Wysokość kary dla pielęgniarki za spóźnienie do pracy.

2 min czytania
AktualnościPraktyka zawodowaWynagrodzenia pielęgniarek
Wysokość kary dla pielęgniarki za spóźnienie do pracy.

Kara finansowa dla pielęgniarki

W umowie kontraktowej dotyczącej stanowiska pielęgniarki w podmiocie leczniczym zapisano:

1. Dyżur rozpoczyna się w dniu i o godzinie ustalonej w harmonogramie, za wyjątkiem sytuacji, kiedy czynności stanowiące przedmiot niniejszej umowy podjęte przed zakończeniem dyżuru muszą być kontynuowane do czasu przybycia osoby zastępującej na dyżurze tzw. zmiennika lub do czasu zakończenia podjętych czynności ratunkowych.

2. Rozpoczynanie dyżuru oraz jego zakończenie w godzinach innych niż ustalone w harmonogramie wymaga każdorazowo zgody Kierownika Działu Ratownictwa Medycznego lub osoby upoważnionej przez Udzielającego zamówienia.

3. Udzielający zamówienia udostępni Przyjmującemu zamówienie indywidualne hasło i login do SWD PRM, a w przypadku braku umiejętności obsługi aplikacji SWD PRM zapewni przeszkolenie przed rozpoczęciem pracy.

4. W przypadku spóźnienia się na dyżur Przyjmujący zamówienie może być zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 100 złotych za spóźnienie się do 1 godziny, a w przypadku spóźnienia powyżej 1 godziny kara umowna może wynieść 150 złotych za każdą rozpoczętą godzinę spóźnienia.

5. Naliczone kary umowne nie pozbawiają Udzielającego zamówienia prawa do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

Kara finansowa dla lekarza

W umowie kontraktowej dotyczącej stanowiska lekarza w podmiocie leczniczym zapisano:

1. Dyżur rozpoczyna się w dniu i o godzinie ustalonej w harmonogramie, za wyjątkiem sytuacji, kiedy czynności stanowiące przedmiot niniejszej umowy podjęte przed zakończeniem dyżuru muszą być kontynuowane do czasu przybycia osoby zastępującej na dyżurze tzw. zmiennika lub do czasu zakończenia podjętych czynności ratunkowych.

2. Rozpoczynanie dyżuru oraz jego zakończenie w godzinach innych niż ustalone w harmonogramie wymaga każdorazowo zgody Udzielającego zamówienia lub osoby upoważnionej.

3. W przypadku spóźnienia się na dyżur Przyjmujący zamówienie może być zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 100 złotych za spóźnienie się do 1 godziny, a w przypadku spóźnienia powyżej 1 godziny kara umowna może wynieść 150 złotych za każdą rozpoczętą godzinę spóźnienia.

4. Naliczone kary umowne nie pozbawiają Udzielającego zamówienia prawa do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

Kara finansowa wyższa dla pielęgniarki niż dla lekarza

Trzeba zauważyć, że przy stawce godzinowej dla lekarza, która jest zdecydowanie wyższa, ustalenie równych kar finansowych za spóźnienie dla lekarza i pielęgniarki, skutkuje tym, że kara dla pielęgniarki jest proporcjonalnie zdecydowanie wyższa i bardziej uciążliwa.

Inf. wł. pielegniarki.info.pl

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3.1 / 5. Ilość głosów: 13

Bądź pierwszym, który oceni wpis

335 artykułów

O autorze

Sekretarz redakcji, redaktor, specjalista ds. marketingu, reklamy i promocji. Koordynator wydawnictwa Ogólnopolskiej Gazety oraz Portalu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNormy zatrudnienia

Zamiast jednej pielęgniarki w szpitalu chcą dwóch opiekunów medycznych.

1 min czytania
Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego -normy zatrudnienia pielęgniarek Polska Federacja Szpitali skierowała pismo do Ministerstwa Zdrowia z…
AktualnościPraktyka zawodowa

Pielęgniarki i opiekunowie medyczni mają te same problemy zdrowotne.

2 min czytania
Choroby zawodowe pielęgniarek i położnych Dolegliwości mięśniowo-szkieletowe to choroby, które bardzo często występują u pielęgniarek. Wiąże się to z zakresem obowiązków, które…
AktualnościOferty pracy

Szpital zatrudni pielęgniarki na oddziałach. Do 10,5 tys. PLN.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie zatrudni pielęgniarki/pielęgniarzy w klinikach/oddziałach/POZ. Forma pracy: Pełny etat…
Komentarze
×
AktualnościPraktyka zawodowaWynagrodzenia pielęgniarek

Lekarz dostaje dodatek. Pielęgniarka nie.