Zapisy rozporządzenia Prezesa NFZ w sprawie składu osobowego zespołów wyjazdowych nie korelują z zapisami ustawy o ratownictwie medycznym. Ta sytuacja jest przyczyną wielu nieporozumień i interpretacji, które wywołują wiele emocji.

3 min czytania
Aktualności

Oświadczenie skierowane do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzeja Sośnierza oraz do sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego

W związku z informacjami z krajowych struktur pogotowia ratunkowego NSZZ 'Solidarność’ o nierespektowaniu przez oddziały wojewódzkiego NFZ, a w szczególności oddział lubuski w Zielonej Górze, okresów przejściowych na uzyskanie kwalifikacji wymienionych w art. 63 ustawy o państwowym ratownictwie medycznym przez członków medycznych zespołów ratowniczych proszę o określenie możliwości współdziałania Narodowego Funduszu Zdrowia i właściwych wojewodów, wynikającego z przepisu art. 49 ust. 6 ustawy. Równocześnie proszę o uwzględnienie możliwości wdrożenia kompleksowych kontroli umów na wykonywanie świadczeń ratownictwa medycznego w podanym zakresie według przepisu art. 49 ustawy. Ponadto proszę o określenie zakresu sankcji, które mogą wynikać z naruszeń umowy, oprócz sankcji określonej w przepisie ust. 7 wspomnianego artykułu.

Z poważaniem
Stanisław Karczewski


Komentarz redakcji Portalu Pielęgniarek i Położnych

VII

Jednostki systemu

Jednostkami systemu są:

1) szpitalne oddziały ratunkowe,

2) zespoły ratownictwa medycznego, w tym lotnicze zespoły ratownictwa medycznego.

Szpitalne oddziały ratunkowe


Minister zdrowia ma określić, w drodze rozporządzenia:

1)   szczegółowe zadania szpitalnych oddziałów ratunkowych,

2)   szczegółowe wymagania dotyczące lokalizacji szpitalnych oddziałów ratunkowych w strukturze szpitala oraz warunków technicznych,

3)   minimalne wyposażenie, organizację oraz minimalne zasoby kadrowe szpitalnych oddziałów ratunkowych.

Zobacz projekt rozporządzenia regulujacy powyższe kwestie.


Zespoły ratownictwa medycznego i ich skład osobowy regulacje ustawowe

Zespoły ratownictwa medycznego dzielą się na:

1)   zespoły specjalistyczne, w skład których wchodzą co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny;

2)   zespoły podstawowe, w skład których wchodzą co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny.

3) lotniczy zespół ratownictwa medycznego składa się co najmniej z trzech osób, w tym co najmniej z: jednego pilota zawodowego, lekarza systemu oraz ratownika medycznego lub pielęgniarki systemu.

W porównaniu do rządowego projektu ustawy powyższe zapisy doprowadziły do sytuacji w której w składzie zespołu podstawowego może być lekarz. Posłowie ponadto podkreślali, że może dojść do sytuacji w której na danym obszarze będą działały tylko zespoły podstawowe i w związku z tym jakość usług może bardzo ulec obniżeniu. Kolejną wątpliwość zgłaszaną przez posłów związana była z medycznym planem zabezpieczenia ratunkowego, który może nie zabezpieczyć w sposób precyzyjny świadczenia usług na małych obszarach przez zespoły podstawowe i zespoły specjalistyczne.

Ustawa określa, że ’Dysponenci zespołów ratownictwa medycznego dostosują skład tych zespołów do wymagań, o których mowa w art. 36 ust. 1, do dnia 31 grudnia 2010 r’. Wniosek: nowa ustawa daje do końca 2010 roku całkowitą dowolność w  zakresie składu i kwalifikacji zespołu ratownictwa medycznego zarządzającym tymi jednostkami czyli dyrekcjom pogotowia ratunkowego.

VIII

Zespoły ratownictwa medycznego i ich skład osobowy regulacje NFZ

Natomiast w dniu 27 października 2006 roku zarządzeniem Nr 98/2006 z dnia 27 października 2006 r. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia określił między innymi wymagania dotyczące składu oraz kwalifikacji osób uprawnionych do wykonywania czynności ratunkowych zespołów ratownictwa medycznego: zespoły R, W,N. Proszę się z nimi zaznajomić na stronie 19 dokumentu, który jest załącznikiem do cytowanego wyżej zarządzenia.

Teraz mamy pełen obraz stanu prawnego w zakresie składu osobowego i kwalifikacji osób wchodzących w skłąd zespołów wyjazdowych. I możemy dojść do wniosku, że rządzący po raz kolejny nas nie zawiedli! Sytuacja jest tak całkowicie 'po polsku’, czyli stan prawny jest tak skonstruowany, że wymaga wielu interpretacji i w zależności kto go interpretuje to według niego jest taki stan faktyczny.

Mamy styuację kiedy zapisy rozporządzenia Prezesa NFZ nie korelują z zapisem z ustawy o ratownictwie. Ponadto, w zarządzeniu Prezesa NFZ nie ma wymienionych zespołów specjalistycznych i podstawowych, lecz R, W,N.

Warto również spojrzeć na tą sytuację w aspekcie stanowiska sanitariusza w zespole wyjazdowym. Ustawa daje do końca 2010 roku całkowitą dowolność w  zakresie składu i kwalifikacji zespołu ratownictwa medycznego zarządzającym tymi jednostkami czyli dyrekcjom pogotowia ratunkowego. Natomiast NFZ narzuca warunki nie zgodne z ustawą.

Zobacz informacje w tej sprawie:

Ostre starcie w pogotowiu

W pogotowiu nie widać końca sporu

Sanitariusze nie mają racji?

Interpretacje regulacji prawnych w zakresie składu osobowego zespołów ratownictwa medycznego są tak odmienne, że stało sie to podstawą interpelacji senatorskiej do ministra zdrowia.  

Zobacz również artykuł: Nie ma odpowiedniej liczby doświadczonych ratowników medycznych, a doświadczeni lekarze muszą odejść z pogotowia ratunkowego.

Powyższy tekst to fragment informatora Portalu Pielęgniarek i Położnych – Ratownictwo medyczne 2007 – nowa ustawa o państwowym ratownictwie medycznym. Miejsce i rola lekarza, pielęgniarki systemu i ratownika medycznego, ratownika oraz dyspozytora med. i lekarza koordynatora.

Zobacz również:

Pielęgniarka w ratownictwie

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7917 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki w punkcie pobrań. Od 9 tys. PLN brutto.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Resort nad morzem w Jarosławcu zatrudni dwie pielęgniarki. Zakres obowiązków: Praca w przychodni POZ, w punkcie pobrań/ Praca…
Aktualności

Najczęstsze skutki uboczne radioterapii - zapobieganie, zarządzanie i poprawa jakości życia pacjentów

9 min czytania
Radioterapia jest jedną z podstawowych metod leczenia chorób nowotworowych. W terapii tej wykorzystuje się promieniowanie, które nie tylko działa destrukcyjnie na komórki…
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnychUprawnienia pielęgniarekWymogi kwalifikacyjne w pielęgniarstwie

Izba pielęgniarek zdecydowała – te specjalizacje tylko dla magistrów.

2 min czytania
Warunki pracy pielęgniarek – czas nieprzerwanej pracy Uchwała Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 września 2023 r. w sprawie rekomendacji…
Komentarze