Pielęgniarki: świadczeń z zakresu kardiologii udzielały pielęgniarki na oddziale neurochirurgii.

Pielęgniarstwo i pielęgniarki.

PIELĘGNIARKI: ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU KARDIOLOGII

UDZIELAŁY PIELĘGNIARKI NA ODDZIALE NEUROCHIRURGII. 

Zobacz także:

Rząd o pielęgniarkach i pielęgniarstwie.

Izba pielęgniarek: pielęgniarki wracają do zawodu, bo "zaczyna dziać się dobrze w pielęgniarstwie". 

Pielęgniarka: Jestem sfrustrowana zarobkami i mobbingiem współpracowników.

NFZ przeprowadził w szpitalu kontrolę, ktora zakończyła się nałożeniem kary umownej. Szpital od tej kary się odwołał i sprawa trafiła do sądu. Poniżej feagment uzasadnienia do wyroku: 

"Przedmiot kontroli stanowiła realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne numer (...) w zakresach: kardiologia- hospitalizacja, kardiologia- hospitalizacja(...), choroby wewnętrzne- hospitalizacja, neurochirurgia hospitalizacja, ze szczególnym uwzględnieniem warunków udzielania świadczeń pacjentom w ramach w/w zakresów świadczeń, w tym szczególnie pod kątem zapewniania pacjentom po zabiegach kardiologicznych odpowiedniej opieki (min. tryb postępowania w zakresie zapewnienia pacjentom całodobowej opieki lekarsko- pielęgniarskiej i monitorowania stanu chorych po zabiegach kardiologicznych).

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono szereg nieprawidłowości.

W zakresie realizacji umowy kardiologia- hospitalizacja oraz kardiologia- hospitalizacja (...)

Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono udzielanie świadczeń w miejscu niewskazanym do realizacji umowy.

Świadczeniodawca (pozwany) udzielając świadczeń w zakresie kardiologia wykorzystywał sale chorych innego oddziału tj. (...), a więc planował i organizował udzielanie świadczeń w zakresie kardiologia również poza miejscem wskazanym do realizacji umowy zawartej z (...). Świadczeniodawca udzielał świadczeń w pomieszczeniach niezgłoszonych do realizacji umowy, część chorych kardiologicznych odbywała leczenie w salach chorych oddziału (...). Ponadto na rzecz w/w pacjentów świadczeń udzielał personel pielęgniarski tego oddziału oraz oddziału Neurochirurgii, a więc niezgłoszony do realizacji umowy z (...) w zakresie kardiologia (wytłuszcznie od redakcji portalu).

Nadto oddział (...), w którym byli hospitalizowani pacjenci nie dysponował sprzętem koniecznym do realizacji świadczeń w zakresie kardiologia. Do dyspozycji tych pacjentów pozostawał sprzęt znajdujący się na sąsiadującym oddziale neurochirurgii bądź piętro niżej na oddziale kardiologii.

W sali chorych nr (...) oddziału (...) nie zapewniono pacjentom w różnym stanie klinicznym, możliwości skutecznego przywołania personelu pielęgniarskiego w razie potrzeby za pomocą dzwonka przyłóżkowego (dzwonek znajdował się w ścianie).

Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności ocieniono udzielanie świadczeń przez personel lekarski niezgodnie z harmonogramem pracy określonym w harmonogramie zasoby. Pozwany w kontrolowanym okresie realizował umowę w zakresie kardiologia za pomocą personelu lekarskiego, który nie został wskazany do realizacji umowy.

Negatywne ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono udzielanie świadczeń przez personel pielęgniarski niezgodnie z harmonogramem pracy określonym w harmonogramie zasoby. W wyniku kontroli wykazano, że spośród personelu pielęgniarskiego wskazanego do realizacji umowy w zakresie kardiologia jedynie dwie osoby udzielały świadczeń K. T. oraz I. D. udzielająca świadczeń wyłącznie w styczniu i lutym, która od marca 2014 roku została przeniesiona do oddziału rehabilitacyjnego.

Pozostały personel pielęgniarski wskazany do realizacji umowy w zakresie kardiologia świadczeń nie udzielał. Nadto świadczeń dla zakresu kardiologia jak i zakresu choroby wewnętrzne udzielał ten sam personel tj. wspólny dla całego oddziału.

Świadczeń nie udzielał personel pielęgniarski, który został wykazany w harmonogramie- zasoby dla zakresu kardiologia za wyjątkiem dwóch pielęgniarek. Ponadto świadczeń pacjentom z zakresu kardiologia udzielał personel pielęgniarski (...) i Oddziału Neurochirurgii, a więc personel niewskazany do realizacji umowy w zakresie kardiologia".

źródło: orzeczenia.ms.gov.pl

Cdn...

Wybrał: Mariusz Mielcarek 


Zobacz także:


Branżowy miesięcznik pielęgniarek i położnych