Z redakcyjnej poczty: Sprawa CM UMK w Bydgoszczy stoi w miejscu. Nikt nie poczuwa się do podjęcia jakiejkolwiek decyzji. Sprawa w sądzie niby jest, ale termin rozprawy nie jest jeszcze znany.

3 min czytania
Aktualności

W ostatnim wątku dotyczącym naszej sprawy wspomniał  Pan, że 'Sąd uznał w
jednym przypadku, że to uczelnia wyższa nadając tytuł magistra potwierdza
prawo do wykonywania zawodu. Natomiast izby pip wpisują pielęgniarki i położne do rejestru co jest czynnością administracyjną’. Rozumiem z tego, że któraś z absolwentek udostępniła Panu decyzję sądu. Czy istniałaby możliwość wglądu w ten dokument? Rozumiem, że najpierw musi Pan zapytać o zgodę osobę, której to dotyczy. Byłoby to bardzo pomocne. Sprawa CM UMK w Bydgoszczy stoi w miejscu. Nikt nie poczuwa się do podjęcia jakiejkolwiek decyzji. Sprawa w sądzie niby jest, ale termin rozprawy nie jest jeszcze znany. W załączniku przesyłam Panu kopię ostatniego pisma do MZ z dnia 09.10.2006, na które tradycyjnie nie ma żadnej odpowiedzi (w Open Office, mam nadzieję, że nie będzie problemu z otwarciem). Będę wdzięczna za pomoc,
pozdrawiam serdecznie.

Imię i Nazwisko autorki listu do wiadomości redakcji Portalu


Poniżej przedstawiamy treść listu do ministerstwa zdrowia, który napisała autorka powyższej korespondencji. 

Ministerstwo Zdrowia

Jestem jedną z ubiegłorocznych absolwentek pielęgniarstwa 4-letniego magisterskiego w Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Od stycznia 2006 roku staram się o otrzymanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki. Od 10 miesięcy otrzymuję informacje na systematycznie zadawane pytania o postęp w sprawie zarówno od władz Uczelni, jak i przedstawicieli Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, że sprawą zajmuje się specjalnie powołana do tego celu komisja przy Ministerstwie Zdrowia. 

Pan Poseł Krystian Łuczak w interpelacji do Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2006 roku, dotyczącej sytuacji absolwentek pielęgniarstwa CMUMK bez prawa wykonywania zawodu, zadał pytania: kiedy powyższy problem zostanie rozwiązany oraz kiedy otrzymamy prawo wykonywania zawodu.

W odpowiedzi Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2006 roku dowiedziałam się, że:

W dniu 14 czerwca br. Ministerstwo Zdrowia otrzymało odpowiedź z Collegium Medicum w Bydgoszczy UKM, zgodnie z którą uczelnia poinformowała o następującym sposobie rozwiązania przedmiotowego problemu:
   ˝W stosunku do absolwentów roku akademickiego 2004/2005 w celu wyrównania różnic programowych zamierza się wziąć pod uwagę liczbę godzin dydaktycznych zrealizowaną w czasie nauki w średnich szkołach medycznych, posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (liczba godzin zrealizowana w ramach kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych), a także uzupełnić brakująca liczbę godzin w zakresie samokształcenia do obowiązujących 760 godzin˝.
   W związku z powyższym Minister Zdrowia informuje, iż „ubiegłoroczne absolwentki studiów pielęgniarskich magisterskich na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK uzyskają prawo wykonywania zawodu pielęgniarki po dokonaniu przez uczelnię ww. działań.”
Problem polega na tym, że po upływie 4 miesięcy od tej odpowiedzi władze Uczelni twierdzą, że wysłały do Pani Anny Gręziak, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz Pani Jolanty Skolimowskiej, p.o. Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych propozycję rozwiązania opisanego problemu, ale nie otrzymały żadnej odpowiedzi, ani zgody, w związku z czym nie mogą podjąć żadnych kroków.
W związku z powyższym proszę o udzielenie mi informacji, jakie kroki powinny być teraz podjęte i przez kogo, aby uczelnia mogła zrealizować podane w piśmie Ministra Zdrowia z 22.06.2006r. zobowiązania oraz aby uniknąć ponownego „przerzucania piłeczki”, które uniemożliwia skuteczne zakończenie sprawy.
Podsumowując – minął rok od ukończenia przeze mnie studiów, wiele miesięcy pracy „zespołu” w Ministerstwie Zdrowia, Minister Zdrowia poinformował Pana Posła Łuczaka o sposobie rozwiązania problemu. Dziś jest już październik a sprawa nadal nie jest w żaden sposób załatwiona, nie posiadam prawa do pracy w wyuczonym zawodzie.
 
Z poważaniem:
Imię i Nazwisko autorki listu do wiadomości redakcji Portalu


Odpowiedź redakcji Portalu Pielęgniarek i Położnych 

Dziękuję za korespondencję. Nie posiadam do wglądu żadnych orzeczeń sądowych w interesującej NAS sprawie. Będę je miał w najbliższym czasie. I przedstawię ich treść na Portalu. Takie jest zadanie Portalu, aby wzajemnie siebie informować o postępach w indywidualnych pozwach sądowych. Obecnie moje informacje opierają się na artykułach prasowych. A te mają do siebie, że często nie są bardzo konkretne. Jest ich dużo, ale staram sie przekazywać informacje tylko sprawdzone.

Pozdrawiam

Mariusz Mielcarek

Zobacz też:

Absolwenci bez prawa wykonywania zawodu

 

 


Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7911 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitale

Związek pielęgniarek za brakiem wyrównania zaległości finansowych wobec pielęgniarek.

4 min czytania
Przewodnicząca zakładowej organizacji pielęgniarek pisze na forum internetowym szpitala W artykule pt. Związek pielęgniarek podpisał porozumienie, przedstawiliśmy informację w zakresie zawartego porozumienia…
AktualnościPaństwowy egzamin pielęgniarek i położnych.Szkolenia pielęgniarek i położnych

Pielęgniarki- wyniki egzaminów specjalizacyjnych w 5 dziedzinach pielęgniarstwa.

2 min czytania
Sesja jesienna egzaminów pielęgniarek i położnych 19 września ruszyła jesienna sesja egzaminów państwowych pielęgniarek i położnych. Przed osobami przystępującymi do sprawdzianów wiedzy…
Aktualności

Pielęgniarki mogą nabyć dodatkowe umiejętności.

2 min czytania
Prezes zarządu prywatnego podmiotu leczniczego zwraca się do pielęgniarek w sprawie nabycia nowych umiejętności Do sprawy odniósł się w dniu 23 września…
Komentarze