Akcja społeczna: Czas na bezpieczeństwo pielęgniarki.

Informacje o Akcji Społecznej redakcji pielegniarki.info.pl


W Polsce pielęgniarek nie szanują

Nie tylko pod względem finansowym, ale także zapewnienia pielęgniarkom i położnym stanowisk pracy, które byłyby zgodne z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy. Dlatego Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych wraz z Ogólnopolskim Portalem Pielęgniarek i Położnych inicjuje akcję społeczną pt. "Czas na bezpieczeństwo pielęgniarki".

Sprzęt o wartości kilkudziesięciu milionów złotych jest zakupowany do szpitali. Natomiast nie zapewnia się warunków pracy pielęgniarkom i położnym przy prawidłowym i bezpiecznym przemieszczaniu i dźwiganiu pacjentów. Przykład to: pracownia tomografii komputerowej, która kosztuje kilka milionów złotych. Natomiast nie ma w tej pracowni sprzętu do dźwigania,  przemieszczania pacjentów w sytuacji, kiedy trzeba przemieścić chorego z łóżka szpitalnego na stół, na którym jest wykonywana tomografia. Cena takiego sprzętu do bezpiecznej pracy pielęgniarki to jest ok. 3 - 4 tysiące zł. Sprzętu, który jest już atestowany i wysokiej klasy, którego gwarancja jest nawet 10-letnia. Brakuje pieniędzy na ten sprzęt dla pielęgniarek i położnych. Natomiast szpitale stać na wypłacanie lekarzom za godzinę pracy 150 zł. Czyli taki lekarz otrzymuje za dyżur 24-godzinny 3 600 zł. Jest to już dobrej klasy sprzęt zapewniający bezpieczną pracę pielęgniarki i położnej przy dźwiganiu pacjentów.

Bezpieczeństwo i higiena pracy pielęgniarki

Dlatego będziemy domagać się, w trakcie tej akcji wpisania do regulacji prawnych wymogów, które będzie musiał spełnić szpital lub inne podmioty lecznicze, jaki sprzęt musi posiadać świadczeniodawca, żeby podpisać kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Sprzęt, który będzie dotyczył bezpieczeństwa i higieny pracy pielęgniarki przy przenoszeniu i dźwiganiu pacjentów. Będziemy w czasie tej akcji przekazywać informacje o pielęgniarkach, które poprzez sprawy sądowe muszą udowadniać, że podczas dźwigania pacjentów doznały urazów i żeby zostało to uznane jako wypadek w pracy. Będziemy przedstawiać także sprzęt, który służy do przemieszczania, dźwigania i przenoszenia pacjentów. Sprzęt, który zapewnia bezpieczeństwo nie tylko pielęgniarce i położnej, ale także pacjentowi.

Teraz czas na bezpieczeństwo pielęgniarki

Pamiętajmy, czas na bezpieczeństwo pielęgniarki! Jest jeszcze jedno pytanie: Jaka jest w tym wszystkim rola Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek, które powinny dbać o miejsca pracy pielęgniarek, żeby one były bezpieczne.

Mariusz Mielcarek 


    Pielęgniarki: dyrektorzy chcą sami dzielić 1200 PLN. Nasze stanowcze NIE!

    Pielęgniarski live #18 - "Tak szpitale kantują pielęgniarki."

    MZ: pewne kompetencje przekażemy, od lekarzy w kierunku pielęgniarek, od pielęgniarek - opiekunom medycznym.

    Pielęgniarki: tak szpitale kantują nas na pensjach.