Związek pielęgniarek do premiera: W zakresie wynagrodzeń oczekujemy podwyżek od dnia 1 lipca 2018 r. Uzasadniamy to również danymi opublikowanymi w lutym 2018 r. przez GUS, z których jednoznacznie wynika, że pomimo realizacji trzech transz z Porozumienia podpisanego z Ministrem Zdrowia w 2015 r. grupa pielęgniarek i położnych nadal jest najgorzej wynagradzana spośród wszystkich zawodów specjalistycznych w Polsce.

3 min czytania
AktualnościNowa ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych.Wynagrodzenia pielęgniarek
Związek pielęgniarek do premiera: W zakresie wynagrodzeń oczekujemy podwyżek od dnia 1 lipca 2018 r. Uzasadniamy to również danymi  opublikowanymi w lutym 2018 r. przez GUS, z których jednoznacznie wynika, że pomimo realizacji trzech transz z Porozumienia podpisanego z Ministrem Zdrowia w 2015 r. grupa pielęgniarek i położnych nadal jest najgorzej wynagradzana spośród wszystkich zawodów specjalistycznych w Polsce.

 

Warszawa, dnia 13.03.2018 r.

ZK-288/VII/2018

Pan    
Mateusz Morawiecki    
Prezes Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze,
z uwagi na fakt, że wyczerpaliśmy wszystkie możliwości polubownych uzgodnień, a napięcie i niezadowolenie środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych staje się coraz bardziej czytelne, zmuszeni jesteśmy skierować do Pana Premiera pismo celem osobistego zainteresowania się sprawą.

Wyjaśniamy, że spotkania, jakie miały miejsce w dniach 8 marca 2018 r. oraz 12 marca 2018 r., nie wniosły żadnych istotnych argumentów, które potwierdzałyby prowadzenie sprawnych i skutecznych działań na rzecz zwiększenia wynagrodzeń i zminimalizowania ryzyka pracy w szeroko pojętym pielęgniarstwie i położnictwie, lecz wzbudziły wiele obaw i uzasadnionych wątpliwości.

Istotne jest to, że żaden ze znanych nam dokumentów nie zawiera terminarzy realizacji działań, jak to ma miejsce w Porozumieniu z dnia 8 lutego 2018 r., zawartym pomiędzy Ministrem Zdrowia a lekarzami rezydentami, skutkiem podpisania którego dysproporcje dotyczące płac i warunków pracy zwiększyły się.

W zakresie wynagrodzeń oczekujemy podwyżek od dnia 1 lipca 2018 r. Uzasadniamy to również danymi  opublikowanymi w lutym 2018 r. przez GUS, z których jednoznacznie wynika, że pomimo realizacji trzech transz z Porozumienia podpisanego z Ministrem Zdrowia w 2015 r. grupa pielęgniarek i położnych nadal jest najgorzej wynagradzana spośród wszystkich zawodów specjalistycznych w Polsce.

Co ważne, dodajemy również, że Ustawodawca kosztem pielęgniarek zaciągnął środki z Porozumienia zawartego 23 września 2015 r. między Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia i środowiskiem zawodowym pielęgniarek i położnych, reprezentowanym przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych i Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych do realizacji ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Tym samym doszło nie tylko do złamania zapisów preambuły Porozumienia w zakresie celu, jakiemu miało służyć, lecz również poskutkowało to zwiększeniem dysproporcji i dyskryminacji grupy zawodowej pielęgniarek i położnych, których kwalifikacje zrównano z grupami zawodowymi nieposiadającymi żadnej samodzielności.

Panie Premierze, jak Pan dobrze wie, kryzys w grupie pielęgniarek i położnych jest większy niż w grupie lekarzy. Podpisane z rezydentami Porozumienie i zapisy ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego… są przyczyną wzrastającego napięcia, skutkiem czego rośnie oburzenie środowiska i dochodzi do utraty zaufania do struktur rządowych, co w warunkach demokracji działa destrukcyjnie i nie powinno mieć miejsca.  

Dodać należy, że dzieje się to w sytuacji, kiedy pomimo braków kadrowych i ciężkich warunków pracy, pielęgniarki i położne mobilizują się i dbają o podwyższenie jakości opieki nad zdrowiem i życiem pacjenta. Naszym celem jest doprowadzenie tylko do porównywalnych warunków pracy i płacy.

Ze strategicznego punktu widzenia jest to ważne, bowiem my – pielęgniarki i położne – stanowimy ca 60% pracowników ochrony zdrowia. Domagamy się więc proporcjonalnego do potrzeb zainteresowania tą grupą zawodową, która ma decydujący wpływ na ochronę zdrowia w Polsce.

Według WHO warunki pracy pielęgniarek i położnych stwarzają duże ryzyko związane z napięciem, narastającym stresem, emocjami, pracą zmianową, co w dłuższej perspektywie skutkuje zwiększoną zachorowalnością i to ryzyko stale rośnie. W tej sytuacji skutki nieudzielania dodatkowego urlopu zdrowotnego w naszej grupie zawodowej generują ryzyko związane z utratą zdrowia, a nawet życia, co potwierdzają dane statystyczne.

Naszym celem jest wyłącznie zwiększenie wynagrodzeń i zminimalizowanie ryzyka związanego z pracą pielęgniarek i położnych oraz równomierne traktowanie wszystkich grup zawodowych w ochronie zdrowia.

Dlatego prosimy o zakreślenie konkretnych terminów realizacji działań Rządu, również w odniesieniu do Strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce.

Dla zobrazowania naszych dotychczasowych działań załączamy pismo, jakie zostało skierowane do Ministra Zdrowia w dniu 26.02.2018 r. i Stanowisko Zarządu Krajowego OZZPiP z dnia 16.02.2018 r., dotyczące warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych i wskazujące na zwiększające się dysproporcje po podpisanym Porozumieniu z rezydentami.

Reasumując, wnosimy jak na wstępie. Prosimy o pilne odniesienie się do przesłanek zawartych w naszym piśmie. Pozostajemy otwarci na konstruktywną, lecz lojalną współpracę, która uszanuje każdą ze stron.

Pozostając z wyrazami szacunku      
Przewodnicząca      
Ogólnopolskiego Związku               
Zawodowego      
Pielęgniarek i Położnych      
Krystyna Ptok

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 5 / 5. Ilość głosów: 1

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8301 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. Wynagrodzenie: 8 000 – 12 000 zł/mies. brutto.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Praktyka lekarza rodzinnego zatrudni pielęgniarkę praktyki / pielęgniarkę środowiskową. Do zadań należy również obsługa rejestratorska pacjentów i obsługa…
Aktualności

Izba pielęgniarek organizuje całodzienny pobyt nad morzem dla pielęgniarek.

1 min czytania
Całodzienny pobyt nad morzem dla pielęgniarek i położnych… UWAGA!!! Są jeszcze wolne miejsca na wyjazd w dniu 27.07.2024 r.Przyjmujemy również zapisy na…
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Specjalizacje pielęgniarek - czy każda specjalizacja powinna zostać uznana na każdym oddziale?

1 min czytania
Specjalizacje a wynagrodzenia Sprawa, która cytujemy za lipcowym wydaniem Gazety Pielęgniarek i Położnych dotyczy pielęgniarek posiadających tytuł magistra pielęgniarstwa oraz specjalisty w…
Komentarze