Wygraj stetoskop w mikołajkowym konkursie!

4 min czytania
Aktualności
Wygraj stetoskop w mikołajkowym konkursie!

Konkurs mikołajkowy

Wygraj stetoskop internistyczno-pediatryczny Spirit CK-SS601PF

Aby wziąć udział w konkursie należy napisać w komentarzu pod postem konkursowym, dlaczego wybrałaś/eś zawód pielęgniarki i położnej.

Nagrodzone zostaną trzy osoby:

  1. Pierwsze miejsce – stetoskop internistyczno-pediatryczny Spirit CK-SS601PF
  2. Drugie miejsce – karta podarunkowa o wartości 50 zł do wykorzystania w Sklepie Pielęgniarek i Położnych oraz roczna prenumerata (2022) Gazety Pielęgniarek i Położnych,
  3. Trzecie miejsce – kubek z pielęgniarskim lub położniczym nadrukiem + półroczna prenumerata (2022) Gazety Pielęgniarek i Położnych.

Zapraszamy do udziału!

Konkurs trwa od dnia 06.12.2021 r. do dnia 13.12.2021 r. (godz. 11:00).
Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w dniu 15.12.2021 r. o godz. 13:00 na Facebook’owym fanpage’u Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych.
Regulamin konkursu poniżej.  


REGULAMIN

I. DEFINICJE 

1. Organizatorem Konkursu jest WortalMed Mariusz Mielcarek z siedzibą w Środa Wlkp. 63-000, ul. Sportowa 3/7 zwany dalej „Organizatorem”.
2. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w terminie wskazanym w punkcie II. Regulaminu, w komentarzu pod postem konkursowym na Facebookowym fanpage’u Portalu Pielęgniarek i Położnych, napisze, dlaczego wybrał/a zawód pielęgniarki lub położnej.
3. Uczestnik powinien posiadać dostęp do komputera lub urządzenia mobilnego, Internetu, profil na Facebooku wyłącznie z prawdziwymi danymi. 
4. Zwycięzcami Konkursu, zwanymi dalej „Zwycięzcami”, jest troje Uczestników, których (zdaniem Redakcji Portalu) historia najbardziej przypadnie do gustu.
5. Nagrody przyznane Zwycięzcom Konkursu, zwana dalej „Nagrodą” to: stetoskop internistyczno-pediatryczny Spirit CK-SS601PF, karta podarunkowa o wartości 50 zł do wykorzystania w Sklepie Pielęgniarek i Położnych oraz roczna prenumerata (2022) Gazety Pielęgniarek i Położnych, kubek z pielęgniarskim lub położniczym nadrukiem + półroczna prenumerata (2022) Gazety Pielęgniarek i Położnych.

II. PRZEBIEG KONKURSU

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 06.12.2021 roku i kończy się w dniu 13.12.2021 roku (godz. 11:00).
2. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik musi w komentarzu pod postem konkursowym na Facebookowym fanpage’u Portalu Pielęgniarek i Położnych napisać, dlaczego wybrał/a zawód pielęgniarki lub położnej.
3. Każdy Uczestnik, który w jakikolwiek sposób spróbuje zakłócić przebieg konkursu, zostanie zdyskwalifikowany ze skutkiem natychmiastowym.
4. Organizator ogłosi wyniki konkursu w dniu 15 grudnia 2021 na Facebook’owym fanpage’u Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych.
5. Uczestnicy, którzy zwyciężą, w celu uzyskania nagrody powinni podać swoje dane korespondencyjne do wysyłki nagrody.
6. Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcami Konkursu poprzez wiadomość prywatną na Facebooku, w celu podania przez Zwycięzców danych korespondencyjnych do przesyłki pocztowej z nagrodą. 
7. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
8. Nagrody w konkursie otrzymają troje uczestników. 
9. Nagrody nie mogą być odsprzedawane, w szczególności wystawiane na licytację lub inną formę sprzedaży w przeciągu roku od dnia ogłoszenia wyników konkursu.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA, REKLAMACJE 

1. Organizator obowiązany jest, w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu, wysłać Nagrodę Zwycięzcy. Nagroda zostanie wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.
2. Reklamacje odnośnie przebiegu konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora: [email protected], w terminie 14 dni, od dnia zakończenia konkursu. Reklamacja zostanie rozstrzygnięta w terminie 14 dni od jej prawidłowego złożenia Organizatorowi. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, oraz adres mailowy Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony na adres mailowy podany w reklamacji. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w punkcie 6 powyżej nie będą rozpatrywane.
 

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu realizacji Konkursu i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926) oraz w celach marketingowych.
2. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu.
Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość poprawiania swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: [email protected] Uczestnik ma prawo do usunięcia swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: [email protected] Dane zostaną usunięte w ciągu 14 dni od otrzymania stosownej prośby.
3. Podawanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne.
Dane gromadzone podczas realizacji Konkursu będą wykorzystywane jedynie przez Administratora Danych. Nie będą udostępniane żadnej innej organizacji, osobom fizycznym lub innym podmiotom trzecim bez zgody Uczestnika.
4. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na powyższe warunki i zasady ochrony danych osobowych.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnictwa w Konkursie, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawo do żądania wydania Nagrody, Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie.
2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.
3. Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też wspierany przez właściciela serwisu Facebook. Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu”. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany. 
4. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie podanej przez Organizatora w opisie konkursu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3 / 5. Ilość głosów: 1

Bądź pierwszym, który oceni wpis

132 artykułów

O autorze

Redaktor, specjalista social media. Koordynator dystrybucji Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych oraz wyszukiwarki szkoleń w ramach kształcenia podyplomowego. Doradca klienta Sklepu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnych

160 kursów dla pielęgniarek i położnych. Mimo pandemii.

2 min czytania
Szkolenia pielęgniarek i położnych Ze względu na panujące obostrzenia, prowadzenie kształcenia podyplomowego w 2020 r. zostało ograniczone w znacznym stopniu. Mimo utrudnień,…
Aktualności

Pielęgniarki piją sobie kawę – stanowisko dyrektora szpitala.

3 min czytania
Interwencja izby pielęgniarek W dniu 14 stycznia 2022 roku informowaliśmy na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych o stanowisku izby pielęgniarskiej w sprawie…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki z wynagrodzeniem 45-52 PLN/h.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Przedstawiamy ofertę pracy dla pielęgniarki POZ. Oferta dotyczy placówki medycznej Jutro Medical.  Jako Pielęgniarka/Pielęgniarz będziesz obsługiwać wizyty stacjonarnie, jak…
Komentarze
×
AktualnościDodatki

Komunikat NFZ o terminie korekty dodatków dla pielęgniarek.