Zobacz jakie odszkodowanie sąd zasądził pielęgniarce LM i za jaki okres.

3 min czytania
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMWynagrodzenia pielęgniarek
Zobacz jakie odszkodowanie sąd zasądził pielęgniarce LM i za jaki okres.

Pielęgniarka LM pozwała szpital za nierówne traktowanie w zatrudnieniu

Od kilku dni redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych przekazuje informacje w sprawie odszkodowań, które sądy zasądzają na rzecz absolwentów LM i SM. Dotychczasowe informacje dostępne są w aktualnościach w dziale pt. Odszkodowania dla pielęgniarek LM i SM.

Poniżej publikujemy kolejny fragment uzasadnienia do wyroku sądu, który rozpatrywał pozew pielęgniarki – absolwentki LM, na nierówne traktowanie w zatrudnieniu. To nierówne traktowanie w zatrudnieniu przejawiało się, że ta pielęgniarka wykonywała ten sam zakres obowiązków jak inne pielęgniarki, których wynagrodzenie zasadnicze było wyższe o 1328 PLN.

Pielęgniarka A. K., reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika – radcę prawnego, pozwem z dnia 6 października 2021 r., skierowanym przeciwko Wojewódzkiemu Szpitalowi (…) w Ł., wniosła o ustalenie treści umowy o pracę, zawartej pomiędzy stronami, poprzez ustalenie wynagrodzenia zasadniczego na kwotę 5.477,51 zł oraz zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kwoty 4.000 zł tytułem odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r.

Pismem z dnia 3 lutego 2022 roku, pielęgniarka rozszerzyła powództwo, wnosząc o zasądzenie – w miejsce dochodzonej dotychczas kwoty – kwoty 12 000 zł., tytułem odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, w okresie od 1 lipca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Pismem z dnia 11 kwietnia 2022 roku, pielęgniarka rozszerzyła powództwo w ten sposób, że wniosła o zasądzenie kwoty 17 306,55 zł., tytułem odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu w okresie od 1 lipca 2021 r. do 31 marca 2022 r. z odsetkami ustawowymi za opóźnienie naliczanymi

– od kwoty 1.894,54 zł od 11.08.2021 r. do dnia zapłaty,

– od kwoty 1.899,41 zł od 11.09.2021 r. do dnia zapłaty,

– od kwoty 1.850,83 zł od 11.10.2021 r. do dnia zapłaty,

– od kwoty 1.913,97 zł od 11.11.2021 r. do dnia zapłaty,

– od kwoty 1.781,51 zł od 11.12.2021 r. do dnia zapłaty,

– od kwoty 1.892,24 zł od 11.01.2022 r. do dnia zapłaty,

– od kwoty 1.997,49 zł od 11.02.2022 r. do dnia zapłaty,

– od kwoty 2.279,96 zł od 11.03.2022 r. do dnia zapłaty,

– od kwoty 1.796,60 zł od 11.04.2022 r. do dnia zapłaty.

Sąd zasądził pielęgniarce LM odszkodowanie i ustalił wyższa wysokość wynagrodzenia zasadniczego

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 21 kwietnia 2022 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi X Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w sprawie z powództwa A. K. przeciwko Wojewódzkiemu (…) w Ł. o ustalenie treści stosunku pracy, odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu w punkcie 1 ustalił treść łączącego strony stosunku pracy w ten sposób, że ustala, iż wynagrodzenie zasadnicze powódki wynosi 5.478 zł, zasądził od strony pozwanej na rzecz powódki kwotę 17 306,55 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie naliczanymi od kwot:

a. 1 894,54 zł od dnia 23 października 2021 roku do dnia zapłaty,

b. 1 899,41 zł od dnia 23 października 2021 roku do dnia zapłaty,

c. 1 850,83 zł od dnia 8 lutego 2021 roku do dnia zapłaty,

d. 1 913,97 zł od dnia 8 lutego 2021 roku do dnia zapłaty,

e. 1 781,51 zł od dnia 8 lutego 2021 roku do dnia zapłaty,

f. 1 892,24 zł od dnia 8 lutego 2021 roku do dnia zapłaty,

g. 1 997,49 zł od dnia 12 kwietnia 2021 roku do dnia zapłaty,

h. 2 279,96 zł od dnia 12 kwietnia 2021 roku do dnia zapłaty,

i. 1 796,60 zł od dnia 12 kwietnia 2021 roku do dnia zapłaty, w punkcie 3 oddalił powództwo w pozostałej części, zasądził od strony pozwanej na rzecz powódki kwotę 855 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty (punkt 4), obciążył i nakazał pobrać od strony pozwanej na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi kwotę 1.796,65 zł tytułem zwrotu kosztów sądowych, nadał wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności w punkcie 2. w zakresie kwoty 6 273,51 zł.

Zobacz więcej informacji w sprawie w dziale pt. Odszkodowania dla pielęgniarek LM i SM.

Kolejny artykuł w przedmiotowej sprawie wkrótce.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 4.2 / 5. Ilość głosów: 152

Bądź pierwszym, który oceni wpis

1057 artykułów

O autorze

Redaktor, specjalista social media. Koordynator dystrybucji Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych oraz wyszukiwarki szkoleń w ramach kształcenia podyplomowego. Doradca klienta Sklepu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki zszokowane - 43,2 tys. złotych miesięcznie. Rocznie pół miliona. To zarobek w izbach pielęgniarek.

1 min czytania
Gigantyczne wynagrodzenia w izbach pielęgniarek… Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych od lat zwraca uwagę na gigantyczne wynagrodzenia w izbach pielęgniarek. Niestety…
AktualnościGazeta Pielęgniarek i Położnych

Związek pielęgniarek – zaproponowane przez MZ wzrost wskaźników traktujemy jako punkt wyjścia…

2 min czytania
Związek pielęgniarek zawiódł pielęgniarki W bieżącym wydaniu Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych publikujemy fragment listu Krystyny Ptok do Premiera RP. W liście…
AktualnościOdszkodowania dla pielęgniarek LM

Strata finansowa pielęgniarek z grupy 6 za trzeci rok nierównego traktowania w zatrudnieniu.

2 min czytania
Strata finansowa pielęgniarek z grupy 6 za trzy lata nierównego traktowania w zatrudnieniu względem pielęgniarek z grupy 2… Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek…
Komentarze
×
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarek w trzech dziedzinach pielęgniarstwa.