Związku pielęgniarek rozmowy z ministerstwem o siatce płac.

6 min czytania
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LM
Związku pielęgniarek rozmowy z ministerstwem o siatce płac.

Komunikat po posiedzeniu prezydium zarządu krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych

Na posiedzenie Prezydium Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w dniu 11 stycznia 2023 r. przybyli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia: Wiceminister Zdrowia Piotr Bromber, Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego Jakub Bydłoń i Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych Edyta Gadomska.

Udział przedstawicieli Ministerstwa był efektem skierowanego w dniu 2 stycznia 2023 r. przez OZZPiP do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego pisma o podjęcie interwencji wobec zaniechań i braku realizacji „Polityki Wieloletniej Państwa na Rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce”, przyjętej Uchwałą nr 124/2019 Rady Ministrów z dnia 15.10.2019, znak RM-111-133-19.

Związek pielęgniarek o zaniechaniach w realizacji na rzecz pielęgniarstwa…

Ogólnopolski Związek Zawodowego Pielęgniarek i Położnych we wniosku do Premiera wskazał obszary „Polityki Wieloletniej Państwa na Rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce”, w których występują zaniechania i brak terminowej realizacji, m.in.:

– szczegółowa regulacja kompetencji pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia; opracowanie standardów organizacyjnych z określeniem ról i kompetencji zawodowych pielęgniarki i położnej w poszczególnych rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej lub poszczególnych dziedzinach specjalizacji pielęgniarek i położnych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów priorytetowych; dookreślenie kompetencji zawodowych pielęgniarek i położnych do poszczególnych poziomów studiów (studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia) oraz specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa – obszar ten miał być zrealizowany na bieżąco z terminem końcowym 2022 r.

– opracowanie standardów organizacyjnych z określeniem roli i kompetencji zawodowych pielęgniarki i położnej w poszczególnych rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej/poszczególnych dziedzinach specjalizacji pielęgniarek i położnych ze szczególnym uwzględnieniem obszarów priorytetowych; „Polityka” zakładała w pierwszej kolejności opracowanie standardów organizacyjnych w pielęgniarstwie nefrologicznym, operacyjnym, podstawowej opiece zdrowotnej, stacjonarnej i domowej opiece długoterminowej, opiece ginekologicznej – obszar ten miał być zrealizowany na bieżąco z terminem końcowym 2023 r.

– nie wprowadzenie w sposób kompleksowy norm zatrudnienia tj. brak całościowego określenia liczby pielęgniarek i położnych oraz ich kwalifikacji w poszczególnych zakresach świadczeń medycznych. Liczba i kwalifikacje zawodowe pielęgniarek i położnych w istotnym wymiarze wpływają na wysoką jakość udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, bezpieczeństwo pacjentów, co potwierdzają badania naukowe prowadzone w tym zakresie

– wypracowanie przepisów dotyczących zapewnienia odpowiedniej obsady pielęgniarskiej na dyżurze/zmianie gwarantującej optymalną opiekę pielęgniarską i bezpieczeństwo pacjenta; „Polityka” przewidywała podjęcie działań w celu opracowania szczegółowych propozycji zapisów, które zapewnią odpowiednią obsadę na dyżurze i zagwarantują dobrą jakość opieki – termin realizacji tego obszaru wskazano: realizacja na bieżąco do 2022 r.

Minęły 3 lata i nie zostały zrealizowane żadne założenia w zakresie polityki na rzecz pielęgniarek

Przedstawiciele OZZPiP podkreślili, że choć minęło ponad trzy lata, to w wielu obszarach „Polityki Wieloletniej Państwa na Rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce” nie zostały zrealizowane żadne, nawet cząstkowe założenia.

Związek zawodowy pielęgniarek: gdyby…

Gdyby Ministerstwo Zdrowia wywiązało się z przyjętych obowiązków i przyjętego przez Radę Ministrów harmonogramu to być może nie mielibyśmy obecnie tak wielkich problemów z wdrożeniem ostatniej obowiązującej od lipca 2022r. nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Jeśli te prace zostałyby wykonane w założonym terminie, to z dużym prawdopodobieństwem doszłoby do przygotowania w zupełnie innym kształcie Załącznika do w/w ustawy, który obecnie podzielił pracowników medycznych (w tym pielęgniarki i położne) oraz pracowników działalności podstawowej na grupy zawodowe i przypisał im określone współczynniki pracy.

Gdyby Ministerstwo Zdrowia do 30 czerwca 2022 r. określiło kompetencje pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia i rozpisując je dla poziomu studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz dla specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, a następnie te kompetencje wpisano do zakresu obowiązków pielęgniarkom i położnym, które uzyskały prawo wykonywania zawodu to w ocenie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych nie doszłoby do tak ogromnych różnic płacowych na poziomie najniższego wynagrodzenia zasadniczego między grupą 2, a grupą 6.

Ponadto, zabrakło wprowadzenia do załącznika do ustawy podstawowego wymogu tzw. doświadczenia zawodowego, które powodowałoby automatyczne przeniesienie pielęgniarek i położnych do wyższej grupy zawodowej wraz z latami wykonywania pracy.

W ocenie Związku zaniechania Ministerstwa Zdrowia doprowadziły obecnie do wybuchających w całym kraju konfliktów na tle płacowym w poszczególnych podmiotach leczniczych.

Ministerstwo odniesie się do poruszanych zagadnień na piśmie

Dyrektor Edyta Gadomska przekazała informację o stanie realizacji polityki w poszczególnych obszarach. Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia zobowiązali się przedstawić pisemny raport z realizacji obszarów „Polityki Wieloletniej Państwa na Rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce”, wskazanych przez OZZPiP we wnioskach do Prezesa Rady Ministrów.

Krystyna Ptok, Przewodnicząca OZZPiP
Warszawa, dnia 11.01.2023 r.

źródło: ozzpip.pl

Komentarz redakcji Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych

Kolejne spotkanie związku OZZPiP z przedstawicielami ministerstwa zdrowia. W tym wiceministrem Bromberem. Osobą, która wraz Józefą Szczurek-Żelazko jest odpowiedzialny za stan polskiego pielęgniarstwa. To pan wiceminister jest autorem chaosu w szeregach kadry pielęgniarskiej.

Chaosu, który dotyczy kwestii wynagradzania pielęgniarek i położnych. Chaosu, który przejawia się w odarciu najbardziej doświadczonych pielęgniarek z godności zawodowej. Czy wiceministrowi zabrakło wyobraźni? Dlaczego spowodował, że pielęgniarki wykonujące ten sam zakres obowiązków mają horrendalnie zróżnicowane wynagrodzenia zasadnicze? Różnica sięga wraz pochodnymi 3 tys. PLN.

Teraz skutki radosnej urzędniczej twórczości pana Piotra Brombera oceniają sądy. Bowiem właśnie – sądy, nakazują wypłacanie odszkodowań „gorszym pielęgniarkom”. Także drugiej instancji.

Szczegóły w zakresie odszkodowań dla pielęgniarek opisujemy w dziale pt. Odszkodowania dla pielęgniarek i położnych LM oraz SM.

Co powie pan wiceminister, kiedy dyrektorzy podmiotów leczniczych powiedzą, że nie mają pieniędzy na odszkodowania dla pielęgniarek LM i SM. Tylko jedna pielęgniarka LM ma podstawy prawne do nakazu sądowego – wypłaty odszkodowania w kwocie minimum 55 tys. PLN. W skali kraju to są tysiące pielęgniarek i położnych, które mają pełne prawo do uzyskania odszkodowania.

Miliardy na odszkodowania dla dyskryminowanych pielęgniarek

Do redakcji portalu zgłaszają się liczne pielęgniarki, które poprzez kancelarie prawne rozpoczynają procedurę uzyskania od pracodawców odszkodowań. Zdarza się, że pielęgniarka z jednego szpitala dzwoni w imieniu 100 -200 pielęgniarek i położnych. Przy założeniu, że takich osób jest ponad 150 tys. (tak wynika z danych podawanych przez NFZ i MZ – więcej szczegółów wkrótce na portalu) to kwota odszkodowań w skali kraju może wynieść… ponad 8,5 miliarda złotych. Tylko z racji zaniżonego wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku za pracę w porze nocnej. A są jeszcze wypłacane inne składniki wynagrodzenia, które zapewne zwiększą kwotę żądanego przez pielęgniarki odszkodowania.

Pielęgniarki i położne mają czas… Mogą bowiem składać pozwy w sprawie dyskryminacji płacowej do 3 lat wstecz. Najlepiej w lipcu 2023 roku. Za okres od 1 lipca 2021 do 30 czerwca 2023. Taki sposób składania pozwów uchroni pielęgniarki od składania pozwów uzupełniających. Bowiem w sytuacji kiedy pielęgniarka złoży pozew za okres 1 lipca 2021 do 31 stycznia 2023 to uzyska za ten okres odszkodowanie. Ale będzie chciała zapewne składać kolejny pozew za okres 1 luty – 30 czerwca 2023 roku. W pewnym przypadku nie będzie musiała tego zrobić. Od czego to zależy? Od dobrze napisanego pozwu… O tym wkrótce na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych. Mamy czas na przygotowanie pielęgniarek i położnych do składania dobrze przygotowanych pozwów o nierówne traktowanie w zatrudnieniu – dyskryminację płacową.

Pytanie: Jakie konsekwencje poniesie wiceminister zdrowia Piotr Bromber za skutki swojego działania w zakresie siatki płac pielęgniarek i położnych. Skala odszkodowań będzie przecież ogromna…

Chciałem jeszcze odnieść się do treści komunikatu OZZPiP ze spotkania w dniu 11 stycznia 2023 roku. Niestety ze względu na brak czasu, komentarz opublikuję w dniu 16 stycznia o godz. 8.00. Nadmienię króciutko, że powyższy komunikat może stanowić oś pozwu sądowego w sprawie przedmiotowych odszkodowań. Szczegóły jutro…

A dziś mam dyżur 24 godzinny na neurochirurgii. Super praca. Bardzo ciekawy obszar pielęgniarstwa. Dający dużą satysfakcję oraz możliwość rozwoju zawodowego. Spokojnego niedzielnego dyżuru wszystkim pielęgniarkom i położnym…

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 4.2 / 5. Ilość głosów: 49

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7606 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościPielęgniarki z mgr pozywają szpitale

Pielęgniarka Józefa Szczurek-Żelazko w poszukiwaniu świadomości o płacach pielęgniarek.

2 min czytania
Pielęgniarka Józefa Szczurek-Żelazko autorką skandalicznych zapisów siatki płac pielęgniarek i położnych Najpierw ta pani coś wymyśliła, potem autorytatywnie wprowadziła w życie. Była…
Aktualności

Pielęgniarki pracujące za granicą o 24-godzinnych dyżurach.

2 min czytania
Pielęgniarki o pracy dobowej za granicą Praca pielęgniarek w systemie 24-godzinnym ma swoich zwolenników oraz rzesze osób, które zwracają uwagę na bezpieczeństwo…
Aktualności

Wiedza pielęgniarek na temat lewokomorowej niewydolności serca.

1 min czytania
Badania ankietowe wśród pielęgniarek i położnych Do redakcji pielegniarki.info.pl bardzo często zgłaszają się studenci pielęgniarstwa i położnictwa z prośbą o publikację kwestionariuszy…
Komentarze
×
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LM

Pielęgniarka z 37-letnim stażem zarabia mniej o 3 tys. PLN niż pielęgniarka z 6-letnim stażem.