Asystent medyczny wykona iniekcję? Stanowisko ministerstwa.


Prezentujemy korespondencję pomiędzy redakcją Ogólnopolskiego Portalu i Gazety pielęgniareki.info.pl a ministerstwem zdrowia w sprawie kompetencji asystenta medycznego. Redakcja zwróciła się zapytaniem w połowie marca, a odpowiedź otrzymała pod koniec sierpnia 2019 roku. Po ponad 5 miesiącach... 

13.03.2019 r.

Gazeta i Ogólnopolski Portal
Pielęgniarek i Położnych

pielegniarki.info.pl
[email protected]

Pani
Józefa Szczurek- Żelazko
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Zdrowia

 

W związku z informacją medialną (link w załączniku) podaną przez Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach, który zwrócił się z wnioskiem do Ministra Zdrowia, a także Ministra Edukacji Narodowej o poparcie inicjatywy utworzenia nowego zawodu asystenta medycznego, proszę o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.

W powyższej informacji pada stwierdzenie:

“Młodzież byłaby przygotowana do obsługi sekretariatu, pacjentów, rejestracji, czyli taka część rejestracji medycznej. Planujemy tam opiekuńczą część, ale też wykonywanie iniekcji, czyli takie pewne czynności od pielęgniarki byłyby przejęte”.

W związku z powyższym proszę o zajęcie stanowiska w sprawie przyznania asystentom medycznym kompetencji w zakresie ,,wykonywanie iniekcji”.

Mariusz Mielcarek
Redaktor Naczelny
Gazety i Ogólnopolskiego Portalu

pielegniarki.info.pl


23.08.2019 r.

Ministerstwo Zdrowia
Departament Kwalifikacji
Medycznych i Nauki

Pan Mariusz Mielcarek
Redaktor Naczelny Gazety
i Ogólnopolskiego Portalu

pielegniarki.info.pl

Szanowny Panie!
W nawiązaniu do wiadomości elektronicznej dotyczącej inicjatywy utworzenia nowego zawodu - ,,asystenta medycznego” oraz jego kompetencji do ,,wykonywania iniekcji” Departament Kwalifikacji Medycznych i Nauki, po konsultacji z Departamentem Pielęgniarek i Położnych, uprzejmie prosi o przyjęcie poniższego.

Informujemy, iż do Ministerstwa Zdrowia wpłynęły pisma w sprawie wprowadzenia do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego nowego zawodu ,,asystenta medycznego”. Zgodnie z przekazaną propozycją kształcenie w ww. zawodzie miałoby być prowadzone na poziomie średnim w szkole policealnej, a absolwent szkoły powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie obsługi administracyjnej placówek medycznych oraz świadczenia usług opiekuńczo - pielęgnacyjnych osobom w różnym wieku.
Przekazana propozycja dotycząca powołania zawodu ,,asystenta medycznego” jest obecnie przedmiotem analiz i konsultacji z ekspertami, mając na uwadze zarówno podejmowane w resorcie zdrowia działania, jak i obowiązujące przepisy prawa. W związku z powyższym na tym etapie niemożliwe jest zajęcie stanowiska w sprawie kompetencji, jakie ww. zawód miałby posiadać.

Należy jednocześnie zauważyć, iż mając na uwadze problemy występujące w polskim pielęgniarstwie i położnictwie, w tym m.in. zmniejszającą się liczbę pielęgniarek i położnych w systemie opieki zdrowotnej, Minister Zdrowia 21 kwietnia 2017 r. powołał Zespół, który opracował dokument pn. ,,Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce”, który określa ustalone wspólnie ze środowiskiem pielęgniarek i położnych kierunki działań i zmian, jakie należy podjąć, aby zapewnić wysoką jakość, bezpieczeństwo i dostęp do opieki pielęgniarskiej dla pacjentów. Zgodnie z ww. Strategią, jednym z priorytetów Ministra Zdrowia jest podejmowanie działań na rzecz upowszechnienia i bardziej efektywnego wykorzystania w systemie opieki zdrowotnej zawodu opiekuna medycznego, który współuczestniczy w bezpośredniej opiece nad pacjentem, wspomagając pracę pielęgniarek i położnych.

Komentarze użytkowników

#1  2019.09.03 16:51:11 ~PIEL

Bardzo dobrze. Wykorzystajmy to co już mamy. Zapłaćmy lepiej opiekunom , to znajdą się chętni do pracy.

#2  2019.09.03 17:45:34 ~Dorota

Praca przy łóżku Chorego jest ciężka- więc każdy pracownik powinien odpowiednio zarabiać. OPIEKUN medyczny - nie zdał Egzaminu w Naszym Szpitalu.My jesteśmy za Asystentem medycznym! Opiekun med. u Nas to Leser, NIC nie robił- a miał pomagać pielęgniarkom! Stoi i udaje, że czesze Chorych! My nie chcemy Opiekunów!

#3  2019.09.03 18:21:59 ~do 2

Asystent-opiekun to jeden -uj

#4  2019.09.03 19:03:23 ~piel

A co może zrobić jeden opiekun na zmianie ,albo czekać na pomoc pielęgniarek albo udawać ,że pracuje, bo sam nie jest w stanie udzielać świadczeń, do których jest przygotowany. Zatrudnianie więc jednego opiekuna to pomysł pozbawiony sensu.

#5  2019.09.03 20:35:42 ~Ola

A 1 dietetyk na 50 łóżkowym oddziale, który sam karmi pacjentow to normalne? Bo piguly nic nie pomogą, bo są stworzone do wyższych celów. Oby nigdy nikt z waszej rodziny, nie czekał na posiłek jako nr x w kolejce do karmienia.

#6  2019.09.03 21:00:46 ~Pragmatyk

A 2 pielęgniarki na 50 łóżkowym oddziale, które oprócz podania leków, zmiany opatrunkow, co uważam, że powinny robić, bo są do tego dobrze przygotowane, muszą umyć pacjentów, pościeli łóżka, zmienić pościel, podać basen, wypełnić dokumentację, pobrać krew, rozdać posiłki, nakarmić, obrócić nieprzytomnych, odebrać wyniki z laboratorium, pojechać z pacjentem na badania, posprzątać zabiegówkę, asystowac lekarzowi? Może niech Ci opiekunowie będą raczej higienistami, karmią pacjentów, niech będą asystenci pielegniarscy, którzy będą jeździć z pacjentem na badania. Może ktoś do transportu leków z apteki, krwi. Pielęgniarka nie jest od wszystkiego. Ale nie jest też od czynności, które można wykonać po przyuczeniu.

#7  2019.09.03 22:31:52 ~ja

Asystent będzie wykonywał iniekcje, a pielęgniarka będzie biegać z basenami i kaczkami. Brawo. !

#8  2019.09.03 22:42:20 ~do 6

Po co opiekunowie i asystenci gdy właśnie pielęgniarki w Polsce są od tego wszystkiego. Czysty zysk dla budżetu szpitala.

#9  2019.09.03 23:41:46 ~Specj. Mgr

Asystent med zrobi iniekcje, opiekun poda leki, a siostry będą myć chorych i zmieniać pampersy. Bardzo dobry pomysł. Teraz siostry robią wszystko więc trochę im ulży.

#10  2019.09.03 23:49:12 ~Piel.

Nie jest ważne jak nazwiemy osobę mającą pomagać pielęgniarce. Należałoby zatrudnić opiekunów tyle aby podzielić zakres kompetencji. Mam na myśli: czynności pielęgniarskie dla pielęgniarek, opiekuńcze dla opiekunek. Tak mi się wydaje, że zapomniano o tych wszystkich kursach , które musieliśmy skończyć by być kompetentnymi pracownikami. Pierwszym etapem nauki była szkoła, drugim kursy. Pytam więc. Czy asystent/opiekun przejdzie przez taki sam system nauki? Czy jestem za robieniem czynności pielęgniarskich przez opiekuna? Zdecydowanie nie. Oddajmy im pielęgnowanie chorych.

#11  2019.09.04 01:14:11 ~Student

Pomysł z opiekunem medycznym rewelacyjny ale nie wypalił w Polsce, Powód ? NAJNIŻSZA KRAJOWA, na 50 tyś opiekunów medycznych ze zdanym egzaminem państwowym, pracuje tylko maksimum 5 tyś, to około 10% ogółu. Pytanie więc, gdzie się podziała reszta? Dlaczego pomimo dyplomu nie pracują w systemie ochrony zdrowia? Odpowiedź - BO TO IM SIĘ FINANSOWO NIE KALKULUJE. To samo się stanie z tym poronionym pomysłem asystenta medycznego. Kto pójdzie do 2 letniej szkoły policealnej, jak może w trzy lata zrobić licencjat z pielęgniarstwa i mieć PWZ ważne na całym świecie (dzięki przepisom UE). Ci u góry są zupełnie odrealnieni, co nie przeszkadza im maksymalnie cwaniakować, pewnie też są maksymalnie spanikowani, bo wiedzą, że pielęgniarstwa nic już w Polsce nie uratuje, stąd te żałosne próby ratowania systemu ochrony zdrowia. Podpowiadam, dla niezorientowanych w temacie asystenta medycznego. Taki twór istnieje w Niemczech, ma on prawo do wykonywania iniekcji dożylnych, on i tylko lekarz lub pielęgniarka, która jest także asystentem medycznym ( ma dwa dyplomy). Rezultat - iniekcje wykonują w Niemczech lekarze, bo asystentów medycznych praktycznie tam nie ma, paru na jeden szpital i to nie zawsze.

#12  2019.09.04 06:33:26 ~Opiekun

Jestem opiekunem medycznym, ale i asystentem medycznym z bardzo dobrą znajomością programów medycznych. Pracuję w szpitalu, ale nikt nie wykorzystuje moich umiejętności, bo dla większości jestem od wynieś, przynieś, pozamiataj.Moja oddziałowa była zdziwiona, że mam maturę i licencjat w innym zawodzie. Ja nie wnikam dlaczego ktoś został pielęgniarką, a nie lekarzem, więc chciałbym tego samego. Jak czytam głupoty w stylu opiekun stał i nic nie robił, więc opiekuni są źli to mam ochotę. Nie powiem co, bo jestem dobrze wychowana. Ogarnijcie się. Nikt nie chce nikomu odebrać pieniądzy, pracy, ani prestiżu,więc skąd ten brak szacunku? Zapraszam do mnie na oddział zobaczyć jak nic, nic nie robię.

#13  2019.09.04 06:47:24 ~do 12

Bez sensu taka pozycja w zespole.Takie wynieś,pozamiataj i rób za głupszego niż jesteś.

#14  2019.09.04 06:59:36 ~Ewa

Opiekunowie na swój Portal!

#15  2019.09.04 07:47:44 ~Do Ewa

Mamy wolność słowa i wypowiedzi więc każdy może pisać gdzie chce i co chce.

#16  2019.09.04 07:50:59 ~Piel.

Powrót do LM wymysł pisowski dawno o tym marzyli i konsekwentnie wdrazany w życie przez Szczurek.Deprecjacji zawodowej ciag dalszy I niższych zarobków.To było do przewidzenia.

#17  2019.09.04 07:54:11 ~do 5

Prostaczką jesteś z tą pigułą najpierw skończ studia pielęgniarskie!

#18  2019.09.04 08:07:40 ~Gosc

Bardzo dobrze, że będzie asystent Medyczny, pielęgniarki i tak nic nie robią poza oczywiście piciem kawy. Szacun rząd.

#19  2019.09.04 08:54:30 ~PIEL

Dość marnotrawienia pieniędzy. Wiecznie w Polsce tworzy się coś nowego niszcząc stare. W szpitalu na dyżurze powinno być co najmniej 2 opiekunów wtedy ich potencjał zostanie wykorzystany. Po grzyba komuś asystent medyczny ? Mamy jeszcze sekretarki. Więcej sekretarek do dokumentacji medycznej. Wtedy pielęgniarka ma więcej czasu dla pacjenta.

#20  2019.09.04 08:56:38 ~Do 17

Na określenie Pani pielęgniarka trzeba zasłużyć, a nie obrabiac dupę komu popadnie i mieć pogardę do innych pracowników na oddziale, drąc gębę przez cały oddzial:salowa, opiekunka. itp

#21  2019.09.04 10:14:55 ~Tek

Jakie te pielęgniarki są zawiłe, żadna grupa zawodowo nie jest tak beznadziejna jak one, dla mnie to pielęgniarki mogą wyemigrował w kosmos, są sawody które lepiej sobie poradzą z opieką nad pacjentem niż te lenie ciągle pijace kawę.

#22  2019.09.04 10:29:42 ~Ojejku

Od 1935 r. 'pielęgniarka' jest nazwą techniczną, zdefiniowaną ustawowo.

#23  2019.09.04 10:49:46 ~do 22

Praktyki pielegniarki podobnie jak lekarza nikt nie może wykonywać bez ustawowej zgody państwa.Czy wprowadzenie do praktyki pielegniarki np. pracującej w POZ czynności 'ułożenie i przemieszczanie chorego w łóżku' oznacza, że na tym obszarze praca dla pielęgniarek będzie lub jest całodobowa?

#24  2019.09.04 13:24:01 ~Do 21

Zostań pielęgniarką będziesz się lenić i pić do woli kawusię. Powodzenia

#25  2019.09.04 14:07:11 ~do 24

Rzygać się chce od tej kawy

#26  2019.09.04 14:43:18 ~do 21

Za Paracetamol odpowiadasz z K.k

#27  2019.09.04 15:27:13 ~Anna p

Skoro mają być opiekunowie, czy asystenci medyczne niech robią czynności pielęgnacyjne bo w końcu jak braknie chirurgów to może też ich dacie do operacji.

#28  2019.09.04 15:28:21 ~Kasia

Wiecie co to jest iniekcja, jakie niesie za sobą ryzyko. Ja aż się boję iść do szpitala jak ma mi leki podawać opiekun czy asystent a nie wykwalifikowana pielęgniarka.

#29  2019.09.04 15:34:39 ~Ula

Drogie Koleżanki Pielegniarki, czy Wy widzicie kto tu się wypowiada i tak nas obraża. Ci asystenci i opiekunowie. Jeśli będaa na tak marnym poziomie komunikować się z pacjentami to strach Ich zatrudniać. Teraz pod nas podszywaja się sprzątaczki chodzą w białych mundurach i gadają głośno o pacjentach, a na kolejnym etapie będą opiek. I asystenci wynosić dane pacjentów. Człowiek powinien być wysoko wykształcony, albo pochodzić z dobrych rodzin żeby umieć się odpowiednio zachować. A to co widać w powyższych komentarzach to poziom dno.

#30  2019.09.04 15:40:46 ~Elka

Jeżeli asystenci będą mieć prawo do iniekcji i podawania leków, to my Drogie Panie powinnyśmy zrezygnować z tego zawodu. Po co na studiach mamy mieć anatomie , fizjologie , farmacje i wiele wiele innych ciężkich przedmiotów skoro państwo chce do ryzykownych czynności ludzi praktycznie bez wykształcenia. My mamy 5 lat studiów, 2lata specjalizacji, kilka lat żeby zrobić kursy i mamy Myć pacjentów. ŻENUJĄCE! odejdźmy od łóżek bo odbierają nam fach, to co kilka dobrych lat człowiek się uczył chcą wyrzucić do kosza

#31  2019.09.04 15:58:02 ~Aśka

To obniża nasz prestiż! Poniza zawód pielegniarki i położnej! Uważacie Państwo, że iniekcja czy podawanie leków, pobieranie krwi to poziom podstawówki więc proszę w szkołach uczyć dzieci tej czynności, niech każdy umie to nikt nie będzie musiał studiować Pielęgniarstwa! I osobom starszym też nich każdy z rodziny pomaga a nie obce kobiety.

#32  2019.09.04 15:59:31 ~Ola

Nie chce być pielęgniarka jak asystenci maja nam wchodzić w drogę. Zaproponuj ie nauczycielom pomoc która będzie dzieci uczyła a nauczyciel będzie dzieci do WC odprowadzal

#33  2019.09.04 16:00:29 ~Krystyna

Ola dobre porównanie, popieram to jest właśnie na tej samej zasadzie.

#34  2019.09.04 16:06:46 ~Anka

My Pielegniarki, Pielegniarze nie mówimy już do siebie siostry tylko Pan, Pani więc jak ktoś tak pisze to widać że wskoczył tu z innym tytułem zawodowym żeby się za nas wypowiadać. Siostry były sto lat tamy bo rzeczywiście pielegniarkami były siostry zakonne, a teraz są Kobiety, które mają mężów, rodziny więc nawet nie wypada nam Uważać się za Siostry Zakonne bo Szacunek dla nich.

#35  2019.09.04 16:21:41 ~do#30

Szarytki w szkole na Tamce w latach 30-tych XIX w. miały jeszcze patologię, podobnie jak przewidywał program kształcenia na pielęgniarkę w Rozporządzeniu z 1936r do Ustawy z 1935 r. o pielęgniarstwie. Zakonnice swój kunszt zawodowy zaprezentowały w Powstaniu Listopadowym. Skąd się "urwałaś"?

#36  2019.09.04 16:26:21 ~do 30

Przyjdą tacy i zaczną studiować np. OPIEKUŃSTWO, choć nie wykluczam, że może to być specjalizacja w naukach niemedycznych.

#37  2019.09.04 18:21:13 ~Do 29

Uważaj bo twoja inteligencja mnie porazi. Szkoda że do pacjentów macie chamskie odzywki i brak szacunku. Tylko kasa i kasa i ploty na dyżurce. Niedobrze się robi od tego. Róbcie to za co macie płacone, a nie wyslugujcie się innym personelem na oddziale. Mało która ma należne podejście do pacjenta. Może tak chwycić za ramię potrzepac pielęgniarka jak ona potrzepala pacjentką. Wstyd, wstyd, wstyd.

#38  2019.09.04 21:12:55 ~Dorota

Do 37 TRZEPNIJ się w swój pusty mózg (jak go masz), nie ośmieszaj się pisząc takie BZDURY ( chyba, że piszesz o sobie - BEZMÓZGOWCU!

#39  2019.09.04 22:56:37 ~Greta

Mam nadzieję, że ta szkoła powstanie i asystent medyczny będzie robił iniekcję i podawał leki. Przecież w USA pielęgniarki kwalifikacje uzyskują już po 2 letnich szkołach policealnych. Tak naprawdę, te okropne pielęgniarki dzięki temu zawodowi i obecności opiekunów medycznych dałoby się zastąpić. A one leniuchy niech idą pracować na kasy do biedronek. Póki co to ministerstwo decyduje a wy piguły możecie sobie pokrzyczeć. Ministrze rób swoje a chętnych nie zabraknie. 2 lata wystarczy, aby świetnie zawodu nauczyć. A pielęgniarki na zieloną trawkę.

#40  2019.09.05 00:07:12 ~P

Hahahaha asystencie nie zapominaj ze bd pracowal za najnizsza krajowa hahahaha ale wyroluszesz piguly ktore w biedrze 4 tysie hahahaha

#41  2019.09.05 00:29:47 ~P

Wyrolujesz ma sie rozumiec

#42  2019.09.05 08:02:18 ~pstro

A no właśnie.Minister to organ wykonawczy Ustawodawcy. Ustawa z 1935 r. definiuje pielęgniarkę jako tą której czynności nikt nie może wykonywać bez ustawowej zgody państwa tak jak lekarza. Natomiast Minister X wprowadza do praktyki pielęgniarki czynności powszechnie stosowane przez ludzi, a państwo nie egzekwuje tej decyzji zgodnie z normami Ustawy, czy w ten sposób nie tworzy się klasy pseudoobywateli?

#43  2019.09.05 10:36:45 ~Do 38

Zabolała prawda. Bezmózguemto chyba ty jesteś paniusiu. Za dużo lat pracuję i za dużo widziałam w swojej pracy ale patologię tępić będę.

#44  2019.09.05 23:03:10 ~Dorota

Do 43 kim ty jesteś? kto ci dał pozwolenie na tępienie? Już widzę jak ty traktujesz CZŁOWIEKA Chorego! Co widziałaś? - a może współudział, może Prokurator? -bo ja zgłaszam BŁĘDY!

#45  2019.09.09 08:00:50 ~Do 39

W USA po dwóch latach nauki jest się dopiero pomocą pielęgniarską ( coś w stylu opiekuna), aby otrzymać licencję RN potrzeba dalszych lat kształcenia, konkretnie trzech i zdanego NCLEX, aby pracować jako pielęgniarka z najwyższym stopniem referencujności ( coś jak felczer) potrzeba kolejnych dwóch lat kształcenia, wiec droga osoba spod 39 nie popisuj się tutaj swoją ignorancją w arogancki sposób. Dwa lata nie wystarczą na wykształcenie pielęgniarki ale o tym szacowna 39 by wiedziała, gdyby otarła się o pracę w ochronie zdrowia.

Dodaj komentarz