Zembalowe dla pielęgniarek. Wyniki kontroli MZ i NFZ.

3 min czytania
Aktualności
Zembalowe dla pielęgniarek. Wyniki kontroli MZ i NFZ.


Zembalowe dla pielęgniarek i położnych

Poniżej publikujemy odpowiedź ministerstwa zdrowia na interpelację poselską w sprawie prawidłowości wypłacania dla pielęgniarek i położnych tzw. dodatku zembali. Jedno z pytań dotyczyło kwestii: Ile od roku 2015 do dnia dzisiejszego (tj.17.10.2020) ministerstwo otrzymało informacji dotyczących złego sposobu gospodarowania pieniędzy z puli przeznaczonych dla pracowników? Ile interwencji w związku z tym przeprowadziło ministerstwo?

Poniżej cytujemy fragment odpowiedzi ministerstwa dotyczący powyższej kwestii.

Odnosząc się do kwestii kontroli informuję, że w latach 2015 – 2018 (I półrocze) do Ministerstwa Zdrowia nie wpływały sygnały dotyczące złego sposobu gospodarowania środkami przeznaczonymi na podwyżki dla pielęgniarek i położnych.
W II półroczu 2018 r. wpłynęło zawiadomienie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w zakresie wynagrodzenia grupy zawodowej pielęgniarek i położnych.

Ministerstwo Zdrowia, podjęło w lipcu 2018 r. kontrole w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Parczewie oraz Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lubartowie w zakresie oceny prawidłowości pokrycia kosztów świadczeń wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1628).

Przedmiotowe kontrole nie wykazały nieprawidłowości, wobec czego odstąpiono od sformułowania wniosków i zaleceń pokontrolnych.

 W 2019 r. wpłynęły kolejne zawiadomienia o potencjalnych nieprawidłowościach w wydatkowaniu środków na wynagrodzenia grupy zawodowej pielęgniarek i położnych. 

Dlatego też Ministerstwo Zdrowia, przeprowadziło w maju 2019 r. kontrolę w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie (dalej jako: „Szpital”). Przedmiotem kontroli była ocena prawidłowości wypłaty środków finansowych na podwyżki dla pielęgniarek i położnych, wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1681).

W toku kontroli ustalono, że Szpital wydatkował na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, w tym na pokrycie wzrostu wynagrodzenia zasadniczego wraz ze wszystkimi pochodnymi i dodatkami, całość środków otrzymywanych z Narodowego Funduszu Zdrowia na ten cel.

Dyrektor Szpitala, wbrew interpretacji Ministerstwa Zdrowia z dnia 5 marca 2019 r., przeznaczył z OWU środki finansowe (w części proporcjonalnej do indywidualnego wzrostu wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych) także na następujące narzuty: nadgodziny, dodatki funkcyjne, nagrody jubileuszowe oraz premie.

Stanowisko Ministra Zdrowia w zakresie dysponowania środkami finansowymi na wynagrodzenia grupy zawodowej pielęgniarek i położnych, które zostało zaprezentowane w wystąpieniu pokontrolnym sporządzonym po kontroli w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w zakresie oceny prawidłowości wypłaty środków finansowych na podwyżki dla pielęgniarek i położnych, wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1681), przekazano do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do wiadomości i stosownego wykorzystania.

Dlatego też wszelkie zawiadomienia o potencjalnych nieprawidłowościach w gospodarowaniu środkami przeznaczonymi na podwyżki dla pielęgniarek i położnych, są przekazywane według właściwości do NFZ, który może skorzystać z uprawnień przysługujących Funduszowi i wyciągnąć ewentualne konsekwencje w przypadku braku realizacji postanowień umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 

Z informacji uzyskanych z Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że w latach 2019 – 2020 NFZ przeprowadził 8 kontroli w podmiotach leczniczych w zakresie prawidłowości rozdysponowania środków finansowych na podwyżki wynagrodzeń, z czego negatywnie oceniono w tym zakresie postępowanie w dwóch z kontrolowanych podmiotów.
W uzupełnieniu powyższych informacji pragnę podkreślić, że biorąc pod uwagę sytuację epidemiczną w kraju przeprowadzanie ewentualnych kontroli w obecnym czasie jest mocno ograniczone.

Maciej Miłkowski
Podsekretarz Stanu

13 listopada 2020 roku 

Wybrał: Mariusz Mielcarek 


Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8117 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. Umowa o pracę. Kontrakt 55- 65 PLN/godz.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Dom opieki dla seniorów we Wrocławiu, gdzie poza domem opieki funkcjonują Mieszkania dla Seniorów oraz Centrum Alzheimera poszukuje…
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnych

Na kurs specjalistyczny dla pielęgniarek zapisało się ponad 700 osób.

1 min czytania
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek Według danych prezentowanych na stronie internetowej Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie dowiadujemy się, że kurs specjalistyczny, któremu…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarka Krystyna Ptok w sejmie: 17 miliardów złotych przetransferowano.

2 min czytania
Czy ustawa o podwyżkach dla pielęgniarek musi być procedowana przez Zespół Trójstronny? Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych w kilku ostatnich artykułach…
Komentarze