Zobacz nową tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, która stanowi załącznik do rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 9 KOMENTARZY.

1 min czytania
AktualnościDyskusje na Portalu według działówZasady wynagradzania pielęgniarek i położnych. 466 KOMENTARZY.
Zobacz nową tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, która stanowi załącznik do rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 9 KOMENTARZY.

Zobacz jak przedstawia się tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, która jest załącznikiem do rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej – nowelizacja z dnia 22 maja 2009 roku.

Uwagi  do projektu rozporządzenia zgłoszone zgłoszone przez Naczelna Radę PiP:

Podtrzymuje uwagi zgłoszone do poprzedniego projektu rozporządzenia w dniu 26 lutego 2009 r. Ww. pismo zawierało niżej wymienione uwagi. Proponowane stawki minimalne w grupach I-XI, zdaniem Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych są niższe niż kwota 1276 zł stanowiąca minimalne wynagrodzenie, w związku z czym powinny być podwyższone do tej kwoty. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych proponuje w lewej stronie tabeli stopniowe określenie wzrostu wynagrodzenia pomiędzy kolejnymi grupami zaszeregowania w wysokości od 100 do 300 zł, w celu zmniejszenia rozpiętości wynagrodzenia w poszczególnych grupach, zwłaszcza tych wyższych. Nie ma uzasadnienia dla sytuacji, aby pracownik w najwyższej XXII kategorii zaszeregowania otrzymywał wynagrodzenie takie samo jak pracownik w XIII kategorii zaszeregowania. W związku z powyższym NRPiP proponuje podniesienie dolnych granic wynagrodzenia w poszczególnych kategoriach zaszeregowania z jednoczesnym zmniejszeniem rozpiętości płac w ramach danej kategorii. Proponowane wynagrodzenie pracowników, w tym pielęgniarek /kategorie od XIII do XVI oraz kategoria XXI / jest za niskie. NRPiP proponuje, aby wynagrodzenie w tych kategoriach ustalone zostało w wysokości nie niższej niż 150% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, zgodnie ze Stanowiskiem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie „Katalogu problemów do dyskusji”.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 5 / 5. Ilość głosów: 1

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8265 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOrzecznictwo sądowe

Pielęgniarka odmówiła przyjęcia dyżuru. Została ukarana. Poszła do sądu.

3 min czytania
Pielęgniarka odmówiła przyjęcia dyżuru. Jakie zarzuty postawił pielęgniarce pracodawca… Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych przytacza kolejny fragment uzasadnienia do wyroku Sądu…
AktualnościPraca w Norwegii

Jak bezpiecznie wyjechać do pracy za granicę jako pielęgniarka?

3 min czytania
Dzisiaj chciałbym podzielić się moimi doświadczeniami z pracy z pielęgniarkami wyjeżdżającymi za granicę. Na podstawie dziewięciu lat pracy w Open Europe, specjalizując…
AktualnościOrzecznictwo sądowe

Pracodawca zarzucił pielęgniarce "dezorganizację pracy w oddziale".

6 min czytania
Pielęgniarka odmówiła przyjęcia dyżuru Z uzasadnienia (fragment) wyroku Sądu Okręgowego:  Bezpośrednią przełożoną powódki była M. K., która pełni obowiązki Pielęgniarki Oddziałowej. Przełożoną wszystkich pielęgniarek…
Komentarze