Pielęgniarki: spotkanie z ministrem w sprawie wynagrodzeń.

Informacja po spotkaniu w sprawie płac pielęgniarek.


Kontrole wzrostu płac pielęgniarek i położnych

Na posiedzeniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych (11.09.2019) Pan Janusz Cieszyński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia przedstawił wyniki kontroli przeprowadzonej w podmiotach leczniczych w zakresie wdrożenia wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych. Jeden z podmiotów na początku września otrzymał zalecenia pokontrolne, które powinny być zrealizowane w ciągu 30 dni. W ramach przeprowadzonej kontroli wykazano m.in. brak włączenia podwyżek wynikających z Rozporządzenia do wynagrodzenia zasadniczego.

Członkowie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych przedstawili przypadki nieprawidłowości zgłaszane przez członków samorządu, jakie występują podmiotach leczniczych podstawowej opieki zdrowotnej. Pomimo licznych interwencji samorządu i Narodowego Funduszu Zdrowia część podmiotów w dalszym ciągu nie wypłaca wynagrodzeń.

Kontrole wzostu wynagrodzeń pielęgniarek w POZ

Minister zobowiązał się do przeprowadzenie kontroli w podstawowej opiece zdrowotnej i poinformowania NRPiP o jej wynikach.

Podniesiona została również kwestia braku podwyżek w niektórych stacjach sanitarno-epidemiologicznych, gdzie zatrudnione pielęgniarki nie otrzymały podwyżek wynagrodzeń. Minister Cieszyński poinformował, iż w celu wyjaśnienia występujących nieprawidłowości prowadzi rozmowy z Głównym Inspektorem Sanitarnym Jarosławem Pinkasem.

Pielęgniarko! Poinformuj o nieprawidłowościach

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie informacji czy podmioty lecznicze, w których występowały nieprawidłowości zmieniają swoją praktykę oraz czy realizują wytyczne Ministerstwa Zdrowia. Informacje prosimy przesyłać na adres [email protected]

źródło: strona internetowa NIPIP

Wiecej informacji w sprawie 1200 PLN do podstawy pielęgniarek


    Pielęgniarki: dyrektorzy chcą sami dzielić 1200 PLN. Nasze stanowcze NIE!

    Pielęgniarski live #18 - "Tak szpitale kantują pielęgniarki."

    MZ: pewne kompetencje przekażemy, od lekarzy w kierunku pielęgniarek, od pielęgniarek - opiekunom medycznym.

    Pielęgniarki: tak szpitale kantują nas na pensjach.