Zobacz jakie jest stanowisko resortu zdrowia w sprawie postulatu "ujednolicenia dokumentacji pielęgniarsko-położniczej" na terenie całego kraju. A kwestia jest naprawdę ważna, kiedy: pisanie, wpisywanie, przepisywanie z jednego miejsca w drugie, bo papiery stały się ważniejsze od chorego. Stały się wartością samą w sobie!

2 min czytania
Aktualności

 

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia – z upoważnienia ministra – na interpelację w sprawie ujednolicenia dokumentacji pielęgniarsko-położniczej we wszystkich placówkach opieki zdrowotnej na terenie całego kraju

 

 

Szanowna Pani Marszałek! Nawiązując do pisma z dnia 12 stycznia 2012 r., znak: MZ-PP-070-7271-1/RJ/12, zawierającego prośbę o przedłużenie terminu udzielenia odpowiedzi na interpelację pani poseł Moniki Wielichowskiej, otrzymaną przy piśmie z dnia 22 grudnia 2011 r., znak: SPS-023-481/11, w sprawie ujednolicenia dokumentacji pielęgniarsko-położniczej we wszystkich placówkach opieki zdrowotnej na terenie całego kraju (18 KOMENTARZY użytkowników Portalu), uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji w przedmiotowej sprawie.
Informuję, że rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz.1697) szczegółowo określa rodzaje i zakres dokumentacji medycznej oraz sposób jej przetwarzania w podmiotach udzielających świadczeń zdrowotnych. Przepisy rozporządzenia obowiązują również pielęgniarki i położne udzielające świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwach podmiotów leczniczych, jak też w ramach indywidualnych, specjalistycznych lub grupowych praktyk pielęgniarki lub położnej.
Podkreślam, że powyższe rozporządzenie wprowadza rozróżnienie na dokumentację indywidualną i zbiorczą oraz określa zakres informacji i danych, jakie powinna ona zawierać. Zgodnie z przepisami rozporządzenia dokumentacja indywidualna odnosi się do poszczególnych pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych. Dokumentacja zbiorcza dotyczy ogółu pacjentów lub określonych grup pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych. Podkreślam, że w tym znaczeniu jest to dokumentacja jednolita. W odniesieniu do zgłoszonej propozycji w sprawie ujednolicenia dokumentacji pielęgniarsko-położniczej we wszystkich placówkach opieki zdrowotnej na terenie całego kraju informuję, że zdania konsultantów krajowych w poszczególnych dziedzinach pielęgniarstwa są podzielone. Konsultanci krajowi wskazują, że aktualnie w kraju dokumentacja pielęgniarska jest budowana w oparciu o:
– przepisy rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania,
– własne doświadczenia i wymogi, jakie stawia sobie kadra zarządzająca szpitalem,
– wytyczne stawiane w standardach szpitalom zamierzającym uzyskać certyfikaty jakości, w tym szczególnie akredytacje.
W związku z powyższym dokumentację pielęgniarską charakteryzuje:
– różnorodność dokumentów wypracowanych w danym szpitalu, uwzględniających specyfikę procesu diagnostycznego, terapeutycznego, pielęgnacyjnego lub badawczego,
– dostosowywanie poszczególnych elementów do wymogów standardów akredytacyjnych.
Biorąc pod uwagę powyższe, wskazuję, że brak uzasadnienia dla ujednolicania dokumentacji pielęgniarsko-położniczej we wszystkich podmiotach leczniczych na terenie całego kraju. Należy podkreślić, że do kompetencji pielęgniarskiej kadry kierowniczej należy wspólne z dyrektorem podmiotu leczniczego określenie zakładowego standardu (wzory formularzy i zasady wypełniania) dokumentacji pielęgniarskiej, która powinna spełniać wymogi ww. rozporządzenia, szczegółowo odzwierciedlać wykonane świadczenia i czynności oraz sytuację pacjenta w kontekście oddziaływania pielęgniarskiego na jego stan zdrowia i funkcjonowania oraz być komplementarna do pozostałej dokumentacji medycznej indywidualnej i zbiorczej prowadzonej w podmiocie leczniczym.
Z poważaniem
Podsekretarz stanu
Marek Haber
Warszawa, dnia 7 lutego 2012 r.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8115 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Zaskoczone pielęgniarki usłyszały w sejmie: stawka lekarza to 60 zł/godz.

3 min czytania
Stanowisko lekarzy wobec projektu ustawy autorstwa związku pielęgniarek Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych w kilku ostatnich artykułach redakcyjnych przekazuje czytelnikom portalu…
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnych

Na kurs specjalistyczny dla pielęgniarek zapisało się ponad 700 osób.

1 min czytania
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek Według danych prezentowanych na stronie internetowej Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie dowiadujemy się, że kurs specjalistyczny, któremu…
Aktualności

Podwieszki do podnośnika pacjenta: Jak wybrać najlepsze dla komfortu i bezpieczeństwa?

5 min czytania
Bezpieczeństwo i komfort pacjenta są priorytetem przy wyborze “podwieszki do podnośnika pacjenta”. W tym artykule wyjaśnimy, na co zwracać uwagę, by wybrać…
Komentarze