Pielęgniarki: spłaszczenie płac pielęgniarek z personelem niemedycznym.

Wynagrodzenie pielęgniarek w kontekście płacy minimalnej.


Skutki podniesienia płacy minimalnej a wynagrodzenia pielęgniarek

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych wystosował w dniu 13 września 2019 roku pismo do premiera, ministra zdrowia oraz prezesa PIS w sprawie wynagrodzeń pielęgniarek w kontekście zapowiedzi podniesienia płacy minimalnej.

Poniżej cytujemy fragment przedmiotowej korespondencji. 

(...)

W naszej ocenie podniesienie skokowe wynagrodzeń minimalnych wprost dotyczy także pracowników ochrony zdrowia i jest to zmiana systemowa, która wygeneruje od stycznia 2020r. i w kolejnych latach konieczność zwiększenia finansowania świadczeń medycznych przez NFZ, co poniżej postaramy się wykazać.

Zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą z 08-06-2017r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników w podmiotach leczniczych (Dz.U. z 2019r. poz. 1471 z późn. zm.) pielęgniarki i położne zostały podzielone na trzy grupy :

  • ze współczynnikiem pracy 0,64 - pielęgniarki i położne bez specjalizacji,
  • ze współczynnikiem pracy 0,73 -  pielęgniarki i położne ze specjalizacją lub z wykształceniem wyższym II stopnia magisterskim,
  • ze współczynnikiem pracy 1,05 - pielęgniarki i położne z wykształceniem wyższym II stopnia magisterskim ze specjalizacją.

Przypominamy, że z danych jakie Związek Zawodowy posiadał na potrzeby negocjacji
w zeszłym roku ogółem w Polsce zgłoszonych było do wypłaty przez NFZ środków z OWU w styczniu 2018r. 202.586 etatów, w tym 182.412 pielęgniarek i 20.174 położnych.

Przypominamy również, że przy rozmowach na temat ustawy z 08-06-2017r. (forsowanej przez Ministra Radziwiłła) szacowaliśmy, że w tej najniższej grupie ze współczynnikiem pracy o,64 jest 70-75% wszystkich pielęgniarek i położnych. To jest ważna informacja wstępna, aby zobrazować Państwu skalę wpływu decyzji podjętych przez Rząd RP.

Związek pielęgniarek: takie będą skutki podniesienia płacy minimalnej

Podajemy teraz zatem przykład do porównania:

Chcemy przykładowo porównać wynagrodzenia od stycznia 2020r. osoby z najniższym wykształceniem (podstawowym) zatrudnionej w podmiocie leczniczym na stanowiskach np. osób sprzątających, portierów, pomocy kuchennych itp. z wynagrodzeniami gwarantowanymi na styczeń 2020r. dla pielęgniarek i położnych. Dodatkowo aby zobrazować różnice w przykładzie przyjmujemy, że obie grupy mają długoletni staż pracy, a zatem nabyły 20% dodatki stażowe przewidziane przez art. 65 ustawy o działalności leczniczej. Oczywiście dla zachowania równowagi wzajemnego porównania pozostawiamy składniki pracy, które rekompensują w obu grupach dodatki za uciążliwość pracy np. w porze nocnej, w niedziele i święta, warunki szkodliwe itp.


Gwarantowane ustawowo wynagrodzenia osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych o najniższych kwalifikacjach z wieloletnim stażem


1/ Grudzień 2019r. - stan obecny

Te osoby o najniższych kwalifikacjach zatrudnione w podmiotach leczniczych w grudniu 2019r. będą jeszcze otrzymywały miesięczne wynagrodzenie na poziomie minimalnym 2.250,-zł. brutto (bo jeszcze do grudnia dodatki stażowe można wliczać do minimalnego wynagrodzenia).

2/ Styczeń 2020r. - stan już zagwarantowany zmienionymi przepisami

Te same osoby od stycznia 2020r. będą otrzymywały wynagrodzenie miesięczne na poziomie 3.120,-zł. według wyliczenia (minimalne gwarantowane przez Państwo wynagrodzenie 2.600,-zł. miesięcznie brutto powiększone o 520,-zł. 20% dodatku stażowego, który wobec zmiany przepisów nie wlicza się do poziomu minimalnego wynagrodzenia).

Następuje zatem skokowy wzrost wynagrodzenia od stycznia 2020r. dla tych grup zawodowych o 38,66%.

3/ Styczeń 2021r. - stan obiecany przez Prawo i Sprawiedliwość na konwencji
w Lublinie

Te same osoby od stycznia 2021r. będą otrzymywały wynagrodzenie miesięczne na poziomie 3.600,-zł. według wyliczenia (minimalne gwarantowane przez Państwo wynagrodzenie 3.000,-zł. miesięcznie brutto powiększone o 600,-zł. 20% dodatku stażowego, który wobec zmiany przepisów nie wlicza się do poziomu minimalnego wynagrodzenia).

Następuje zatem skokowy wzrost wynagrodzenia w porównaniu do grudnia 2019r. (w ciągu 12 miesięcy) dla tych grup zawodowych o 60%

4/ Styczeń 2024r. - stan obiecany przez Prawo i Sprawiedliwość na konwencji
w Lublinie

Te same osoby od stycznia 2024r. będą otrzymywały wynagrodzenie miesięczne na poziomie 4.800,-zł. według wyliczenia (minimalne gwarantowane przez Państwo wynagrodzenie 4.000,-zł. miesięcznie brutto powiększone o 800,-zł 20% dodatku stażowego, który wobec zmiany przepisów nie wlicza się do poziomu minimalnego wynagrodzenia).

Następuje zatem skokowy wzrost wynagrodzenia w porównaniu do grudnia 2019r. (w ciągu 36 miesięcy) dla tych grup zawodowych o 113,33%.

 

Gwarantowane ustawowo wynagrodzenia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych

1/ Styczeń 2020r. - stan obecny

Pielęgniarki i położne bez specjalizacji  - ze współczynnikiem 0,64 - ich gwarantowane wynagrodzenie porównywalne do w/w pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych wynosić będzie 3.225,60zł. według wyliczenia 2.688,-zł. (powstałe z wyliczenia 0,64% współczynnika oraz obowiązującego w styczniu 2020r. mnożnika 4.200,-zł.) powiększone o 20% dodatku stażowego.

Pielęgniarki i położne ze specjalizacją lub z tytułem mgr -  ze współczynnikiem 0,73 - ich gwarantowane wynagrodzenie porównywalne do w/w pracowników zatrudnionych
w podmiotach leczniczych wynosić będzie 3.679,20zł. według wyliczenia 3.066,-zł. (powstałe z wyliczenia 0,73% współczynnika oraz obowiązującego w styczniu 2020r. mnożnika 4.200,-zł) powiększone o 20% dodatku stażowego.


Jeszcze warto wskazać, że nowo przyjmowane obecnie pielęgniarki i położne po pięcioletnich studiach magisterskich, ale bez wypracowanego dodatku stażowego będą otrzymywać w styczniu wynagrodzenie na poziomie 3.066,-zł., a pielęgniarki i położne
z wykształceniem wyższym I stopnia (po licencjacie) - 2.688,-zł.

(...)

źródło: strona interetowa OZZPIP 

Zobacz także:

Kontrowersje - Płaca pielęgniarek a najniższe wynagrodzenie
Związek pielęgniarek: obecny podział na grupy jest NIESPRAWIEDLIWY!


Pielęgniarki: dyrektorzy chcą sami dzielić 1200 PLN. Nasze stanowcze NIE!

Pielęgniarski live #18 - "Tak szpitale kantują pielęgniarki."

MZ: pewne kompetencje przekażemy, od lekarzy w kierunku pielęgniarek, od pielęgniarek - opiekunom medycznym.

Pielęgniarki: tak szpitale kantują nas na pensjach.


Komentarze użytkowników

#1  2019.09.21 09:42:14 ~piel

Żadnego spłaszczania, ani płaszczenia się ! Proszę o atrakcyjne stawki !

#2  2019.09.21 10:05:52 ~Barbara

Zamiast przedwyborczo zacząć mówić o strajku to związki piszą listy. Znowu zbyt późne obudzenie . Pis rozda jak obiecał a dla nas ochłapy z Pańskiego stołu.

#3  2019.09.21 11:42:53 ~piel.

"Podniesienie płacy minimalnej wg PiS-u, czyli . . . Woźny zarobi jak nauczyciel, salowa jak pielęgniarka ". Angora 22.09.2019.

#4  2019.09.21 11:54:23 ~Farss

Pomrocznosc jasna, przewlekła związków zawodowych i izb zasili szeregi pracowników handlu, osób sprzatajacych. Żadna pielęgniarka zdrowa na umyśle nie będzie tyrala za miskę ryżu.

#5  2019.09.21 11:57:19 ~Listonosz

Związki listy piszą zwykłe, polecone☺️☺️☺️☺️☺️☺️

#6  2019.09.21 12:44:27 ~Plg

Hańba jak są traktowane pielegniarki. Osoby które nas reprezentują powinny się wstydzić i podać się do dymisji. Pielegniarkom grozi armagedon i nikt nie stanie w ich obronie. Każdy widzi tylko czubek swego nosa. Najlepiej żeby pielęgniarki pracowały za darmoche i były jak nieme niewolnice. Wstyd i hańba.

#7  2019.09.21 13:54:20 ~Co możemy

Zrobić jak zarząd związków zawodowych o stawił się wysokimi stanowiskami, oddziałowe tylko mówią, że chcą odejść na emeryturę, a tym czasem się na stanowisku oddzialowych ile się da, aż im ktoś nie powie już pani dziękuję ma pani 70 lat. Inne hamują itd.

#8  2019.09.21 13:54:21 ~Co możemy

Zrobić jak zarząd związków zawodowych o stawił się wysokimi stanowiskami, oddziałowe tylko mówią, że chcą odejść na emeryturę, a tym czasem się na stanowisku oddzialowych ile się da, aż im ktoś nie powie już pani dziękuję ma pani 70 lat. Inne hamują itd.

#9  2019.09.21 13:58:27 ~Układy

Na układy nie ma rady.

#10  2019.09.21 13:59:35 ~LM 4650zl

I wszystko na ten temat.

#11  2019.09.21 14:01:43 ~Płakać

Magistrem, LM wygrywa

#12  2019.09.21 16:37:42 ~plg

Twierdzę że praca pielęgniarki jest bardzo ciężka i za taką pracę powinna otrzymywać wysoką pensję nie 3 tys, czy nawet 4 tys ale najmniej 7 tys.

#13  2019.09.21 17:27:32 ~iwona

70% pielęgniarek nie ma wyższego wykształcenia i specjalizacji? Trzeba się było uczyć. Co mnie interesuje położna bez studiów i specjalizacji. Na najniższych stanowiskach też pracują osoby ze średnim wykształceniem a nawet z wyższym

#14  2019.09.21 18:55:08 ~Do 13

Idiotka do kwadratu!

#15  2019.09.21 19:45:05 ~Gość

Do potęgi

#16  2019.09.21 19:47:33 ~Do 14

Sama jesteś idotka do kwadratu i prostaczka zadufana w sobie. Tyle w temacie.

#17  2019.09.21 22:48:01 ~Oj

A po co specjalizacja na poziomie średniego szkolnictwa medycznego, jak się ma wyższe wykształcenie w pielęgniarstwie?

#18  2019.09.21 22:48:01 ~Oj

A po co specjalizacja na poziomie średniego szkolnictwa medycznego, jak się ma wyższe wykształcenie w pielęgniarstwie?

#19  2019.09.22 12:27:15 ~Piel m

Mgr a przychodza do pracy i nie maja podstaw nie znaja jednostek chorobowych nie maja pojecia np.co mozna jesc w cukrzycy,a o postepowaniu w czasie reanimacji to juz nawet nie wspomne. Posiadanie tytulu powinno zobowiazywac,ale to wszystko sprowadzone jest do miernoty.Pielegniarka z doswiadczeniem 30 letnim jest w tej chwili bezcenna.

#20  2019.09.22 13:31:05 ~a_

Daj już sobie spokój z tym jadem ma mgr. Przypominam: też przyszłaś do pracy i musiałaś się dużo rzeczy uczyć. Reanimacji też musiałaś się szybko nauczyć. Lekarze nie umieją tak wielu rzeczy, że w głowie się nie mieści, ale ty mimo wszystko wolisz się poczepiać koleżanek pielęgniarek. Wyluzuj-czas na to.

#21  2019.09.22 17:22:41 ~do 14#

Zacytowałam dane z "artykuliku". co oznacza, że wcale pielęgniarki nie są tak super wykształcone. A rzucając hasłem idiotka udowodniła pani, że na dodatek niektóre z nich źle wychowane. Pielęgniarki chcą lepiej zarabiać, bo są lepiej wykształcone? no chyba nie.Bo sporo ludzi z podobnym stopniem wykształcenia pracuje poniżej swoich kompetencji.Więcej, bo mają większą odpowiedzialność? Ale już większej odpowiedzialności lekarzy niespecjalnie chcą uznać.

#22  2019.09.22 18:03:14 ~Do 21

Co ty wiesz o pracy pielęgniarek? Puknij się w ten tępy łeb i zapytaj kto tam? Nastanie zapewne błoga cisza! Szkoda strzępić sobie języka na polemikę z takim pustostanem.

#23  2019.09.22 19:41:55 ~do#22

A może konkrety poza bluzgami? W czym pielęgniarka jest lepsza od np. przedszkolanki?

#24  2019.09.22 20:13:50 ~Do 23

Sprawdź sobie, że zawód Pielęgniarki - jest to Samodzielny Zawód! Nie porównuj Naszego Zawodu INNYCH zawodów!

#25  2019.09.22 20:15:19 ~Do 23

Do INNYCH zawodów. (literówka)

#26  2019.09.24 13:29:52 ~Ala

Do 13 a uczyły się i co z tego mają? Pokory a esemes bardzo chaotyczny!

#27  2019.09.24 17:01:28 ~Basia do 7

To tak jak w Żninie . Są Oddziałowe Pani na Chirurgii i w SOR , emerytki . Każda z nich używa pieczątki oddziałowa.Nawet nie mogą podpisać się Pod praktykami . ponieważ nie mają licencjatu , mgr , nawet żadnych kursów , specjalizacji .No ale to są wieczne Oddziałowe.

#28  2019.09.24 18:48:13 ~kk

Teraz z pielęgniarkami jest katastrofa a po spłaszczeniu płac to już nie chce myśleć

Dodaj komentarz