Senator: Cieszę się, że zawód pielęgniarki będzie bardziej popularnym...

Pielęgniarki i pielęgniarstwo 2019


Zobacz także:

SENATOR: CIESZĘ SIĘ, ŻE ZAWÓD PIELĘGNIARKI

BĘDZIE BARDZIEJ POPULARNY...

Posiedzenie senackiej komisji zdrowia w dniu 9 lipca 2019 roku

Senator Waldemar Kraska:

"Ja się cieszę, bo to jest kolejna ustawa, która sprawi, że zawód pielęgniarki będzie zawodem bardziej popularnym, panie częściej będą chciały się w tym zawodzie kształcić, bo wiemy, że jest to bardzo ważny zawód. Ja zresztą zawsze powtarzam, że zawód pielęgniarki w zestawieniu z zawodem lekarza jest równoznaczny, są tu co prawda inne kompetencje, ale myślę, że jeden zawód bez drugiego, zawody lekarza i pielęgniarki bez siebie… My jesteśmy po prostu na siebie skazani. Ja jako wielokrotny zabiegowiec wiem, że chirurg bez pielęgniarki instrumentariuszki czy w ogóle bez pielęgniarki nic by nie potrafił zrobić. Myślę, że te nasze zawody są równoznaczne. Dlatego cieszę się, że Ministerstwo Zdrowia tak wnikliwie… i chce, żeby pielęgniarek było coraz więcej, bo rzeczywiście luka pokoleniowa, która powstała, jest bardzo duża."

Czytaj więcej poniżej...


Zobacz także: 

Pielęgniarki: 60% płacy lekarza to nasza strategia!

Pielęgniarki: w sejmie o niesprawiedliwościach siatki płac. 

Gazeta Pielęgniarek - Decydenci: "pielęgniarki zarabiają już całkiem nieźle". 

Ministerstwo: brak pielęgniarek "wybrzmiewa dosyć głośno".


A jeszcze w dniu 28 maja 2019 roku ten sam senator mówił:

(...) "Oczywiście brak kadr, jeżeli mówimy o lekarzach, doskwiera w Polsce, ale, tak jak powiedziała do mnie pani senator Czudowska, to trwa niestety latami. No, doprowadziliśmy do tego, że w tej chwili jest prawie dwukrotnie więcej studentów na uniwersytetach medycznych, ale to jeszcze potrwa. Studia medyczne trwają 6 lat, specjalizacja ok. 5, więc dopiero po 11 latach powstaje lekarz specjalista. Myślę, że to też jest ważny i dobry przyczynek do tego, że przez te 4 lata rządów Prawa i Sprawiedliwości osiągnęliśmy to, że studiuje coraz więcej lekarzy. Jest też dobrze, jeżeli chodzi o personel niższy, czyli o pielęgniarki. To pierwszy rok, kiedy praktycznie wszystkie adeptki tego kierunku odebrały prawa wykonywania zawodu. A zdarzało się tak, że po skończeniu tego kierunku pielęgniarki – nawet 30% pielęgniarek – nie odbierały prawa wykonywania zawodu, czyli już wtedy zakładały, że nie będą rozpoczynały swojej kariery w tym zawodzie. W tej chwili widzimy, że zainteresowanie tym zawodem, zawodem pielęgniarki, jest zdecydowanie większe. Dlatego myślę, że niepotrzebne emocje towarzyszą tym dwóm ustawom, które rzeczywiście są dobre i wprowadzają dobre rozwiązania do polskiego systemu ochrony zdrowia. Ale, tak jak zawsze… Jako lekarz – a ja też jestem zabiegowcem – nie czuję, że mam ten jakiś wyjątkowy gen… To zależy nie od zawodu, tylko od człowieka. Dziękuję bardzo".

Wybrał: Mariusz Mielcarek