Pielęgniarki - jest ustawa o urlopie szkoleniowym. To jakiś dramat...

Urlop szkoleniowy pielęgniarek i położnych.

JEST USTAWA O URLOPIE SZKOLENIOWYM PIELĘGNIAREK.

TO JAKIŚ DRAMAT...

W dniu 7 czerwca 2019 roku do sejmu wpłynął projekt ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, dotyczący między innymi urlopu szkoleniowego, który rząd zatwierdził 6 czerwca br. Mało która pielęgniarka będzie mogła skorzystać z tego "wirtualnego przywileju". Zresztą czytajcie projekt ustawy i oceńcie sami. Poniżej także uzasadnienie do projektu. 

Mariusz Mielcarek

Projekt 

U S T AWA
z dnia
o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

po art. 61 dodaje się art. 61a w brzmieniu:

„Art. 61a. 1. Pielęgniarce i położnej podnoszącej kwalifikacje zawodowe w formach innych niż określone w art. 66 ust. 1, zgodnie z zakresem obowiązków wykonywanych na danym stanowisku pracy, przysługuje, na jej wniosek i za zgodą pracodawcy, urlop szkoleniowy w wymiarze do 6 dni roboczych rocznie, płatny według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. 
2. Wymiar urlopu szkoleniowego dla pielęgniarki i położnej, o której mowa w ust. 1, jest ustalany przez pracodawcę w zależności od czasu trwania poszczególnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
3. Pielęgniarka i położna ma obowiązek niezwłocznie przedstawić pracodawcy dokument poświadczający jej udział w formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych innych niż określone w art. 66 ust. 1.”.
Art. 2. W 2019 r. urlop szkoleniowy, o którym mowa w art. 61a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wynosi do 6 dni roboczych.
Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

UZASADNIENIE

Ponadto projekt ustawy wprowadza regulację dotyczącą możliwości skorzystania z urlopu szkoleniowego przez pielęgniarkę i położną celem stałego aktualizowania swojej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w formach innych niż określone w art. 66 ust. 1 ustawy (tj. szkolenia specjalizacyjnego, kursu kwalifikacyjnego, kursu specjalistycznego i kursu dokształcającego), zgodnie z zakresem obowiązków wykonywanych na danym stanowisku pracy przez pielęgniarkę i położną – na jej wniosek i za zgodą pracodawcy – w wymiarze do 6 dni roboczych rocznie, płatnego według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Wymiar urlopu szkoleniowego dla pielęgniarki i położnej będzie ustalany przez pracodawcę w zależności od czasu trwania poszczególnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Pielęgniarka i położna ma obowiązek przedstawić pracodawcy dokument poświadczający jej udział w formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych innych niż określone w art. 66 ust. 1 ustawy. Zmiana dotycząca płatnego urlopu szkoleniowego jest realizacją ustaleń, o których mowa w § 1 ust. 7 Porozumienia zawartego w dniu 9 lipca 2018 r. pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych i Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych a Ministrem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia.

W projekcie ustawy wprowadzono również przepis przejściowy mający na celu zagwarantowanie pielęgniarkom i położnym do 6 dni urlopu szkoleniowego w 2019 r. niezależnie od dnia wejścia w życie przedmiotowej ustawy.

Zmiana przepisów dotyczących płatnego urlopu szkoleniowego dla pielęgniarek i ołożnych będzie miała pozytywny wpływ na działalność dużych przedsiębiorstw, gdyż wpłynie na wzrost zainteresowania podjęciem pracy w tych przedsiębiorstwach oraz poprawę warunków pracy pielęgniarek i położnych. Jednocześnie powyższa zmiana będzie miała wpływ na koszty pracodawców poniesione z tytułu nieobecności pracownika w pracy.

Zmiana przepisów dotyczących płatnego urlopu szkoleniowego dla pielęgniarek i położnych będzie miała również pozytywny wpływ na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców. Zmiana ta wpłynie na wzrost zainteresowania podjęciem pracy w tych przedsiębiorstwach oraz poprawę warunków pracy pielęgniarek i położnych.

Ponadto zmiana wprowadzająca urlop szkoleniowy dla pielęgniarki i położnej może wpłynąć na większe zainteresowanie przedsiębiorstwami prowadzącymi usługi szkoleniowe i tym samym może zwiększyć ich przychody. Powyższa zmiana będzie miała wpływ na koszty pracodawców poniesione z tytułu nieobecności pracownika w pracy.

źródło: strona internetowa sejmu RP

Komentarze użytkowników

#1  2019.06.08 15:45:26 ~Ada

Co to znaczy? Nic z tego nie rozumiem. Należy się urlop czy nie? Panie Mariuszu?

#2  2019.06.08 17:08:55 ~2

A czy te przedsiębiorstwa szkoleniowe są formalnie zobligowane do programu zgodnego z ustawowym opisem zawodu dla którego świadczą usługi ? Jeżeli tak to od kiedy?

#3  2019.06.08 18:37:54 ~klara

Rozumiem to tak : Jest to urlop szkoleniowy dla kadry kierowniczej i zarządzającej, bo tylko one jeżdzą na różne ,nasiadówki'', czyli konferencje.

#4  2019.06.09 06:25:18 ~Monika

No i gdzie ten dramat? Bo nie widzę związku. Zasady udzielania urlopu szkoleniowego są podobne do tych które miewają firmy jako część regulaminu zakładowego. Jak zwykle demonizuje Pan, Panie Mariuszu.

#5  2019.06.09 07:44:09 ~???

Jedna skorzysta z urlopu,druga będzie harować sama.Zapłaci nie przedsiębiorca,a druga pielęgniarka.Czyż nie tak ?

#6  2019.06.09 07:49:39 ~cd

Tak było,nawet jeżeli był kurs salowych na snitariuszki,a szkolenie było w jej godzinach pracy,to pracę salowych musiała przejąć pielęgniarka.Bo nie możesz być wredną,wyrodną koleżanką.

#7  2019.06.09 07:58:44 ~Dora

Drogie kolezanki czytajac te opinie nasuwa sie jeden wniosek ustawa tak jest sprecyzowana ze nie wiadomo o co chodzi a my juz gniewamy sie jedna na drugą.

#8  2019.06.09 09:41:33 ~Piel

Panie Mariusz, proszę to jakoś łopatologicznie mi wyjaśnić, bo ni hu hu nie rozumiem :(

#9  2019.06.09 15:17:31 ~#9

6 dni urlopu szkoleniowego,to może wystarczy na kurs zmiany pampersow i podkladania basenów,bo to ostatnio powszechnie zrzucony obowiazek na pielęgniarki.Te przepisy to niech autorzy tej radosnej twórczości w buty sobie złożą,będą wyzsi na tych swoich taboretach.

#10  2019.06.09 17:00:32 ~Celina

U mnie na oddziale 4 robią spec i wszystkie mają po 6 dni

#11  2019.06.09 17:15:07 ~Ala

Nie wiem o jaki dramat chodzi

#12  2019.06.09 19:13:15 ~12

Nie drwij! Wymienione czynności podlegają ochronie prawnej. Jak nie skończysz szkoły czy studiów pielęgniarskich czy lekarskich i będziesz je wykonywać, to podlegasz pod Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (obecnie-art.87 Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z 2011 r.)

#13  2019.06.09 22:36:11 ~Asz

Ja tu nie widzę problemu. W Norwegii urlop szkoleniowy platny na szkolenie zewnetrzne należy Ci się tylko na dni egzaminacyjne. A szkolenia zewnętrzne wykonujemy w dni wolne od pracy. Ewentualnie udziela się wolnego za dni opracowane na zasadzie zobowiązania na opracowanie. Czyli jeśli chcesz mieć wolne płatne na specjalizację, to podpisujesz zobowiązanie pracy na 2 lata na tym samym stanowisku po zakończeniu specjalizacjiSzkolenia wewnętrzne są płatne, ale raczej szału tematycznego nie ma. 6 dni? Oj jakbym chciała w gratisie 6 dni na szkolenia w roku

#14  2019.06.09 22:47:54 ~Asz

Popieram wypowiedzi 4.

#15  2019.06.09 23:08:05 ~Renia

Panie Mariuszu. Z Wielkopolski nie dostałyśmy nawet grosza podwyżki gwarantowanego 1100 zł. A co dopiero urlop szkoleniowy. Paranoja. Skączyła niedawno specjalizację i zastanawiam się po co jeżeli niemam żadnych kożyści z tego powodu.

#16  2019.11.13 15:18:01 ~Kasia

Czytam ale nadal nie rozumiem! Proszę powiedzieć czy na studia magisterskie niestacjonarne należy się taki urlop czy nie? Jak mam to przedstawić pracodawcy, który przepis interpretuje w taki sposób że, urlop szkoleniowy pielegniarkom należy się tylko na szkolenie podyplomowe, CZYLI NIE NA STUDIA. Proszę o odpowiedź

#17  2019.11.21 10:34:31 ~Marek

Podpinam sie pod pytanie nr 16 Studia magisterskie niestacjonanrne wyczerpują przesłanki ustawy? Należy nam sie te do 6dni czy nie w tym przypadku?

Dodaj komentarz