Z redakcyjnej poczty: Czy podwyżka z ustawy lipcowej dodana do wynagrodzenia zasadniczego, może być odebrana w 2007 roku?

3 min czytania
Aktualności

Czy podwyżka z ustawy lipcowej dodana do wynagrodzenia zasadniczego, może być odebrana w 2007 roku? Proszę o odpowiedź.

Odpowiedź redakcji Portalu Pielęgniarek i Położnych

To, że Pani pisze 'dodana do wynagrodzenia zasadniczego’ to za mało informacji. Trzeba by poznać szczegółowo zapisy aneksu do umowy o pracę, który Pani otrzymała przy podwyżkach.

Dyrektorzy szpitali mają w pewnym sensie rację. Ich obawy opierają się na fakcie, że ustawa określa wzrost wynagrodzeń w roku 2006 –  ostatni kwartał oraz 2007 rok, czyli jest ustawą incydentalną, epizodyczną, bez żadnych systemowych rozwiązań. Nie odpowiada na pytanie co w latach następnych? Dyrektor postępuje bardzo pragmatycznie. Ale czy zadaniem dyrektora jest w tym momencie wykazywanie się specyficznego rodzaju 'nadgorliwością’. Czy jest możliwe aby podwyżki nie obowiązywały od 2008 roku. Moim zdaniem jest to niemożliwe. Ponad to należy mieć na względzie fakt, że Kodeks Pracy nie przewiduje takiego 'zjawiska’ jak podwyżka na czas określony. Podwyżki z ustawy 203, które wypłacano w postaci dodatków zostały uznane za taki element wynagrodzenia, który nie może zostać nie wypłacany po dwóch latach wypłacania. 'To wzrost wynagrodzenia i nie ma możliwości zniweczenia skutków tej podwyżki’. Tak orzekł Sad Najwyższy w 2004 roku w sprawie analogicznej jak podwyżki 2006. Wobec powyższego w jakieś formie podwyżki przyznane w 2006 roku będą musiały obowiązywać po 31 grudnia 2007 roku.

Ponad to należy zauważyć, że jeśli dyrektor nie włączy do podstawy wynagrodzenia obecnej podwyżki, to jej wysokość powinna wynieść nie 30% lecz znacznie więcej. Powód nie wzrosną koszty wynagrodzeń pracowników związane z wysługą lat, za dyżury nocne i świąteczne, dodatki funkcyjne oraz dyżury lekarskie. A na wzrost tej części wynagrodzeń Fundusz również przyznał środki finansowe.

Skutkiem takiej ostrożności dyrekcji szpitali jest to, że mamy w niektórych przypadkach sytuację komiczną!!! Dyrektor dodaje kwotę październikowej podwyżki do podstawy pensji zasadniczej, jako dodatek od którego liczy się także wysługa lat, dodatki za dyżury nocne i świąteczne, dodatki funkcyjne. A dodatek przyznany na okres do końca 2007 roku. Komedia. Ciekawe jak ocenią takie postępowanie pracodawcy w sytuacjach konfliktowych Sądy Pracy! 

Mariusz Mielcarek


Podwyżka nie miała charakteru przejściowego

Pracownikom samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, którym przysługiwało głośne 203 zł podwyżki w 2001 r. oraz obliczona na podstawie wzoru ustawowego podwyżka w 2002 r., nie można obniżyć wynagrodzenia, powołując się na przejściowość przepisów, na podstawie których pensje te wzrosły.

Sąd Okręgowy – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Toruniu zwrócił się do Sądu Najwyższego z pytaniem prawnym, które brzmiało: 'Czy przyrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej – wynikający z art. 4a ust. l ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców (tzw. ustawa 203) – przysługujący od l stycznia 2001 r. nie niższy niż 203 zł miesięczne (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy łącznie ze skutkami wzrostu wszystkich składników wynagrodzenia) miał charakter przejściowy i dotyczył wyłącznie 2001 r.?’ oraz 'Czy analogiczna sytuacja dotyczy art. 4a ust. 2 powyższej ustawy w odniesieniu do 2002 r.?’

Problem ten wyłonił się w związku z pozwami złożonymi w 2003 r. przez 13 pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu, którzy dochodzili podwyżek wynagrodzenia za 2002 r. Pensje powodów zostały podwyższone w 2001 r. o przedmiotowe 203 zł. Natomiast w 2002 r..zgodnie z art. 4a ust. 2 powyższej ustawy, powinny wzrosnąć (obliczenie na podstawie wzoru zawartego w ustawie) o 110,23 zł. Sąd l instancji oddalił w całości żądania powodów, twierdząc, że rzeczony art. 4a ust. 2 nie ma charakteru roszczeniowego, w odróżnieniu od ust l. Natomiast sąd II instancji uznał, że również art. 4a ust. 2 ma charakter roszczeniowy. Powziął jednak wątpliwość, jak interpretować przejściowy charakter tych przepisów. Wzrost wynagrodzeń na podstawie powyższych przepisów kończy się 31 grudnia 2002 r. I tu powstaje pytanie czy należy zatem, poczynając od l stycznia 2003 r., obniżyć pensje pracowników do poziomu sprzed podwyżek?

Sąd II instancji częściowo odpowiedział na to pytanie stwierdzając, że nie spotyka się podwyżek okresowych, oraz że po 2 latach wzrostu pensji na podstawie ustawy 203 dalsze podwyżki odbywać się powinny na zasadach ogólnych, przewidzianych w tej ustawie a więc w systemie negocjacyjnym.

Sąd Najwyższy w podjętej uchwale jednoznacznie uznał, iż przejściowy charakter regulacji art. 4a ust. l i 2 nie dotyczy wysokości wynagrodzenia ukształtowanej w wyniku jego wzrostu przewidzianego w tych przepisach. W ustnym uzasadnieniu Sąd stwierdził, że w omawianej sprawie ogólna kwota 313,23 zł to nie dodatek do pensji, który przestaje być wypłacany po 2 latach. To wzrost wynagrodzenia i nie ma możliwości zniweczenia skutków tej podwyżki z dniem l stycznia 2003 r.

Natomiast poczynając od 2003 r. pensje pracowników zakładów opieki zdrowotnej powinny być kształtowane na zasadach ogólnych, przewidzianych w ustawie.

Sygn. akt II PZP 7/04
Maria Sankowska
Przedruk: Gazeta Prawna
Nr 100 (1209) poniedziałek 24 maja 2004 r.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7700 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Skuteczne sposoby na blizny

2 min czytania
Blizny to bardzo nieestetyczne defekty kosmetyczne, których czasami bardzo trudno się pozbyć. Powstają na skutek urazów mechanicznych bądź oparzenia skóry. Niosą ze…
Aktualności

Pielęgniarka zaobserwowała na kardiomonitorze liczne zakłócenia. To był początek tragedii.

2 min czytania
Dramat w jednym ze szpitali Portal igryfino.pl zamieścił w dniu 26 marca 2023 roku poniższą informację. Zdarzenie miało miejsce 23 marca 2023…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki na obozie harcerskim. Zobacz terminy i zakres obowiązków.

1 min czytania
Dodatkowa praca dla pielęgniarki Wkrótce wkroczymy w okres wakacyjny, a w związku z tym w wyszukiwarce ofert pracy coraz częściej możemy zauważyć…
Komentarze