Zembalowe pielęgniarek. Stanowisko ministerstwa zdrowia.

3 min czytania
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek
Zembalowe pielęgniarek. Stanowisko ministerstwa zdrowia.


Pielęgniarka/Pielęgniarz – dodatek zambali – poselska interpelacja

Warszawa, 21 sierpnia 2020 r.

PPWA.050.25.2020.MF
Pani
Elżbieta Witek
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marszałek!

W nawiązaniu do interpelacji Pana Posła Roberta Warwasa dotyczącej możliwości wypłaty dodatku do wynagrodzenia pielęgniarek i położnych w ramach środków zabezpieczonych przez NFZ na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższego stanowiska.

Dodatek zembali dla pielęgniarek – stanowisko ministerstwa

Odnosząc się do kwestii – czy szpital może przeznaczyć zarezerwowane przez NFZ środki dla szpitala w wyniku zadeklarowanych etatów, a niewykorzystanych (w wyniku np. absencji pielęgniarek) na podział tych środków pomiędzy pielęgniarki pracujące np. w formie „dodatku okresowego”, który to dodatek jako składnik wynagrodzenia wypłacany obok wynagrodzenia zasadniczego zostanie uzgodniony z organizacjami związkowymi pielęgniarek i położnych albo np. „wyrównania”, skoro miały już miejsce wypłaty środków, ale w niższej wysokości? – należy stwierdzić, że Świadczeniodawca dokonując wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 14 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1628, z późn. zm.) zobowiązany jest przeznaczyć środki otrzymane na ten cel z Narodowego Funduszu Zdrowia na podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych – § 4a rozporządzenia o kwotę co najmniej 1200,00 zł
miesięcznie (od dnia 1 lipca 2019 r.) oraz na zamknięty katalog pochodnych od dokonanego wzrostu wynagrodzenia zasadniczego, tj.: 

1) podwyżkę dodatku za wysługę lat/stażowego do którego pracodawca jest obowiązany, do wysokości określonej w przepisach ustawowych. Jeżeli w danym podmiocie (publicznym lub niepublicznym), który ma zawartą umowę z NFZ istnieje ustawowy obowiązek wypłaty dodatku za wysługę lat, wynikającego wprost z przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 295, z późn. zm.), a także z regulaminu wynagradzania obowiązującego u danego świadczeniodawcy, wówczas taki dodatek może zostać sfinansowany z wykorzystaniem środków otrzymanych na podstawie rozporządzeń dotyczących ogólnych warunków umów, ale tylko do wysokości określonej w ustawie tj. nie przekraczającej 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego danego pracownika;

2) pochodne wymienione expressis verbis – w § 2 ust. 2 rozporządzenia, tj.: dodatek za pracę w porze nocnej, dodatek za pracę w niedzielę i święta niebędące dla pracownika dniami pracy wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. 

Dodatek zembali – rola zakładowego związku pielęgniarek

Środki te mogą być również wypłacone na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych w zakresie przekraczającym obligatoryjny wzrost wynagrodzenia zasadniczego o kwotę co najmniej 1200,00 zł. miesięcznie (od 01-07-2019 r.) jeżeli zostanie w tym zakresie zawarte porozumienie ze związkami zawodowymi pielęgniarek i położnych zrzeszającymi wyłącznie pielęgniarki i położne działającymi u danego świadczeniodawcy lub po uzyskaniu pozytywnej opinii okręgowej rady pielęgniarek i położnych jeżeli u danego świadczeniodawcy nie działają w/w związki zawodowe. (…)

Z poważaniem,
Józefa Szczurek-Żelazko Sekretarz Stanu

żródło: sejm.gov.pl

Wybrał: Mariusz Mielcarek 


Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7238 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

Senat: Pielęgniarka zarabia 10 tys.

3 min czytania
O wynagrodzeniach pielęgniarek w senacie Posiedzenie senatu w dniu 25 listopada 2021 roku. Senator Krzysztof Mróz: (…) Pani senator Beata Małecka-Libera w…
AktualnościNowa siatka płac

Protest pielęgniarek z licencjatem.

3 min czytania
Minister zdrowia poinformował na konferencji prasowej w dniu 5 listopada 2021 roku, że w wyniku porozumienia zawartego na forum Zespołu Trójstronnego, że…
Aktualności

Co musisz wiedzieć, chcąc zacząć pracę w służbie zdrowia?

3 min czytania
Empatia, troskliwość i chęć niesienia pomocy to jedne z najważniejszych cech wielu osób, które chcą zacząć pracę w branży medycznej. Lekarz rodzinny,…
Komentarze