Z ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej usunięto tytuły zawodowe: licencjata i magistra pielęgniarstwa oraz położnictwa. Poseł – "uznaliśmy, że te tytuły są zbędne, wystarczy nazwa pielęgniarz, pielęgniarka czy położna, położnik". Dlaczego? Jaka była argumentacja za takim rozwiązaniem?

4 min czytania
AktualnościNowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej
Z ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej usunięto tytuły zawodowe: licencjata i magistra pielęgniarstwa oraz położnictwa. Poseł – "uznaliśmy, że te tytuły są zbędne, wystarczy nazwa pielęgniarz, pielęgniarka czy położna, położnik". Dlaczego? Jaka była argumentacja za takim rozwiązaniem?

W dotychczas obowiązującej ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej zapisano:

"Art. 7. 1. Pielęgniarka uzyskuje kwalifikacje zawodowe po ukończeniu szkoły pielęgniarskiej. Położna uzyskuje kwalifikacje zawodowe po ukończeniu szkoły położnych.
2. Szkołą pielęgniarską w rozumieniu ustawy jest, prowadząca kształcenie w zawodzie pielęgniarki:
 1) szkoła pomaturalna;
 2) (uchylony);
 3) szkoła wyższa, prowadząca kształcenie w formie:
a) studiów magisterskich jednolitych lub uzupełniających lub
b) studiów wyższych zawodowych.
3. Szkołą położnych w rozumieniu ustawy jest, prowadząca kształcenie w zawodzie położnej:
 1) szkoła pomaturalna;
 2) (uchylony);
 3) szkoła wyższa, prowadząca kształcenie w formie:
a) studiów magisterskich jednolitych lub uzupełniających lub
b) studiów wyższych zawodowych.

Art. 8. 1. Absolwent szkoły pielęgniarskiej, o której mowa w art. 7 ust. 2:
 1) w pkt 1 – uzyskuje tytuł zawodowy pielęgniarki;
 2) w pkt 3 lit. a – uzyskuje tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa;
 3) w pkt 3 lit. b – uzyskuje tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa.
2. Absolwent szkoły położnych, o której mowa w art. 7 ust. 3:
 1) w pkt 1 – uzyskuje tytuł zawodowy położnej;
 2) w pkt 3 lit. a – uzyskuje tytuł zawodowy magistra położnictwa;
 3) w pkt 3 lit. b – uzyskuje tytuł zawodowy licencjata położnictwa.
3. Pielęgniarka, położna będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej ma prawo używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpowiedniego tytułu zawodowego wymienionego w ust. 1 i 2, jeżeli posiada dyplom, świadectwo lub inny dokument nadany przez to państwo, potwierdzający kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej."

Z powyższych zapisów jasno wynikało, że pielęgniarka lub położna miała prawo do używania tytułu zawodowego licencjata lub magistra, odpowiednio pielęgniarstwa lub położnictwa.

W nowej ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej uchwalonej przez sejm w dniu 1 lipca 2011 roku omawianą problematykę ujęto w poniższy sposób:

"Art. 8.

1. Osobie posiadającej prawo wykonywania zawodu przysługuje prawo posługiwania się tytułem zawodowym „pielęgniarka” albo „pielęgniarz”, „położna” albo „położny”.

2. Tytułami, o których mowa w ust. 1, mogą posługiwać się osoby posiadające prawo wykonywania zawodu, a także osoby, o których mowa w art. 24, z zastrzeżeniem art. 9.

3. Tytuły, o których mowa w ust. 1, podlegają ochronie prawnej.

4. Pielęgniarce i położnej posiadającej ukończone szkolenie specjalizacyjne przysługuje prawo posługiwania się tytułem zawodowym specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa albo dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia."

oraz

"Art. 52.

1. Pielęgniarka uzyskuje kwalifikacje zawodowe po ukończeniu szkoły pielęgniarskiej.

2. Szkołą pielęgniarską jest szkoła wyższa prowadząca kształcenie na kierunku pielęgniarstwo na poziomie:

1)   studiów pierwszego stopnia;

2)   studiów drugiego stopnia.

Art. 53.

1. Położna uzyskuje kwalifikacje zawodowe po ukończeniu szkoły położnych.

2. Szkołą położnych jest szkoła wyższa prowadząca kształcenie na kierunku położnictwo na poziomie:

1)   studiów pierwszego stopnia;

2)   studiów drugiego stopnia."

Wynika z tego, że usunięto z ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej prawo do używania tytułu zawodowego:

  • licencjata pielęgniarstwa,
  • licencjata położnictwa,
  • magistra pielęgniarstwa,
  • magistra położnictwa.

Ostały się tylko tytuły zawodowe:

  • pielęgniarka,
  • położna.

Dlaczego? Jaka jest argumentacja za takim rozwiązaniem?

Poniżej prezentuję fragmenty dyskusji, która odbyła się na plenarnym posiedzeniu sejmu w dniu 29 czerwca 2011 roku.

Poseł Jolanta Szczypińska:

W proponowanej ustawie istnieją zapisy stanowiące, iż tytuły zawodowe podlegają ochronie prawnej, co oznacza, że osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia (studia licencjackie), jest uprawniona do posługiwania się tytułem licencjata pielęgniarstwa albo licencjata położnictwa, natomiast osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia (magisterskie), jest upoważniona do posługiwania się dodatkowo odpowiednim tytułem magistra pielęgniarstwa albo magistra położnictwa.

Poseł Elżbieta Streker-Dembińska:

Mam pytanie dotyczące wypowiedzi jednej z moich przedmówczyń. Prosiłabym panią przewodniczącą o wyjaśnienie dotyczące art. 8. Padły tu stwierdzenia, że pielęgniarki mogą się posługiwać tytułem licencjata, magistra. W związku z art. 8 głęboko nad tym dyskutowaliśmy, twierdząc, że posługują się tylko tytułami „pielęgniarka”, „pielęgniarz”, „położna”, „położny”, natomiast tytuł wynikający z podwyższonych kwalifikacji jest stosowany tak, jak tytuł w każdym innym zawodzie. W związku z tym nie ma podstawy, aby w ustawie zapisywać właśnie ten poziom osiągniętego wykształcenia.

 

Poseł Bożena Sławiak:

Jeśli chodzi o posługiwanie się tymi tytułami, to oczywiście pani poseł Streker-Dembińska ma rację, o dyskutowaliśmy nad tym dość długo, ale uznaliśmy, że w przypadku żadnej grupy zawodowej nie używa się takich tytułów jak magister czy magister pedagog – nigdzie się tak nie pisze, tylko się mówi nauczyciel itd. Uznaliśmy więc, że powinno być tak, jak jest to wszędzie stosowane, jednolicie, że te tytuły są zbędne, wystarczy nazwa pielęgniarz, pielęgniarka czy położna, położnik. I rzeczywiście takie zapisy pozostały.

Zapraszam do dyskusji.

Mariusz Mielcarek

.

Zobacz także:

Zobacz artykuł, który czytano ponad 20 000 razy. Zamieszczono pod nim ponad 120 KOMENTARZY!

20 września 2009 roku – Identyfikatory i pieczątki pielęgniarek i położnych.

.

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7912 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościPielęgniarki w liczbach.Szkolenia pielęgniarek i położnych

Wzrasta liczba pielęgniarek specjalistek w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego.

1 min czytania
Ponad 193 tys. pielęgniarek specjalistek czynnych zawodowo Według danych prezentowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w 2022 roku ponad 193 tys. pielęgniarek i…
Aktualności

Jak dbać o skórę problematyczną z niedoskonałościami?

2 min czytania
Wiele osób ma kompleksy z powodu stanu swojej skóry. Naprawdę jest niewiele kobiet czy mężczyzn, którzy mogą pochwalić się piękną i zdrowo…
Aktualności

Lekarz przeprosił pielęgniarki. Oświadczenie.

1 min czytania
Prezes zarządu prywatnego podmiotu leczniczego przeprasza pielęgniarki, które poczuły się urażone treścią i formą komunikatu W dniu wczorajszym redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek…
Komentarze