Pielęgniarki - wzrost płacy od 130 do 320 zł od lipca 2019?

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

WZROST PŁACY OD 130 DO 320 ZŁ OD LIPCA 2019? 

opzz.org.pl

O wynagrodzeniach w Trójstronnym Zespole do Spraw Ochrony Zdrowia

(...)

Trójstronny Zespół nie spotykał się od 2 miesięcy (ostatnio 18 marca br.), stąd OPZZ złożył wniosek o pilne jego zwołanie, zwłaszcza w kontekście narastających oczekiwań płacowych różnych grup zawodowych, ale i konieczność kontynuacji dyskusji odnośnie podwyższenia kwoty bazowej, od której ustalane jest najniższe wynagrodzenie zasadnicze pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (na podstawie ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych). Minister Zdrowia jednoznacznie zadeklarował realizację postulatu odmrożenia kwoty bazowej z ustawy ,,podwyżkowej” wynoszącej obecnie 3,9 tys. zł brutto 4,1 tys. zł – 4,2 tys. zł. 

To postulat OPZZ zgłaszany od początku prac nad ustawą – bowiem iloczyn kwoty bazowej i współczynnika pracy decyduje o wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne oraz pracowników działalności podstawowej innych niż pracownicy wykonujący zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Minister wskazał także, że ,,odmrożenie” kwoty bazowej o 300 zł spowodowałoby skutek w wymiarze rocznym dla budżetu NFZ w 2019 r. o 100 mln zł i o kolejne 100 mln zł w 2020 r., oraz, że w zależności od grupy zaszeregowania pracownicy dostaliby od 130 do 320 zł brutto. Zmiana ustawowa będzie przygotowana niezwłocznie i przekazana do konsultacji społecznych, aby jej wejście w życie skutkowało wzrostem wynagrodzeń od 1 lipca 2019 r.      

W dyskusji strona społeczna wskazywała także na zasadność regulowania mechanizmów płacowych dla pracowników ochrony zdrowia w sposób jednolity, sprawiedliwy i racjonalny (tj. bez podziału na grupy zawodowe dla których są pieniądze ,,znaczone”). 

(...)

oprac. RG

22 maja 2019 roku

źródło: opzz.org.pl


 

Zobacz także:


Branżowy miesięcznik pielęgniarek i położnych