowej z nagrodą. 
7. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
8. Nagrodę w rozdaniu otrzymuje jeden uczestnik.
9. Nagrody nie mogą być odsprzedawane, w szczególności wystawiane na licytację lub inną formę sprzedaży w przeciągu roku od dnia ogłoszenia wyników rozdania.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA, REKLAMACJE 

1. Organizator obowiązany jest, w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników rozdania, wysłać Nagrodę Zwycięzcy. Nagroda zostanie wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.
2. Reklamacje odnośnie przebiegu Rozdania mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora: [email protected], w terminie 14 dni, od dnia zakończenia rozdania. Reklamacja zostanie rozstrzygnięta w terminie 14 dni od jej prawidłowego złożenia Organizatorowi. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, oraz adres mailowy Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony na adres mailowy podany w reklamacji. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w punkcie 6 powyżej nie będą rozpatrywane.
 

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu realizacji Rozdania i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926) oraz w celach marketingowych.
2. Administratorem danych osobowych jest Organizator Rozdania.
Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość poprawiania swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: [email protected] Uczestnik ma prawo do usunięcia swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: [email protected] Dane zostaną usunięte w ciągu 14 dni od otrzymania stosownej prośby.
3. Podawanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne.
Dane gromadzone podczas realizacji Rozdania będą wykorzystywane jedynie przez Administratora Danych. Nie będą udostępniane żadnej innej organizacji, osobom fizycznym lub innym podmiotom trzecim bez zgody Uczestnika.
4. Uczestnictwo w Rozdaniu oznacza wyrażenie zgody na powyższe warunki i zasady ochrony danych osobowych.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnictwa w Rozdaniu, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawo do żądania wydania Nagrody, Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie.
2. Rozdanie nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.
3. Rozdanie nie jest organizowane z udziałem ani też wspierany przez właściciela serwisu Facebook. Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją rozdania na łamach serwisu”. Rozdanie nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany. 
4. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie podanej przez Organizatora w opisie rozdania.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

571 artykułów

O autorze

Sekretarz redakcji, redaktor, specjalista ds. marketingu, reklamy i promocji. Koordynator wydawnictwa Ogólnopolskiej Gazety oraz Portalu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki zszokowane - 43,2 tys. złotych miesięcznie. Rocznie pół miliona. To zarobek w izbach pielęgniarek.

1 min czytania
Gigantyczne wynagrodzenia w izbach pielęgniarek… Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych od lat zwraca uwagę na gigantyczne wynagrodzenia w izbach pielęgniarek. Niestety…
AktualnościGazeta Pielęgniarek i Położnych

Związek pielęgniarek – zaproponowane przez MZ wzrost wskaźników traktujemy jako punkt wyjścia…

2 min czytania
Związek pielęgniarek zawiódł pielęgniarki W bieżącym wydaniu Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych publikujemy fragment listu Krystyny Ptok do Premiera RP. W liście…
AktualnościOdszkodowania dla pielęgniarek LM

Strata finansowa pielęgniarek z grupy 6 za trzeci rok nierównego traktowania w zatrudnieniu.

2 min czytania
Strata finansowa pielęgniarek z grupy 6 za trzy lata nierównego traktowania w zatrudnieniu względem pielęgniarek z grupy 2… Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek…
Komentarze
×
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. Do 12 tys. PLN.