Sprostowanie na wniosek NIPiP.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.


Nieprawdziwą informację stanowi sformułowanie zawarte w tytule materiału z dnia 2019.12.20: „Związek pielęgniarek zgodził się na likwidację mechanizmu 1200 do wynagrodzenia zasadniczego.”

Porozumienie z dnia 9 lipca 2018 r. zawarte pomiędzy, z jednej strony Ministrem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia, z drugiej zaś przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych i Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, nie zawiera postanowień, z których wynikać by miała w przyszłości, w jakiejkolwiek sytuacji, likwidacja mechanizmu wzrostu wynagrodzenia pielęgniarek o 1.200 zł.

Data zamieszczenia przedmiotowego sprostowania 23 grudnia 2019 roku godz. 21.35 


Zobacz także:

Wynagrodzenia pielęgniarek - izba przystała na powiązanie "dodatku zembali" z zaangażowaniem w pracy oraz opinią pacjentów.

Szef do pielęgniarek: zróbcie "kroplówki z potasem" w klubie sportowym. Odmówiły! Sportowcy przyszli do pielęgniarek.

Pielęgniarka jednozmianowa miała L4. ZUS wypłacił 7 tys. zasiłku. W drugim zakładzie według ZUS-u "świadczyła" pracę, powinna oddać zasiłek. Co na to Sąd?