Pielęgniarki w dużych miastach mają wyższe wynagrodzenia.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych


PIELĘGNIARKI W DUŻYCH MIASTACH

MAJĄ WYŻSZE WYNAGRODZENIA. 

Posiedzenie senatu w dniu 1 sierpnia 2019 roku. Dyskusja nad nowelizacją ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Senator Sprawozdawca Dorota Czudowska:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!

Mam zaszczyt przedstawić w imieniu Komisji Zdrowia nowelizację ustawy z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Ustawa jest nieskomplikowana i właściwie można powiedzieć, że jest to prezent dla pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, którzy zarabiają najmniej. Dlaczego prezent? Dlatego że według ustawy z 2017 r. do końca 2019 r. obowiązywała stawka wynosząca 3 tysiące 900 zł, na podstawie której według taryfikatora, według odpowiedniego współczynnika wyliczano tę najniższą płacę. Ta stawka wynosi na dzisiaj i miała wynosić do 31 grudnia 2019 r., jak powiedziałam, 3 tysiące 900 zł, a my nowelizacją tej ustawy zwiększamy tę kwotę do kwoty 4 tysięcy 200 zł.

No, była dyskusja, skąd wziąć na to pieniądze. Środowisk przedstawicieli izb lekarskich… Mówiono, że to nie było konsultowane. Ale te zarzuty… Tzn. na pytania odpowiadał głównie minister. W tym roku kilka miliardów złotych więcej trafiło do Narodowego Funduszu Zdrowia, a poprzez niego do świadczeniodawców, tak więc dyrektorzy powinni sobie z tymi kwotami poradzić, zwłaszcza że – podkreślali to minister, a także dyskutanci – to dotyczy najniższego wynagrodzenia. Niektórzy już od dawna mają znacznie, znacznie wyższe wynagrodzenia niż to, o którym mówimy. To dotyczy lekarzy, ale także wielu pielęgniarek, zwłaszcza zatrudnionych w dużych miastach. A w przypadku tych, którzy zarabiają najmniej, ta kwota 4 tysięcy 200 zł, po porozumieniu ze związkami zawodowymi danego zakładu pracy bądź przedstawicielami pracowników, może być wypłacana już od 1 lipca. Dla najniższej grupy – tylko przypomnę – dla najmniej zarabiających pracowników działalności podstawowej innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny ten współczynnik wynosi 0,58. Tak więc będzie to płaca wyższa niż ta minimalna obowiązująca w Polsce.

źródło: stenogram posiedzenia senatu

Wybrał: Mariusz Mielcarek 


Zobacz także:

Pielęgniarką oddziałową ratownik medyczny?

Praca dla pielęgniarek. Od 6 370 PLN.

Zamiast pielęgniarki krew pobierze opiekun medyczny po kursie.

Pielęgniarka pielęgniarce wilkiem a ministrowi podnóżkiem. 

Pielęgniarki na dodatkowe dyżury dojeżdżają 130 km.

Od 1 lipca 100 PLN do podstawy pielęgniarek i położnych.

Rząd o pielęgniarkach i pielęgniarstwie.


Gazeta branżowa pielęgniarek i położnych