Wyjaśnienia ministerstwa zdrowia: Przekształcenie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę akcyjną ….

5 min czytania
Aktualności

MINISTERSTWO ZDROWIA
RZECZNIK PRASOWY
Ewa Gwiazdowicz Warszawa 24 stycznia 2008 r.

 

MZ-BP-P-0620-2425-1/KS/08

                                                                                        Szanowny Pan
                                                                                        Robert Lidke
                                                                                        Redaktor Naczelny
                                                                                        „Gazeta Prawna” 

Szanowny Panie Redaktorze,
W związku z publikacją w „Gazecie Prawnej” z 24 stycznia 2008 r. artykułu pt. „Szpital zostanie spółką tylko wtedy, gdy zgodzi się połowa pracowników”, proszę o zamieszczenie poniższego wyjaśnienia:

Wyjaśnienie

Przekształcenie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę akcyjną albo spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością następuje zawsze w drodze decyzji organu założycielskiego. Wniosek pracowników stanowi tylko ich inicjatywę, propozycję. Wniosek o takim przekształceniu musi zostać poparty przez ponad 50% pracowników zakładu w głosowaniu tajnym. Następnie taki wniosek kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazuje podmiotowi, który utworzył zakład.. Dopiero wówczas podmiot, który utworzył zakład wyraża zgodę na przekształcenie albo odmawia zgody na to przekształcenie.

Projekt przewiduje możliwość nieodpłatnego nabycia udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo akcji spółki akcyjnej objętych przez podmiot, który utworzył zakład w dniu wpisania spółki do rejestru przedsiębiorców. Jednak decyzja o takim rozwiązaniu i udziale pracowników stanowi część rozstrzygnięcia o sposobie dokonywanego przekształcenia. Projekt określa górną granicę tych udziałów/akcji na poziomie 15 % kapitału zakładowego spółki. Projekt zakłada, iż wysokość kapitału zakładowego przypadającego na udziały albo akcje oraz sposób ich podziału pomiędzy pracowników uprawionych na podstawie ustala zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową. W przypadku gdy u świadczeniodawcy działa więcej niż jedna organizacja związkowa, organizacje wspólnie uzgadniają sposób podziału udziałów albo akcji. Gdy w zakąłdzie nie działa zakładowa organizacja związkowa, zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej dokonuje uzgodnień z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów. Prawo do nieodpłatnego nabycia udziałów albo akcji może być wykorzystane przez uprawnionego pracownika tylko w jednej spółce; uprawniony przed nabyciem akcji składa oświadczenie, że nie skorzystał z prawa do nieodpłatnego nabycia udziałów albo akcji w innej spółce.

Projekt posługuje się pojęciem „uprawnieni pracownicy” – brak zatem podstaw do twierdzenia, iż lekarze zatrudnieni na kontraktach zawsze pozostaną z tej grupy wyłączeni. Wyjaśnienie pojęcia uprawnieni pracownicy” pozwala na zaliczenie do tej grupy wszystkich osób pracujących w zakładzie.
Jeżeli zaś chodzi o zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych to dotyczyć ono będzie tylko dochodów publicznego zakładu opieki zdrowotnej prowadzonego w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej przeznaczonych na cele statutowe w okresie 3 lat od dnia wpisania takiej spółki do rejestru przedsiębiorców.

Projekt jednoznacznie rozstrzyga kwestię zatrudnienia pracowników przekształcanego zakładu, ustanawiając zasadę, iż z dniem przekształcenia pracownicy przekształcanego samodzielnego pub¬licz¬ne¬go zakładu opieki zdrowotnej stają się, z mocy prawa, pracownikami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej. W związku z powyższym nie ma potrzeby tworzenia programów osłonowych, ponieważ uprawnienia pracowników przekształconego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pozostaną niezmienione.
Rozwiązanie, iż w szpitalach – spółkach publicznych uzyskany zysk ma być przeznaczany na cele statutowe związany jest z założeniem, iż działalność tych podmiotów będzie stanowiła przedmiot zainteresowania rozmaitych podmiotów publicznych oraz innych szczególnych podmiotów niepublicznych, jak fundacje, stowarzyszenia, w tym organizacji pożytku publicznego. Jako przykład przewidywanych rozwiązań można podać inwestycje samorządu powiatowego w szpital, którego organem założycielskim jest samorząd województwa czy inwestycje władz miasta w szpital kliniczny, którego organem założycielskim jest uczelnia medyczna.

                                                                                        Ewa Gwiazdowicz
                                                                                        Rzecznik Prasowy
                                                                                        Ministra Zdrowia

 

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7702 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Rewolucyjna terapia falą uderzeniową: Skuteczny sposób na ostrogi piętowe

4 min czytania
Ostrogi piętowe to powszechny stan, który dotyka wielu ludzi, powodując intensywny ból w dolnej części stopy, zwłaszcza podczas chodzenia lub stania. Stan…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiP

Związek pielęgniarek o koniecznej gradacji awansowej.

2 min czytania
Związek pielęgniarek o celu zmiany ustawy o wynagrodzeniach personelu pielęgniarskiego Na konferencji prasowej w dniu 21 marca 2023 roku zorganizowanej przez OZZPiP…
Aktualności

Izba pielęgniarek robi to tak doskonale i tak idealne, że brakuje słów.

2 min czytania
Izba pielęgniarek ocenia własną działalność Obecnie w okręgowych izbach pielęgniarek i położnych odbywają się wybory na nową kadencję. Podczas zjazdów okręgowych ustępujące…
Komentarze