Zagadka wiceministra: "W klinice powinno być 65,8% etatów pielęgniarskich, a obecnie są zatrudnione 84 pielęgniarki". O co kaman?

Pielęgniarki i pielęgniarstwo 2019.

Posiedzenie plenarne sejmu w dniu 13 czerwca 2019 roku

Poseł Aldona Młyńczak:

Szanowna Pani Marszałek! Pani Minister! Mówimy o dramatycznym stanie służby zdrowia, to już jest drugie pytanie. Chociaż pani minister uspokaja, to wydaje nam się, że nie jest aż tak dobrze, bo są jednak problemy finansowe, brak dostępu do lekarzy i w dalszym ciągu bardzo doskwiera brak pielęgniarek i personelu pomocniczego. I tak np. chociażby we Wrocławiu w maju w 2019 r., czyli miesiąc temu, z powodu braku obsady pielęgniarek m.in. w Klinice Transplantologii Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej było realne ryzyko zamknięcia jednego z oddziałów szpitala. Dzięki takiej akcji, dzięki działaniom pani prof. Chybickiej, która siedzi obok, a także pana dyrektora szpitala klinicznego we Wrocławiu udało się, ten oddział nie został zamknięty, ale to była naprawdę duża akcja. Nie wszędzie, nie zawsze można taką akcję przeprowadzić, żeby (Dzwonek) zatrudnić odpowiednią ilość pielęgniarek. Chociażby w tym szpitalu klinicznym brakuje ok. 70 pielęgniarek. I tak jest w całej Polsce.

Moje pytanie jest takie: Jaka jest liczba wakatów na stanowiskach pielęgniarskich w szpitalach we Wrocławiu, na Dolnym Śląsku, w całej Polsce? Jakie działania zamierza jeszcze podjąć ministerstwo, oprócz tych, o których pani minister mówiła, w roku 2019 i w następnych latach, aby zwiększyć liczbę personelu pielęgniarskiego w szpitalach? Dziękuję.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko:

Ja bardzo dziękuję za to pytanie. Jeżeli jednak panie przygotowujecie pytanie, to radziłabym opierać się na faktach. Bardzo dziękuję pani profesor za zwrócenie uwagi na problem, natomiast my mamy twarde dane ze szpitala, przesłane przez pana dyrektora, na którego pani poseł się powołuje. Z informacji udzielonej przez pana dyrektora wynika, że w Klinice Transplantologii Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Przylądek Nadziei nie ma żadnych zagrożeń w realizacji udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Liczba personelu pielęgniarskiego pracującego w klinice dziecięcej zapewnia bezpieczeństwo małych pacjentów. Według norm określonych przez ministra zdrowia, a one determinują, jakie jest zapotrzebowanie, w klinice powinno być 65,8% etatów pielęgniarskich, a obecnie są zatrudnione 84 pielęgniarki.

W związku z powyższym kwestia punktowego braku pielęgniarek to jest kwestia organizacyjna osób zarządzających tym szpitalem. Taką informację otrzymaliśmy od dyrektora szpitala. Oczywiście państwo możecie kwestionować. My w trybie interwencji ministra zdrowia po doniesieniach medialnych wystąpiliśmy i otrzymaliśmy taką informację, która ilustruje to zjawisko, o którym państwo mówicie. (...)

Wybrał: Mariusz Mielcarek 

źródło: www.sejm.gov.pl 


 

Zobacz także:


Branżowy miesięcznik pielęgniarek i położnych