"Pielęgniarki i pielęgniarze inicjują kontakt, dają rady, są wsparciem dla całej rodziny..."

Pochwała za profesjonalizm oraz zaangażowanie zespołu pielęgniarskiego


POCHWAŁA

Ja, niżej podpisana, występując jako najbliższa rodzina dla mojego męża, (upoważnienie do dostępu do dokumentacji medycznej znajduje się w Państwa placówce), składam pochwałę za profesjonalizm oraz pełne zaangażowanie całego zespołu pielęgniarskiego na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Pragnę na ręce Ordynatora tego oddziału złożyć pochwałę dla wszystkich Pielęgniarzy oraz Pielęgniarek, którzy mieli swój wkład w proces leczenia mojego męża. Odkąd małżonek przebywał na wyżej wspomnianym oddziale, byłam tam dwukrotnie każdego dnia i nigdy nie spotkałam się z żadnym przejawem nieuprzejmości, braku zrozumienia, znudzenia swoją pracą czy też niechęci do pomocy.

Cały zespół jest bardzo przyjazny, wyrozumiały oraz absolutnie wspierający dla całej naszej rodziny w tych trudnych chwilach. Każdorazowo moje pytania nie pozostały bez odpowiedzi. Co więcej, niektórzy z Pielęgniarzy i Pielęgniarek samodzielnie inicjują kontakt, dają rady odnośnie dalszej opieki nad moim mężem, pomagają także w tak prozaicznych kwestiach jak dobór odpowiednich środków pielęgnacyjnych.

Na podkreślenie zasługuje też fakt, że pomimo tak długiego przebywania na oddziale w pozycji leżącej, mój mąż miał staranną i pieczołowitą opiekę, czego dowodem jest chociażby brak jakichkolwiek odleżyn, które są przecież jednym ze standardowych powikłań u pacjentów w takim stanie.

Serdecznie dziękuję za okazaną mojemu mężowi pomoc i życzliwość oraz składam życzenia wielu sukcesów zawodowych i dalszego niesienia pomocy pacjentom na tak wysokim poziomie jak dotychczas.

dane autora listu do wiadomości Redakcji


   


   


  Pielęgniarki: dyrektorzy chcą sami dzielić 1200 PLN. Nasze stanowcze NIE!

  Pielęgniarski live #18 - "Tak szpitale kantują pielęgniarki."

  MZ: pewne kompetencje przekażemy, od lekarzy w kierunku pielęgniarek, od pielęgniarek - opiekunom medycznym.

  Pielęgniarki: tak szpitale kantują nas na pensjach.