Kontrowersje – Płaca pielęgniarek a najniższe wynagrodzenie

3 min czytania
1200 PLN do podstawy pielęgniarekAktualnościPłaca pielęgniarek a minimalne wynagrodzenie
Kontrowersje – Płaca pielęgniarek a najniższe wynagrodzenie


Związek pielęgniarek pisze do premiera, ministra zdrowia i posła Kaczyńskiego 

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych wystosował w dniu 13 września 2019 roku pismo do premiera, ministra zdrowia oraz prezesa PIS w sprawie wynagrodzeń pielęgniarek w kontekście zapowiedzi podniesienia płacy minimalnej.

Poniżej cytujemy fragment przedmiotowej korespondencji. 

Działając w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych
w Warszawie zwracam się z wnioskiem o pilne przekazanie wyjaśnień w jaki sposób
i w jakim wymiarze Rząd RP i sprawująca władzę partia Prawo i Sprawiedliwość zamierza podnieść od stycznia 2020r. wynagrodzenia pielęgniarek i położnych zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Proponowane przez Rząd RP oraz przez Prawo i Sprawiedliwość zmiany przepisów dotyczące wynagrodzeń doprowadzą od stycznia 2020r. do ogromnej nierówności
i nieproporcjonalności w zarobkach pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Przypominamy, że w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177) od 01-01-2020r. następuje zmiana dokonana ustawą
z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U.  z 2019 poz. 1564) zgodnie z którą wprowadzono nową definicję “dodatek za staż pracy“ (co ma oznaczać dodatek do wynagrodzenia przysługujący pracownikowi z tytułu osiągnięcia ustalonego okresu zatrudnienia, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, układzie zbiorowym pracy, innym opartym na ustawie porozumieniu zbiorowym, regulaminie wynagradzania, statucie określającym prawa i obowiązki stron stosunku pracy, umowie
o pracę lub spółdzielczej umowie o pracę). Jednocześnie w art. 6 w ust. 5 dodano nowy punkt zgodnie z którym dodatki za staż pracy nie będą od 01-01-2020r. wliczane na poczet minimalnego wynagrodzenia.

Zgodnie z art. 65 ustawy z 15-04-2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2190) pracownikom samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości wynoszącej po 5 latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy, aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Nie ma zatem wątpliwości, że ten obligatoryjny, gwarantowany ustawą dodatek za wysługę lat mieści się w definicji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, zatem od stycznia 2020r. podmioty lecznicze nie będą mogły uwzględniać i zaliczać w/w dodatku na poczet realizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu.

Związek pielęgniarek: porozumienia płacowe tracą sens

Jednocześnie Pan Premier i cały Rząd RP zdecydował, że minimalne wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w wymiarze pełnego etatu od stycznia 2020r. nie będzie mogło być niższe niż 2.600,- zł. miesięcznie brutto.

Dodatkowo na konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Lublinie Prezes Jarosław Kaczyński zapowiedział, że poziom minimalnego wynagrodzenia w styczniu 2021r. będzie wynosił kwotę 3.000,-zł. miesięcznie brutto, a w styczniu 2024r. kwotę 4.000,-zł. miesięcznie brutto.

Decyzje te wymuszają natychmiastową decyzję Rządu RP, Ministra Zdrowia, ale także Prezesa PiS, w kwestii przynajmniej proporcjonalnego podniesienia wynagrodzeń grupy zawodowej pielęgniarek i położnych. Wymaga to pilnej – jeszcze przed zbliżającymi się wyborami do Sejmu i Senatu – odpowiedzi w jaki sposób nastąpi podwyższenie wynagrodzeń pielęgniarek i położnych tak aby zbiegło się to z podniesieniem od 01-01-2020r. minimalnego wynagrodzenia. Wszystkie ustalenia jakie były negocjowane kilka miesięcy w 2018r. i zakończyły się zawarciem z Ministrem Zdrowia i Prezesem NFZ Porozumienia z dnia 09-07-2018r. w styczniu 2020 roku tracą sens.

(…)

źródło: strona interetowa OZZPIP


Pielęgniarki: dyrektorzy chcą sami dzielić 1200 PLN. Nasze stanowcze NIE!

Pielęgniarski live #18 – "Tak szpitale kantują pielęgniarki."

MZ: pewne kompetencje przekażemy, od lekarzy w kierunku pielęgniarek, od pielęgniarek – opiekunom medycznym.

Pielęgniarki: tak szpitale kantują nas na pensjach.


Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7391 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościPaństwowy egzamin pielęgniarek i położnych.

3,5 tys. pielęgniarek i położnych uzyskało tytuł specjalisty.

2 min czytania
Pielęgniarki – państwowy egzamin specjalizacyjny Portal Pielęgniarek i Położnych na bieżąco przekazuje informacje na temat wyników egzaminów specjalizacyjnych z różnych dziedzin pielęgniarstwa….
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

Pensja podstawowa pielęgniarek według związków zawodowych.

3 min czytania
Tabela zaszeregowania pielęgniarek i położnych według protestujących medyków Protestujący medycy w dniu 9 września 2021 roku przekazali ministrowi zdrowia projekt siatki płac…
AktualnościNowa siatka płac

Podział pielęgniarek na grupy według protestujących medyków.

3 min czytania
Nowy podział pielęgniarek i położnych według protestujących medyków – projekt z dnia 13 października 2021 roku Można przyjąć z ogromnym zdumieniem informacje,…
Komentarze